Storgaden no. 175

av Finn C. Knudsen

Br. mat. no. 312
Under Borgestad - udg. fra Job Kiils løkke no. 10.

5/7 1861 grundbrev fra Torgrim Olsen til Gunder A. Tofte for200Spd.
22/11 1878 skjøde paa det af T. Olsen opførte hus til Ludvig Chr. Tonning for 3,800 kr.
10/12 1885 skjøde fra Tonnings enke til H. Arnestad for3,500kr.
10/2 1903 skjøde fra Skifteforvalteren til H. Sørensen for 6,610kr.

Ang. T. Olsen, G. A. Tofte og Tonning se under Storgaden no. 171.

Hansteen Arnestad f. 1835 i Rendalen d. 1901 g. m. Johanne Caroline Mørck f. 1835 i Fr.stad d. 1899. Arnestad kom hid som revisor, var et trofast medlem af Kirkens sangkor og ivrig Good Templar. Afholds-venner reiste en mindesten paa hans grav. I mange aar kasserer for Porsgrunds Telefonforening.


Fiskehandler Halvor Sørensen f. 1863 i Brevig d. 1911.

Utdrag (s. 82) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen