Kjølnæsgaden no. 3

av Finn C. Knudsen

Brand Mat. no. 292.
Udgaaet fra Borge ved grundbrev no. 42.

I 1778eier Rasmus Knudsen 
I 1779eier Aslach Olsen 
I 1801eier Bent Bentzen 
I 1805eier Lars Arnesen. 
I 1827skjøde fra Lars Arnesen til Carl Martin Beutler. 
I 1831skjøde fra C. M. Beutler til Thomas Ludvigsen for 347Spd.
I 1831kjøber Ludvigsen av Fr. Bendixen Halvor Bruuns tidligere tomt ifi. grundbrev fra Borge no. 41. 
I 1843brandtakst, huset er 14 × 13 alen600 Spd.
I 1862do950Spd.
I 1897skjøde fra T. Ludvigsens arvinger til Peder Johnsen for6.500kr.
I 1914auktionsskjøde til Alfred Andersen11,500 kr.

Huset brændte ned under den store brand i 1865, og Ludvigsen opførte nyt hus paa tomten. I 1873 blev det paabygget med værelser i 2den etage.


Rasmus Knudsen, levede 1797,
blev i 1773 g. m. Lisbeth Marie Gulbrandsdatter f. 1753 d. 1797, datter af Gulbrand Stephensen, se under Skiens gade no. 2 B. Familien maa være flyttet fra byen for 1801, da den ikke er i mandtallet. Der var 4 børn:

 1. Inger Marie f. 1774.
 2. Aline f. 1782.
 3. Gulline f. 1784.
 4. Gulbrand f. 1788.

Aslach Olsen f. 1755 d. 1792
g. m. N. N f. 1757 d. 1788. De havde børnene:

 1. Christen Aslachsen f. 1782.
 2. Marthe Marie f. 1785.

Tørnmermand Bent Bentzen f. 1772,
i 1798 g. m. enke Anne Jensdatter f. 1763 d. 1853. De er i mandtallet 1801. Børnene: for

 1. Bent f. 1798 og
 2. Tollef f. 1804.

Lars Petter Arnesen f. 1782, søn af Arne Thommesen Strømtangen i Kjølnæsgaden no. 4,
i 1806 g. m. Ingeborg Kittilsdatter, vistnok søster af Lars Kittilsen i Kjølnæsgaden no. 10.
Arnesen maa have været en nevenyttig mand, da han nævnes baade som skomager, smed og snedker. De havde 8 børn:

 1. Anne Margrethe f. 1806,
 2. Marthe Marie f. 1808 der i 1835 blev g. m. Ole Andersen Usterud f. 1813.
 3. Karen Kirstine f. 1811.
 4. Andrea f. 1814.
 5. Halvor Christian f. 1817.
 6. Kjell Andreas f. 1819.
 7. Maren f. 1821,
 8. Maria f. 1824.

Karl Martin Bøytler
g. m. Inger Marie Berggrav.
Han var farver og var kommet hid sammen med bygmester Johan Gotfred Bøydler omtalt under Storgaden no. 205. Navnets skrivemaade er stadig varierende. Følgende børn er født her:

 1. Johan Fr. Nic. Bøydler f. 1824.
 2. Louise Margrethe f. 1826.
 3. Jørgine Emilie Charlotte f. 1829.

I 1831 maa familien være reist fra byen.


Thomas Ludvigsen f. 1805 d. 1867,
i 1833 g. m. Ulriche bendixen f. 1811 d. 1891, datter af Frantz Bendixen, se Storgaden no. 167.
Ludvigsen var født i Skien, hvor han boede til han kjøbte huset her, søn af skipper, senere høker, Herman Ludvigsen som havde ført skibe for Hans Møller, Aakre, bl. a. «Agenora», «Ridder Darre» og «Romerike». Thomas Ludvigsen blev skipper i 1835. I 1845 førte han «Birgitte» på, 108 c. l. for J. & E. M. Flood, blev senere besigtelsesmand i Det Norske Veritas, og eiede brig «Venus», som Wiibe kjøbte, og var blandt stifterne af Sjømandsforeningen i 1847.
De havde 5 børn:

 1. Herman Fr. Ludvigsen f. 1834 d. 1897 i Skien, g. m. Julie Christense Helgesen f. 1841 i Horten d. 1920. Han blev skibsfører og førte «Cleveland» for Johan Schaanning, og i 7-8 aar missionsskibet «Paulus». Siden havde han kontorpost paa Marinens Verft paa Horten. De havde 9 børn:
 2. Anna Frantzine Ludvigsen f. 1836 g. m. skipper Rudolf Tillisch - se Storgaden no. 199.
 3. Margrethe Dorothea Ludvigsen f. 1838 d. 1900, i 1860 g. 1. m. musiker P. L. Høiland i Skien d. 1861. I 1863 blev hun g. 2. m. redaktør Jens Stenersen, Horten, d. 1884.
 4. Niels Pedersen Ludvigsen f. 1840 d. 1916 i Langesund, i 1867 g. 1. m. Charlotte Sofie Creuger f. 1842 d. 1869, datter af toldkasserer Georg Creuger paa Frednes. I 1875 blevhan g. 2. m. Caroline Andine Askerlund f. 1864 paa Modum 1933 i Oslo. Hun var i huset hos trælasthandler Hans Gregersen i Porsgrund, der holdt bryllup for hende paa Raschenborg. Ludvigsen førte i 70 aarene «Canada» 374 c. l., var en aarrekke i London, og fra 1890 til sin død agent for Langesundsfjordens Buxerselskab. Der var 3 børn:
  1. Maria g. m. ingeniør Arne Høy fra Langesund.
  2. Georg Creuger Ludvigsen f. 1876 d. 1940, g. 1. m. Johanne Kryger, datter af Johan Nilsen, Larvig g. 2. m. Sigrid Ulr. Ludvigsen fra Chr.sand. Han blev marineoffiser, gik over i kystforsvaret som major, var en ivrig seiler og udgav i 1908 en bog om Kystseilads. Boede i Drøbak.
  3. Nini Ludvigsen g. m. disponent Jørgen Høy fra Langesund.
 5. Ludvig A. Ludvigsen f. 1842 d. 1902 g. m. Lucy Jensen f. 1852 d. 1898. Han boede i Chr.sand hvor han drev manufakturforretning, og havde 12 barn der vokste op, blandt dem Sigrid Ulr. Ludvigsen, nævnt ovenfor.

Petter Johnsen var fra Christiansand,
g. m, Olga Friis, datter af bestyrer Jacob Friis, Porsgrund, se E. P.side 248.
Johnsen var kontorchef hos P. M. Petersen & Søn. Datteren Eva Johnsen er g. m. boghandler Erling Dyring.

Utdrag (s. 43-46) fra:
F.C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen