Halls gade nr. 6

av Finn C. Knudsen

Udgaaet fra Borge nr. 15.
Br. matr. nr. 261.

1801eier Harald Jacobsen
1825eier Niels Johnsen Traaholt og Hans P. Pettersen
13/101827skjøde fra Hans Møller til Ole Thorsen Moe100 Spd.
1843brandtakst, huset 23 × 9 alen500 Spd.
27/91874skjøde fra Hedvig Moe til Jacob O. Iversen250 Spd.
29/51876skjøde fra Hedvig Iversen til Ole M. F. Torvik750 Spd.
17/41880skjøde fra O. M. Torvik til Marcus Heyen3,000kr.
9/51882skjøde til Anders Johannesens enke Magdalene Isaksen3,700kr.
13/51905skjøde fra Magdalene Isaksen. til Nils C. Siljan3,000kr.
1910skjøde fra Nils C. Siljan til Anders Nilsen Andvik2,500kr.

Halvor Jacobsen f. 1750 d. 1808
g. m. Maren Abrahamsen f. 1759 d. 1821
De er i mandtallet for 1801, hvor manden anføres som sindsyg og har 3 børn i aarene 1784 til 1795, hvorav de to døde unge. Den tredie Abraham Halvorsen f. 1786.


Arbeider Nils Johnsen Traaholt f, 1789 d. 1841
g. M. Kirsten Nielsdatter f. 1787 d. 1869 De havde børnene:

  1. Johan Nielsen f. 1814 - se Kjølnesgaden nr. 8,
  2. Anne Marie Nielsdatter f. 1816.
  3. Maren Gurine N. f. 1818 d. 1875 som enke efter Halvor Jørgensen Wenstøb - Vognmandsgaden nr. 3.
  4. Grete N. f. 1823, i 1853 g. m. matros Halvor Larsen f - 1828 i Solum.
  5. Nicoline N. f. 1829, i 1856 g, m. matros Christian Andersen f. 1831, se Skiensgaden nr. 14.

Hans Petter Pettersen
er omtalt under Ligaden nr. 16.


Styrmand, senere høker Ole Thorsen Moe f. 1806 d. 1861
g. m. Hedvig Arvesdatter f. 1804 d. 1881, datter af Arve Olsen Holla i Storgaden nr. 195. Om deres børn se E. P. side 55.
Deres yngste datter Hedvig Olava, Moe f. 1849, i 1873 g. m. skipper Jacob Olaus Iversen f. 1836 i Bærum, d. 1875, overtog huset. De havde børnene: Iver Presterud f. 1874 og Jacobine Hedvira f. 1875.


Ole M. T. Torvik
var skolelærer.


Marcus Heyen
er vistnok en feilskrift for Bygmester Mogens Fr. Wilh. Hein f. 1848 i Hamburg
i 1878 g. m Hedvig Olava Moe som enke efter ovennævnte J. O. Iversen. De havde børnene: Ernst Christian Hein f. 1879 og Hedvira Mathilde f. 1883.

Utdrag (s. 237-238) fra:
F.C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen