Kjølnæsgaden no. 9

av Finn C. Knudsen

Brand Mat. No. 298.
Udgaaet fra Borge ved no. 48.

I 1703eier Ole Hansen?
1726eier Peder Olsen
1762eier Ole Pedersen (Bue)
1783eier Lave Knudsen Berg
14/101818skjøde fra Anne Marie, enke efter Lave Knudsen, til Jacob Aalborg, henders kiære svoger, paa hus med en liden sjøbod for100Spd.
14/81824auktionsskjøde paa afgangne Jacob Aalborgs gaard til Andreas Meyer for300Spd.
12/121825auktionsskjøde fra skipper A. Meyers bo til Erik Knudsen paa hus bestaaende af stue, kammers og kjøkken, udhusbygning med liden sjøbod for310 Spd.
11/3 1826skjøde fra Erik Knudsen til Christian W. Monrad for400Spd.
24/121829skjøde fra Chr. W. Monrad til Berthel Bredsdorff for280Spd.
1843brandtakst paa Bredsdorffs enkes hus for320 Spd.
24/61844auktionsskjøde til Ole Tandberg for116 Spd.
28/11847skjøde fra Ole Tandberg til Jacob Sev. Nygaard for 175Spd.
21/31849skjøde fra J. Nygaard til Jens Andersen Hauland for165Spd.
1862brandtakst500Spd.
27/31894skjøde fra J. A. Hauland til Axel Zachariassen for 4000kr.
1934skjøde til kasserer S. Woxen.

Arbeider Ole Hansen f. 1666 d. 1718 paa Osebakken
i 1703 g. m. Margrethe Christensdatter Børn:

 1. Peder Olsen f. 1704 - se nedenfor.
 2. Rønnef Olsdatter f. 1709, i 1728 g. m. corporal Jacob Høni

I 1720 blev Margrethe g. 2. m. matros Lauritz Hansen d. før 1742. De findes i mandtallene for 1716 og 1733 som havende husnæring. I 1742 er hun opført som enke og har husnæring og 1 pige.
Ad 1) Matros Peder Olsen f. 1704 d. 1773 g. m. N. N. som var f. 1701 d. 1764. De er opført i mandtallet for 1726 og 1727 med 1 barn - uden næring. I 1733 nævnes han som Peder Olsen «sælger». Børn:

 1. Lars Pedersen f. 1729,
 2. Ole Pedersen Bue f. 1727, se nedenfor,
 3. og vistnok Karen Pedersdatter Bue som i 1749 blev g. m. Lars Hansen Stribolt f. 1728 d. før 1763, se E. P. side 114.

Ad b) Ole Pedersen Bue f. 1727 d. 1783
g. 1. m. N. N. som levde i 1762,
i 1766 g. 2. m. Anders Christiansens enke.
Han er opført som strandsidder i 1762. Hans anden hustru eiede Storgaden 191 og fik i 1766 hjemmet paa at hendes tidligere mand havde eiet det.
Ole havde 3 børn:

 1. Anne Cathrine Olsdatter f. 1757, i 1779 g. m. Stephen Gulbrandsen, se Skiens gade no. 2 b.,
 2. Caroline Olsdatter f. 1752
 3. Peder Olsen f. 1760.

Lave Knudsen Berg,
se under Kjølnæsgaden no. 4.


Jacob Aalborg f. 1758 d. 1824
g. m. Johanne Wrensted f. 1763 d. 1831.
Han havde før eiet Lilleelvgaden no. 9 og er opført som «gjestgiver» i huset der, se E. P. side 29.


Skipper Andreas Meyer
er muligens identisk med Anders Jørgensen Meyer, omtalt under Storgaden no. 208.


Kjøbmand Erik Knudsen
er omtalt under Storgaden no. 204, hvor han boede. Kjøbet af dette hus er vistnok kun en spekulition, som han tjente 90 Daler paa.


Christian Wilhelm Monrad f. 1788 d. 1850
g. 1 m. ?
i 1835 g. 2. m. Anne Marie Benedikte Wright f. 1799 d. 1878, datter af skipper Peder Wright fra Lardal, som døde paa Osebakken i 1826, hvor han vistnok boede tilleie i Ottesens gaard, Storgaden 222, som hans søn skipper Holmboe Wright kjøbte i 1829. Monrad var søn af klokker Gjert Monrad f. 1735 d. 1816, der igjen var søn af kapellan i Eidanger Henrik M. Gjertsen og hustru Anne Elisabeth Monrad, datter af provst David Monrad i Gjerpen. Chr. Monrad var styrmand da han boede her, blev senere skipper og flyttede til Skien. Han døde i Wick i Scotland. Børn af første ægteskab:

 1. Georg Herman Monrad f. 1824.
 2. Herman Theodor f. 1825.
 3. Johan Fredrik Monrad f. 1830. Se om ham under Storgaden no. 230.

Berthel Bredsdorff f. 1775 d. 1843
g. m. Johanne Juell f. 1790 d.1848, vistnok datter af Nils Christensen Juul som døde i Porsgrund i 1799.
Bredsdorff var søn af forvalter ved sagene paa Herre, Peder Bredsdorf f. 1728 paa Bredsstrup ved Veile i Danmark, og i 1769 blev gift for 3die gang med Beate Henricha Michaeli Resch, datter af pukstiger paa Kongsberg Henrich Michael Resch og Anne Kirstine Pettersen, som døde hos datteren paa Herre i 1772. Bredsdorf blev skipper og førte bl. a. «Henriette Wilhelmine» 18½ c.l. for kjøbmand Niels Johnsen i Porsgrund. Deres børn var:

 1. Niels Aall Bredsdorf f. 1814, var handlende her fra 1851 til 1854.
 2. Petter Morten B. f. 1826.
 3. Johan B. f. 1827.
 4. Ingeborg Henriche Michaeli B f. 1830.

Ole Tandberg
er omtalt under Kjølnæsgaden no 1.


Jacob Sevrin Nygaard f. 1826,
i 1853 g. m. Karen Gurine Rasmusdatter f. 1825, datter af Rasmus Thorsen i Porsgrund.
Nygaard var skipper fra 1853, og nedstammer fra Jacob Andersen Nygaard som i 1810 fikk grundbrev paa Kirkebakken no. 22, som han da kjøbte af Børre Zeifart for 221 Rdl. De havde børnene:

 1. Hanna Judith Nygaard f. 1856 d. 1883.
 2. Julius Richard Nygaqyd f. 1854.
 3. Augusta Nygaard f. 1857

Stamfaderen paa Kirkehaugen, Jacob Andersen Nygaard havde 2 børn:

 1. Anders Jacobsen Nygaard f. 1784, fra hvem Nygaards paa Vestsiden nedstammer,
 2. Jacob Jacobsen Nygaard f. 1788 d. 1853, g. m. Eleonore Sivertsdatter Backe f. 1794. Se E. P. side 108. De boede i Brand Mat. no. 62 i Vestre Porsgrund, Han var først matros, blev høker i 1825 og skolelærer i Gjerpen. De havde 2 børn:
  1. Jacob Sevrin f. 1826, se overfor
  2. Signe Nygaard f. 1832, i 1856 g. m. skipper Marcus Sevrin Jacobsen f. 1821 d. 1865, som eiede Kirkebakken no. 17 og var søn af høker og herberger Thorstein Jacobsen f. 1791 d. 1841, der havde vært tjenestedreng hos lagmand Hagerup, og havde eiet Sverresgade no. 2, Kirkebakken no. 10 og 21, Helleberg gaden no. 12, samt Lilleelvgd. no. 1, og havde været gift med en datter af hugger Mogens Olsen, med hvem han arvede Kirkebakken no. 20. Signe og Marcus havde 2 børn:
   1. Anne Therese Jacobsen f. 1857.
   2. Jacobine Caroline Jacobsen f. 1863.
   Foruden Marcus Sevrin havde Thorsten Jacobsen datteren Andrea Kirstine Jacobsen f. 1827 d. 1869, der i 1849 blev g. m. skipper August Wiersen. Om dem se under Storgaden no. 214.

Jens Andersen Hauland f. 1826 d. 1909,
i 1849 g. m. Anne Karine Christoffersdatter Enggrav f. 1817 d. 1882.
Hauland var født paa Vold, søn af Anders Jensen Hauland, se Ligaden no. 16, og blev skibsbygmester hos P. M. Petersen, og efter skibsbyggeriets nedleggelse tømmermerker hos Franklin, Backer & Co. Deres børn var:

 1. Anders Christian Hauland f. 1852, g. m. Jensine Houlder f. 1858 paa Herre, datter af James Houlder. Han anlagde i 1882 sammen med M. W. Engelstad Borgestadholmens Brug.
 2. Carl Hauland f. 1855.
 3. Ingebret Hauland f. 1856, begge omtalt under Kjølnæsgaden no. 7 a.

Skipper Axel Zachariassen f. 1853 i Luleaa,
i 1882 g. m. Karen Nilsen f. 1866 i Hollen d. 1933 som enke. Børn:

 1. Nils, f. 1888
 2. Johan f. 1893.
 3. Karl Zachariassen f. 1901, sagfører.
Utdrag (s. 56-60) fra:
F.C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen