Storgaden no. 206

av Finn C. Knudsen

Br. mat. no. 215.
Udgaaet fra Borgestad ved grundbrev no. 17

ca. 1765Lars Johnsen.
1778eier Christen Larsen Lia, brandtakst50 Rdl.
1788eier Isach Christensen Borge
1796eier Hans Smith.
1804grundbrev til Hans Smith paa formert Lars Johnsens tomt.
1807brandtakst paa Hans Smiths hus150 Rdl.
1816Halvor Olsen Holtung
21/101819skjøde fra do til Ole Brynildsen300 Rdl.
13/91836skjøde fra Ole Brynildsens hustru til Laurence Hansdtr. og hendes forlovede Anders Johnsen300 Rdl.
1/71840skjøde fra Anders Johnsen til enkemadame Falkenberg300 Rdl.
11/61859skjøde fra Berthe Cathrine Falkenberg til Peder Chr. Tollefsen295 Rdl.
1862brandtakst380 Rdl.
10/61910arveskifte til Christian F. Tollefsen3000 Kr.

Efter Jacob Aalls grundbrev i 1804 til H. Smith skal den første eier være

Lars Johnsen
men han kan ikke findes som boende paa Osebakken. Da han ikke er i mandtallet for 1762, maa han have faaet huset efter det aar. Hans søn er muligens den næste eier:
Christen Larsen f. 1745
g. m. Anne jacobsdtr. f. 1751


Isach Chrisensen Borge
omtalt under Borge-slægten foran.


Hans Mathiassen Smith f. 1764 d. 1807
i 1796 g. m. Karen Knudsdtr. f. 1764, enke efter Isach Christensen, og datter af Knud L. Riis.
Smith var skipper for Didrik Cappelen jun. I 1801 førte han Galeas «Harald», 23½ c.l. Hans oprindelse kjendes ikke, men han har her 2 søstre Karen Dorothe Mathiasdtr. f. 1778 og Anne Cathrine Smith f. 1782, som begge i 1801 tjente hos Bartholomeus Rasch i Ligaden no. 20.
De havde fire børn:

 1. Isak Hansen Smith f. 1796 d. 1820, eiede Ligaden no. 7.
 2. Maren Christine f .1800, g. 1 m. Søren Olsen, Ligaden no. 18, g. 2 m. Thorgrim Olsen, Storgaden no. 171.
 3. Mathias Hansen Smith f. 1803, reiste til Amerika.
 4. Ingeborg Marie f. 1806, i 1829 g. m. Hans Petter Larsen Meen, søn af skipper Lars Knudsen Meen. Ingeborg tjente paa Borgestad da hun blev gift. I 1841 g. 2 m. Mathias Olsen f. 1810, søn Ole Jacobsen, Øvrum. I dette sidste ægteskab havde Ingeborg døtre:
  1. Agnes Marie Olsen f. 1844, i 1874 g m. skibstømmermand Lars Svendsen f. 1842 i Hedrum - de boede i Nyorkgaden.
  2. Marthine Olsen f. 1850.

Der var skifte etter Hans Smith i 1815. Enken giftede sig aaret efter med Halvor Olsen Holtung. Datteren Maren Christine fik tildeIt 182 D. c. Spd. med udlæg i eiendommen «Rønningen» under Østre Borge af takst 800 Rdl.


Halvor Olsen Holtung f. 1780
i 1801 g. 1 m. Maren Olsdtr. f. 1774 d. efter 1811
i 1816 g. 2 m. enke Karen Knudsdtr. f. 1764
Maren tjente i 1801 før hun blev gift hos lods Halvor Olsen Bjerketvedt i Ligaden no. 12. Holtung eiede Ligaden no. 7 fra han blev gift første gang. I 1819 solgte han nærværende hus og i 1820 huset i Ligaden og maa have fraflyttet stedet.
Børn af første ægteskab: Lena Dorothea f. 1802, Else Marie f. 1807, Ole Halvorsen f. 1809. Ellen f. 1811.


Ole Brynildsen f. 1776 d. før 1836
i 1820 g. m. enke MartheThomesdtr. f. 1779, datter af Tomas Pedersen, Storgaden no. 205.
Brynildsen var sjømand, og hustruen havde en datter af tidligere ægteskab Laurenze Hansdtr., som blev gift i 1836 med Anders Johnsen fra Stathelle. Deres datter Mathilde Caroline Andersdtr. f. 1837.


Berthe Cathrine Falkenberg
i 1790 g. m. P. C. Falkenberg d. før 1840.
De var vistnok begge fra Schlesvig. Falkerberg var overstiger ved Langø gruber nær Kragerø. De havde 8 børn:

 1. Hartvig Falkenberg f. 1792 d.1857, overstiger paa Langø g. m. Sine Cathrine Rhl f. 1798 d.1867 paa Haugsund, Eker.
 2. Helene F. f. 1794 d. 1879 i Kragerø, ugift.
 3. Anne Dorthea F. f. 1797 t , i 1825 g. m. Claus Strøm f. 1794, søn af Chr. Strøm, gaardsfoged paa Fossum.
 4. Johanne Carine F. f. 1793 g. m. Jens Tollefsen - se nedenfor.
 5. Karen Marie F. f. 1800 d. 1873 i Porsgrund, ugift.
 6. Anne Elisabeth F. f. 1804 d. 1878 i Porsgrund. ugift.
 7. Able Dorthea F. f. 1815 paa Skaatø d. 1884 i Porsgrund, hun boede i 1868 hos madame Aalborg i Winthergaden.
 8. Peder Christian Falkenberg f. 1818, kjøbmand i Sannikedal, i 1845 g. m. Ingeborg Kristine Paulsen f. 1825, datter af stiger Anders Paulsen, Gulset.

Jens Ferman Tollefsen f. 1796 d. 1861
i 1812 g. 1 m. Ingeborg Gurine Bendixen f. 1787 d. 1824, datter af Bendix Andersen, Storgaden no. 167.
I 1824 g. 2 m. Johanne Karine Falkenberg f. 1798 d. 1883. Tollefsen var i 14 aar stiger og materialforvalter paa Herre. I 1836 blev han høker i Brevig og flyttede til Osebakken i 1841.
Deres børn var:

 1. Peder Christian Falkenberg Tollefsen f. 1829 paa Herre d. 1869, i 1860 g. m. Tobine Larsdtr. f. 1833 d. 1909, datter af skipper Lars Larsen, Hiteø, Tollefsen var skibsfører og forliste i 1869 med skib «Tjalf» af Skien. De havde 4 børn:
  1. Lauritz Tollefsen f. 1862 d. 1901, skibsfører,
  2. Peder Tollefsen f. 1864 d. 1947, kjøbmand i Porsgrund, i 1897 g. m. Villa Tillisch, datter af skibsfører Rudolf Tillisch Storgaden no. 199.
  3. Christian Falkenberg Tollefsen, f. 1869, besiktelsesmand g. m. Martha Elisabeth Houlder, datter af disponent Oluf S. Houlder.
  4. Caroline Johanne T. f. 1867, bosat i Fr.hald hos sin onkel kjøbmand P. S. Hansen.
 2. Johanne Jensine Tollefsen f. 1833, g. m. Jens Aanesen, Halls gade no. 5 .
 3. Berthe Cathrine Tollefsen f. 1837 i Brevig, i 1866 g. m. garver Niels Hansen, Kjølnæsgaden no. 4.
Utdrag (s. 139-142) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen