Skiensgade no. 2 b

av Finn C. Knudsen

Br. no 208 a.
Udgaaet fra Borgestad ved grundbrev no. 9.

I 1726eier Stephen Gulbrandsen.
1778eier Gulbrand Stephensen150Rdl.
1781eier Ole Amundsen
1825eier Ole Norbø, løkken.
17/11837skiftebrev til Norbøs enke Karen for gaarden og løkken350Spd.
10/11842skjøde fra Karen Johannesdtr. til Ole Arnesen paa løkken for 350Spd.
1843brandtakst paa Karen Johannessens hus260Spd.
27/111856sælger Ole Arnesen til T. P. Wibe løkken for700Spd.
1862brandtakst paa haset400Spd.
3/81866auk.skjøde til T. P. Wiibe paa huset253Spd.
24/121891arveskjøde til Anna Fr. Hals, der solgte det sammen med de andre eiendomme
12/81897til Jonas Stavdal.

Stephen Gulbrandsen d. før 1746
g. m. N. N. der lever som enke i 1746.
De er i mandtallet for 1726 og 1742, det sidste aar med 4 børn under 12 aar, og har da husnæring. Ifølge et bøgselbrev af 1730 fra Brynild Borge til Helge Lie, fik denne en løkke som strakte sig fra Alfarveien i øst til Stephen Gulbrandsens (løkke) gjerde. Han havde altsaa leiet en løkke under Borge. Børn:

 1. Gulbrand Stephensen f. 1719 - se nedenfor
 2. Kari Stephensdtr. f. 1734 d. 1793 g, m. Christen Olsen, Storgaden no. 174 - se E. P. side 33, hvor det feilagtig er anført, at Stephen Gulbrandsen eiede det hus i 1778. Christen Olsens hus staar opført i brandtaksten af 1778, men summerne er borte paa den side af protokollen.

Gulbrand Stephensen f. 1719 d. 1782
g. m. N. N.
Ifølge Jacob Aalls grundbrev af 1804 til Ole Amundsen, har tomten forhen tilhørt Gulbrand Stephensen, der er opført som strandsidder i 1762 med kone og søn Stephen. Børn:

 1. Stephen Gulbrandsen f. 1749. i 1779 g. m. Anne Cathrine Olsdtr. f. 1757, datter af Ole Pedersen Bue, Kjølnæsgaden no. 9. Hun er i mandtal for 1801 med 2 børn, og manden opgives at være reist til England - antagelig som sjømand. De havde 5 børn:
  1. Boel S. f. 1779, conf. 1797.
  2. Maren S. f. 1.781.
  3. Anne Marie f. 1782 conf. 1798.
  4. Ole S. f. 1784.
  5. Karen S. f. 1791 -- begge de sidste er i mandtallet 1801.
 2. Lisbeth Maria Gulbrandsdtr. f. 1753 d. 1797, i 1773 g. m. Rasmus Knudsen, se Kjølnæsgaden no. 3.

Ole Amundsen f. 1756 d. 1818
i 1781 g. m. Karen Christensdtr., f. 1752 d. 1814, se Ligaden no. 2.
Amundsen var matros og arbeider. Han eiede ogsaa løkken vestenfor huset, hvorover der «gaar en 5 alen bred vei, saaledes som den hidentil har været benyttet» - ifølge grundbrevet af 1804 fra Jacob Aall til Michael Kruuse - til dennes vandtomt og sjøbod. 3 børn:

 1. Christen, f. 1782 d. 1799.
 2. Vetle Olsen f. 1785, vistnok g. m. Birgitte Marie Olsdtr. f. 1778 d. 1848 som enke,
 3. Karen Marie Olsdtr. f. 1789 g. m. Ole Johannessen Norbø.

Ole Johannessen Norbø f. 1789 d. 1836 (?)
i 1815 g. 1 m. Karen Marie Olsdtr. f. 1789 d. 1824, da der holdes skifte efter hende. Børnene blev udlagt 39 Spd,
i 1825 g. 2 m. Karen Johannesdtr., der levet som enke i 1843. Norbø var underofficer og snedker, og havde 7 børn, hvoraf
b) Anne Karine Olsdtr. f. 1818 conf. 1833.
e) Karen Marie Olsdtr. f. 1826, i 1851 g. m. murer Even Olsen f. 1823.
f) Johan Olsen f. 1828 d. 1851 som styrmand.
g) Ole Olsen Norbø f. 1836 conf. 1851.


Kjøbmand Ole Arnesen
omtales under Storgaden no. 199.

Utdrag (s. 115-116) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen