Braatengaden nr. 6

av Finn C. Knudsen

Br. matr. nr. 241.
Udgaaet fra Borgestad nr. 40.

14/11 1804grundseddel til Anders Olsen paa tomt.
1825eier Christen Nilsen Langerød.
1843brandtakst paa Ole Bakkens hus20 Spd.
2/21857skjøde fra Ole A. Bakken til Anders Nilsen25 Spd.
1862brandtakst200 Spd.
20/31868skøde fra Anders Nilsen til Thorgrim Olsen100Spd.
1/121868skjøde fra Thorgrim Olsens enke til Ole Johnsen100 Spd.
21/121869skjøde fra Ole Johnsen til Marcus Reiersen1,800Kr.
3/21912skjøde fra Reiersen og hustrus arvinger til Karl Olsen2,000 Kr.


Matros Anders Olsen f. 1771
i 1791 g. m. Dorthe Marie Jensdatter f. 1759 d. 1821, datter af smed Jens Sørensen Storm - se Ligaden nr. 16. Anders Olsens mor Mette Thomasdatter f. 1735 d. 1811 boede i huset i 1801 som enke, og har antagelig før eiet huset, da hun staar opført som husmoder. Deres børn:

  1. Cathrine Bolette Andersdatter f. 1791.
  2. Ole Andersen Bakken f. 1797 - er omtalt under Teknikkergaden nr. 2, hvor han senere boede.
  3. Mette Marie Olsen f. 1799.

Christen Nielsen Langerød f. 1767
i 1796 g. m. Anne Marie Thorsdatter f. 1764 d. 1830, datter av Thor Andersen Bakken. Christen var søn av Niels Andersen Langerød - se lærer Kr. Lids «Gaards og Slektshistorie for Gjerpen». Deres børn:


  1. Niels Christensen f. 1798.
  2. Karen C. f. 1799.
  3. Ingeborg Marie C. f. 1803.

Han har rimeligvis solgt huset efter hustruens død i 1830.


Thorgrim Olsen er omtalt tidligere. Han har ikke boet i huset.

Utdrag (s. 270) fra:
F.C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen