Kjølnæsgaden no. 6

av Finn C. Knudsen

Brand Mat. No. 295.
udgaaet fra Borge ved grundbrev no. 45.

I 1778eier Anders Karlsen, brandtakst100Rdl.
I 1801eier Anders Karlsens enke Inger Hansdatter 
I 1805eier Jens Rosenberg 
I 1813Hans Nilsen Lie 
I 1343 eier Hans Albanus Hansen, brandtakst200Spd.
I 1848faar do. do. hemmel paa huset for100Spd.
I 1854kjøbte han vandtomten til Lerkupelven af Ole Arnesen for 20 Spd. Chr. Bruun havde tidligere haft denne vandtomt, med paastaaende sjøbod, men sjøboden var nu nedrevet. Vandtomten er gaaet ud fra Kjølnæsgaden no. 7 a. Bruun havde kjøbt den i 1816 og opført sjøboden, der var i 4 etager 17 × 13 alen, med 9 rum. 
I 1861eier Christen A. Sanne 
I 1862brandtakst460 Spd.
12/6 1865auktionsskjøde til kaptein Carl Reynold for300Spd.
15/11 1913hjemlet enkfru Augusta Reynolds for6000kr.

Skomager Anders Karlsen f. 1744 d. 1799
g. 1. m. N. N. f. 1725 d. 1785
g. 2. m. Inger Hansdatter f. 1761.
Sønnen Jens Andersen f. 1768 var soldat i 1801 og g. m. Cathrine Olsdatter f. 1773. Disses datter Inger Helene Jensdatter f. 1798.


Skrædder Jens Petter Rosenberg f. 1774 d. 1831
g. m. Margrethe Jacobsdatter,
Før 1815 maa han have solgt huset, da han i det aar boede i Kirkegardsveien no. 1, som han eiede til sin død. Se E. P. side 233. De havde 4 børn:

 1. Else Cathrine f. 1799 g. m. Peder Andersen Rosenberg, se E. P. side 234.
 2. Jacob R. f. 1805.
 3. Marie R. f. 1808.
 4. Else R. f. 1815 paa Kirkehaugen.

Blokmager Hans Nilsen Lie f. 1781 d. 1843
g. m. Anne Turine Thommesdatter f. 1784 d. 1847.
Han var søn af Nils Larsen Lie, se Storgaden no. 203 a.
Børn:

 1. Nils Jørgen Hansen f. 1810. Se Storgaden 200 b.
 2. Marthe Marie Hansen f. 1813, i 1849 g. m. snedker Tallag Isaksen fra Kragerø f. 1820. Se om dem under Kjølnæsgaden no. 1.
 3. Anne Turine f. 1814.
 4. Laurense f. 1815, i 1853 g. m. smed Anders Johnsen f. 1812
 5. Wilhelmine f. 1818, i 1862 g. m. hjulmager Jens Thorstensen Berg f. 1804 i Skien. De boede i Porsgrund.
 6. Lars Thomas f. 1821.
 7. Hans Albanus
 8. Anders f. 1831.

Ad g) Hans Albanus Hansen f. 1824 d. 1875, i 1854 g. m. Anne Margrethe Johnsdatter f. 1831 i Brevik d. 1885. Som faderen var ogsaa han blokmager. De havde 6 børn:

 1. Albanus f. 1854,
 2. Nanna Turine f. 1857,
 3. Nils f. 1859,
 4. Josefine Bertine f. 1862,
 5. Else Anette f. 1869,
 6. Ludvig f. 1872.


Kaptein Carl Reynolds f. 1840 d. 1900
g. m. Augusta Karth f. 1841 d. 1917, datter af skipper Berthel Karth, se E. P. side 39.
Reynolds var født i Sverige og hed oprindelig Kjelstrøm, kom hid som ung, blev skibsfører i 1870 og førte flere skibe for Chr. Knudsen bl. a. «Constantia» 268 reg. tons, fra 1881 d/s «Norrøna» 922 reg. ton til han forliste denne i 1884, og bark «Høvding» 759 reg. ton til han sluttede sjøen i 1898. Reynolds var kirkelig interessert. Han førte altid ved land Bethel-flagget paa mastetoppen, og har særlig indlagt sig fortjeneste ved stiftelsen af «Goodtemplar» logen, den første i Norge. Paa logens 50 aars dag blev der i Porsgrund reist ham en statue pa pladsen ved øvre dampskibsbrygge. Deres børn var:

 1. Johan Reynolds f. 1867 i London, jurist og g. m. frøken Marehall. De havde 3 børn: Carl, Cecil og Margarete.
 2. Carl Gustav Reynolds f. 1870, kunstmaler.
 3. Charlotte Marie R. f. 1874, g. m. Foltz i Chicago.
 4. Hans Reynolds f. 1876, var literat og udgav flere bøger bl. a. «Tilsjøs og iland», «Grønland», efter et ophold paa Grønland, hvorfra han hjembragte en samling gjenstande som er foræret byens museum, og han har diktet «Porsgrundssangen».
Utdrag (s. 50-52) fra:
F.C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen