Ligaden no. 16

av Finn C. Knudsen

Br. matr. no. 280.
Udgaaet fra Borge no. 25 og 26.

I 1762 eier Jens Sørensen.
1776eier Christen feltbereder, kjøbt for49Rdl.
1778eier Jon Andersen, brandtakst75Rdl.
1778eier Hans Olsen Riis
1805eier Engebreth Hansen
1820eier Engebreth Hansens enke.
1825eier Herman Meyer
23/1 1826skjøde fra Hans Andreas Abrahamsens arvinger til Anders Jensen Hauland for160Spd.
7/51834skjøde fra Hans Møller til Hauland paa et af Peder Pedersen beboet hus, som udgjør en del af Borge no. 25 for40Spd.
1843brandtakst270Spd.
12/121854skjøde fra Aslak Pedersen til Knud A. Hauland paa en tomt med lade som var tillagt Halls gade no. 1.
1862brandtakst600Spd.
21/4 1866skjøde fra Anders J. Hauland til Knud A. Hauland 150Spd.
20/7 1916skjøde fra Haulands arvinger til Anna Hauland 6,000Kr.
2/51927skjøde fra Anna Ulrichsen f. Hauland til Nilia B. Mathisen
Dette gjelder to tomter med hvert sitt hus, til de blev slaaet sammen i 1834, og Anders J. Hauland byggede nyt hus.
9,500Kr.

Smed Jens Sørensen (Storm) f. levede i 1776
i 1757 g. m. Cathrine Bolette Storm f. 1731 d. 1775, datter af løitnant Arvid Chr. Storm, Storgaden 199.
Sørensen var strandsidder i 1762 og pantsatte da sit hus paa «Mynsterpladsen» til Aall. 1 1776 var der auksjon i Storms hus if. begjæring fra enkemanden Jens Storm. Huset blev solgt til Christen feltbereder for 49 Rdl. Han maa straks have solgt huset videre. Sørensens børn var:

 1. Dorthe Marie Jensdatter f. 1759, g. m. matros Anders Olsen, se Braatengaden no. 6.
 2. Else Kirstine Jensdatter f. 1762, g. m. Gregers Andersen, se Storgaden no. 235.
 3. Agnete Cathrine J. f. 1764.
 4. Søren Jensen f. 1768.
 5. Abelone J. f. 1770.

Hugger Jon Andersen f. 1735 d. 1808
i 1774 g. m. Aslaug Andersdatter f. 1729 d. 1806.
Han pantsatte i 1789 huset til Nic. Benj. Aall. Laanet blev indløst i 1806. Børn:

 1. Tollef Jonsen f. 1775.
 2. Anders Jonsen f. 1777, der i 1801 var matros.
 3. Anne Trine J. f. 1779.

Hugger Hans Olsen Riis f. 1730 d. 1803
g. m. Gunhild Nielsdatter f. 1729 d. 1802. Han er i 1762 opført som strandsidder og er i taksten for 1778: Børn:

 1. Niels Hansen Riis f. 1758 se Storgaden no. 235.
 2. Hans Hansen Riis f. 1764, se Ligaden no. 10.
 3. Engebret Hansen Riis f. 1768 d. før 1813, g. m. Mette Kristine Nielsdatter f. 1766 d. 1835. Han var matros og bor i huset hos faderen i 1801, og overtog det senere. De havde børnene:
  1. Gunhild Marie Engebretsdatter f. 1797 d. 1873, i 1825 g. m. Christen Larsen Bakken f. 1800.
  2. Karen Engebretsdatter f. 1799.
  3. Hans Engebretsen f. 1801 d. 1860, i 1826 g. m. Marie Christine Bech fra Brevig f. 1805 d. 1888. De eiede Vognmandsgaden no. 2 og 5 og havde børnene:
   1. Engebreth Hansen f. 1827 d. 1893, i 1857 g. m. Anne Martine Christensen f. 1829 d. 1909. Hansen var skipper og omtales under Skiensgade no. 10.
   2. Kristine Hansdatter f. 1829 d. 1874, i 1858 g. m. Nicolai Nielsen Lie f. 1827, se Storgaden no. 210.
   3. Jens Hansen f. 1832.
   4. Marie Hansen f. 1835, i 1861 g. m. sjømand Engebret Hansen, og g. 2 m. Nicolai Nielsen Lie, Storgaden no. 210.
   5. Skipper Hans Jacob Hansen f. 1841 d. 1917, se Vognmandsgaden no. 2 og Storgaden no. 207.
   6. Albertine Mathilde Hansen f. 1848, g. m. kjøbmand Jacob Hansen Beck i Skien.
   7. Andreas Karenius Hansen f. 1849
  4. Jacob Engebretsen f. 1803, i 1830 g. m. Ingeborg Lorentzdatter fra Fossum f. 1808, se Kulhusbakken no. 3.
  5. Inger Kirstine Engebretsdatter f. 1805, i 1835 g. m. Lars Lorentzen fra Fossum, f. 1810.

Høker Hans Petter Pettersen f. 1774 d. 1859
g. m. Barbara Pedersdatter f. 1773 d. 1853. Han drev en liden handel, men det gik ud med ham og MøIIer overtog huset og solgte det. De havde tre børn:

 1. Anne Karine Hansdatter f. 1813,
 2. matros Peder Hansen f. 1816, i 1838 g. m. Gunhild Sørensdatter f. 1813, se Storgaden no. 237. De havde 5 børn: Aase Marie Pedersdatter f. 1839, Bertine P. f. 1846, Ole Pedersen f. 1850, Anne Sørine P. f. 1853, Gurine Petrea P. f. 1857.
 3. Anne Oline Hansdatter f. 1819 d. 1865 som enke, i 1848 g. m. matros Hans Jacobsen Myre f. 1823, søn af Jacob Isaksen, Osebakken. De havde 4 børn: Othilde Marianne Hansdatter f. 1848, Hans Hansen Myre f. 1850 d. 1869, som politibetjent, Elise H. f. 1852, Berthine H. f. 1855.

Hans Andreas Abrahamsen f. 1797 d. 1825,
var søn af Abraham Christensen i Ligaden no. 2.


Arbeider Anders Jensen Hauland f. 1784 d. 1850
g. m. Maren Knudsen f. 1800 d. 1882.
De kom hid fra Vold. Han var søn af Jens Torjussen Hauland og Gøa Sørensdatter fra gaarden Hauland i Melum, og havde 2 sønner:

 1. Jens A. Hauland f. 1826, se Kjølnesgaden no. 9.
 2. Knud A. Hauland i. 1833 d. 1915, i 1863 g. m. Hanna Marie Larsdatter f. 1836 d. 1887, datter af Lars Hansen i Porsgrund. Hauland var skibsbygmester hos P. M. Petersen, for hvem han byggede en rekke skibe. Efter skibsbyggeriets slut, drev han med lægterbygning paa den vandtomt som tidligere tilhørte Storgaden no. 216, og som nu eies af Porsgrunds Jernstøberi. De havde 7 børn:
  1. Maren Magdalene H. f. 1864, g. m. kjøbmand Isak J. Lunde, se Storgaden no. 203 a.
  2. Karl Andreas, Hauland f. 1866, forretningsmand i Oslo.
  3. Karen Jørgine H. f. 1868, i 1898 g. m. bager Carl Ulriksen f. 1865 d. 1941, se E. P. side 148.
  4. Anna Louise H. f. 1870 d. 1934, g. m. Carl Ulriksen, ovenfor.
  5. Harald Christian Hauland f. 1875.
  6. Simon Martin Hauland f. 1877.
  7. Oluf Karenius Hauland f. 1883, brandkonstabel i Oslo.

En søster af Anders J. Hauland Juliane Sofie Hauland var g. m. sadelmager Elias Søberg, de boede i Huken matr. no. 39 fra 1836 til 1861 og havde i 1848 en datter: Elise Mathilde Søberg.


Nilia Bjørnsen f. 1866 d. 1931
i 1927 g. m. murermester Oluf Mathisen f. 1863 d. 1948.
Hun var datter af skibstømmermand Ole Bjørnsen i Cappelkroken no. 1 og havde i mange aar opholdt sig i Amerika.
Mathisen var søn af sjømand Mathias Olsen, Gjerpen, og var i 1890 g. 1 m. Maren Johnsen f. 1865 d. 1917, og havde med hende: Nicolai Mathisen f. 1890, Oluf M. f. 1893, kontorist og Erling M. f. 1903.
Mathisen blev i 1932 g. 3. m. Hanna Bjørnsen.

Utdrag (s. 206-209) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen