Skiensgade nr. 22

av Finn C. Knudsen

Br. matr. nr. 245 a.
Udgaaet fra Borgestad nr. 5.

14/111804grundseddel til Thomas Johansen
1843brandtakst paa huset250Spd.
21/91850skjøde fra T. Johansen til Knud Eriksen Riis300Spd.
22/71856skjøde fra Knud E. Riis til Andreas Davidsen328Spd.
20/91855skjøde fra Andreas Davidsen til Hans Pedersen330Spd.
24/61873skjøde fra Hans Pedersen til Karl Joh. Johnsen paa huset300Spd.
24/3 1881skjøde fra Hans Pedersen til Borgestad paa løkken for160 Kr.
1812eier grovsmed Kr. Benj. Kristoffersen2400 Kr.

Arbeider Thomas Johansen f. 1773 d. 1838
g. m. Inger Knudsdatter f. 1773 d. 1857. De er i mandtallet for 1801 med en søster av manden Berthe Johnsen f. 1795, og havde ingen børn. Enken solgte huset.


Matros Knud Eriksen Riis f. 1804
g. m. Maren Pedersdatter, datter af Peder Solvesen paa Blegebakken i Skien. Deres børn:

 1. Inger Knudsdatter f. 1826.
 2. Marthe Marie K. f. 1828.
 3. Marianne K. f. 1831, i 1852 g. m. maler Hans Johannesen f. 1827 i Saude, der havde børnene:
  1. Julius Ludv. M. Hansen f. 1853,
  2. Josefine Marie H. f. 1854.
 4. matros Edvard D. Knudsen f. 1833, i 1854 g. m. Anne Olsdatter fra Kristiansand f. 1837 og havde børnene:
  1. Richard M. Edvardsen f. 1856.
  2. Josefine Marie E. f. 1862.

Riis kjøbte ogsaa en Ladebygning for 300 d. Spd., som nu er Skiensgade nr. 24.
Han nedstammer fra Knud Larsen Riis f. 1735 d. 1806 paa Nordre Riis g. m. Inger Eriksdatter f. 1734 d. 1809. De havde fire børn:

 1. Sara Knudsen f. 1768, g. m. Svend Turvildsen - i Halls gade nr. 1.
 2. Erik Knudsen Riis f. 1776 d. 1819 g. m. Marthe Johnsdatter f. 1780 d. 1820. Han var arbeider og boede paa Borgestad-siden. De havde børnene:
  1. Knud Eriksen Riis f. 1804 - se ovenfor.
  2. Birgithe E. f. 1806.
  3. Hans Smith E. f. 1808.
  4. Jon E. f. 1810.
  5. Ingeborg Eriksen f. 1811 der som enke i 1834 ble g. m. Jens Jensen, og havde datteren: Maren Jensine Jensen f. 1841.
  6. Birgitte Dorthea E. f. 1813, i 1834 g. m. Torsten Larsen Dale f. 1811, søn af Knud Eriksen, Osebakken. Deres børn:
   1. Lars Gotfred Thorstensen f. 1834.
   2. Hanne Mathilde T. f. 1836.
   3. Erik T. f. 1838.
   4. Inger Tomine T. f. 1841.

Andreas Davidsen
var bogholder.


Hans Pedersen
var blikkenslager - kjendes forøvrigt ikke for tiden.


Karl Johan Johnsen f. 1851
g. m. N. N. Han var søn af skomager Johan Olsen f. 1818 i Bø , og i 1834 g. m. Karen Alette Andersen f. 1816 d. 1904, datter af Anders Stephensen Engrav - se Vognmandsgaden nr. 14.

Utdrag (s. 260-261) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen