Storgaden no. 177

av F.C. Knudsen

Br. mat. no. 288 c
Under Borgestad - udg. fra Storgaden no. 181.

10/4 1861 kjøbte Edv. Funnemark tomten af Jacob O. Flogstad for300Spd.
og 1 Spd. i aarlig grundleie. Funnemark byggede det hus som nu staar paa tomten.
17/9 1875 skjøde fra Funnemark til Jørgen Aall Flood for 2,300 kr.
18/11 1898 skjøde fra Skifteforvalteren til Tønnes Birkeland 9,000 kr.

Edv. Funnemark f. 1823 d. 1885
i 1855 g. m. Laura Jørgensen f. 1833 d. 1923. Se forøvrig E. P. side 54.

Funnemark blev skipperborger i 1852, førte i 1858 «Catharina» 402½ c.l. for J. & E. M. Flood - i emigrantfart - og derefter «Maple Leaf» 858 reg. t. for Hans Møller - ogsaa i emigrantfart - og senere «Espindola» 370 c.l. i samme fart.

I 1858 var han partreder i «Preciosa» 15½ c.l. I 1873 eiede og bestyrte han «Robert» 88 c.l., i 1875 «Svadilfare» 334 reg. t., i 1877 «Edda» 322 reg.t., «Paulsen» 173 c.l. ført af O. A. Olsen, og «Resolut» 607 reg. t. ført af Ole Helgesen.

Efter «Den norske Sjøfarts historie» B. II -10 oplyses om ham:

«Kaptein Edvard Funnemark fra Porsgrund, som gik i emigrantfart, b. a. med «Espindola» og «Maple Leaf», reddede som fører af «Catharina», der tilhørte Floods i Porsgrund, natten mellem 13de-14de september 1858 passagerer og mandskab paa det brændende tyske Emigrantskib «Austria», der, kommende fra Hamburg og England bestemt til Amerika, gik i brand under stormfuldt veir i Atlanterhavet. Et fransk fartøi, der var saa heldig at faa redde endel af passagererne, maatte, da det brændende dampskib løb med fuld fart, opgive redningsforsøget. Kaptein F. fik derpaa det brærdende fartøi i sigte og styrte straks ned mot det, hvorpaa baadene blev gjort klar. Det var ogsaa netop i sidste øieblik, thi passagererne hang da dels i et net, som de havde anbragt under baugsprydet, dels i taugender udenfor skandseklædningen, og mange havde ogsaa, for at redde sig fra at blive et rov for luerne, kastet sig i sjøen og fersøgte at holde sig oppe. Da redningen, der var forbunden med stor fare for F.s eget skib, lykkelig var fuldført, var det mange gribende sener, som viste de forulykkede menneskers taknemlighed, idet de, klamrende sig fast til skibets mandskab, omfavnede og takkede dem for redningen. Efter ankomsten til Quebee, blev alle der landsatte, og F. modtog senere som erkjendtlighed for redningen af de mange mennesker fra Hamburg & Amerikansk Paket D/S en stor sølv-terin, samt en stor guld medalje, hvorpaa stod indgraveret: «Dem capitain E. A. Funnemark d. edlen Retter 22 passagiren der Austria». Fra Life Saving benevolent association, New York, en guldmedalje med. inskription: «Presented to Edvard Funnemark, master of the norwegian ship Catarina for taking part of those saved from the burning steamer Austria at sea sept. 14 th A.D. 1858», ligesom han blev udnævnt til Æresborger af Hamburg og ridder af Den røde Ørn.»,

«Høsten 1862 fik F. med «Maple Leaf» i en storm i Nordsjøen i sigte vraket af en hollandsk kof, hvor mandskabet stod surret til masten. F. gik selv i baaden og fikk et par behjærtede mænd med sig. Redningen gik heldig og de 5 forulykkede matroser blev i ynkelig forfatning bragt ombord paa «Maple Leaf». For denne behjertede handling fik F. af den hollandske regjering et æresflag samt flere andre utmerkelser.


Jørgen Aall Flood
se E. P. side 45. Flood boede i de første aar af sit ægteskab i «Floodegaarden», Storgaden no. 159, som eiedes af firmaet J. & E. M. Flood, hvis forretning, foruden hvad før er nævnt, ogsaa omfattede skibsrederi og skibsbyggeri paa Bolvig og paa Vandtomten til Storgaden no. 123, som firmaet da eiede - den tomt som ru af verkseier Chr. J. Reim er foræret byen til park. Firmaet byggede følgende skibe:
I 1839 brig «Brødrene» 59 com.l. ført af Peter Holm.
I 1841 brig «Felix» 94 com.l., i 1845 brig «Haabet» 68½ com.l. førlt af Nils M. Møller, og «Constance Margrethe» 86½ com.l. ført af Jens Nilsen fra Langesund. I 1843 «Birgitha» 108 com.l. ført af Ths. Ludvigsen, i 1848 af Louis Vauvert jun. og i 1858 af Edv. Funnemark. I 1860 «Grenmar» 214½ com.l. bygget i Nystrand, ført af Lauritz N. Winfield og senere af løitnant Thomas Mathiesen. I 1864 byggede deres sidste skib «Pløen» 201½ com.l. som for stabelafløpningen blev kjøbt af skibsreder Chr. Knudsen.

Desuden eiede firmaet etterhvert følgende indkjøbte skibe:
«Tvende Brødre» 51½ com.l. bygget i Øster Risør i 1821, fører Niels Vauvert.
«Fortuna» 7½ com.l. bygget i Kragerø i 1822, fører Sivert Halvorsen fra Vestsiden.
«Industria» 74 com.l. bygget i Larvig 1798, fører Valentin Simonsen.
«Mabella» 110 com.l. bygget i Chr.sand 1811, fører i 1859 Boye Boyesen.
«Jacobine Aarstad 75½ com.l. bygget i Chr.sand i 1812, fører i 1859 Halvor Eriksen.
«Soleitia» 113 com.l. bygget i Kiilstrand 1815, fører Hans Abrahamsen.
«Iixdustri» 68 com.l. bygget i Kiilstrand 1841, fører Boye Adtzlev.
«Catharina» 402½ com.l. fører i 1857 Aug. M. Wiersen, i 1858 Edv. Funnemark.
«Eidsiva» 211½ com.l., fører Nils M. Møller.
«Mabella» 141½ com.l. bygget i Brevig i 1846, fører A. J. Brøndlund.

Utdrag (s. 82-84) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen