Storgata 196

av Finn C. Knudsen

Udgaaet fra Borgestad ved grundbrev no. 11

1778Brandtakst paa Bent Schultz hus600Rdl.
1801eier Gotfried Schlutz gaarden.
19/61807faar G. Schultz skjøde paa gaarden, der er 23½ × 11½ al. med 3 værelser, 3 kakelovne og 2 ovenpaa1400Rdl.
11/31819skjøde fra Anne Cathrine Schumann, G. Schultz's enke til Niels Mathias Aalborg paa hus med løkke og fjære550Spd.
5/11835skjøde fra Niels Aalborg til Edvard Hald850 Spd.
1843brandtakst1440Spd.
13/101847 skjøde fra Edvard Halds enke til Thobias Wiibe 800Spd.
1862brandtakst2430Spd.
24/12 1891skifte til Anna Fr. Hals paa denne og flere eiendomme for21,000kr.
12/8 1897skjøde fra Anna Fr. Hals til Jonas Stavdal 11,000kr.

Eies nu af Porsgrunds kommune, af hvem Bjarne Ytterbø har kjøbt den for kr. 6,000 mod at overlade den igjen til kommunen for samme beløb.


Den første der paatreffes af familien Schultz er Gregers Bentzen Schultz og hans bror Bent Bentzen Schultz, der i 1717 tog borgerskab som parykmaker og i 1724 er fadder i Gjerpen. 1723/27 optar han consumptionsmandtal sammen med Amtmand Bergh. Gregers Schultz havde 3 børn:

 1. Bent Gregersen Schultz f. 1745.
 2. Gunhild Schultz f. 1759 d. 1804 i Brevig, som enke efter skipper Hans Holm, der fik handelsborgerskab i Brevig i 1799. Formodentlig er det deres datter Anne Christine Schultz som i 1807 blev g. m. Claus Winther i Brevig, og deres søn kjøbmand Johan Anders Holm, som eiede Storgaden no. 226 og Halls gade no. 2.
 3. Jens Schulz som er fadder her i 1775.

ad a) Bent Gregersen Schultz f. 1745 d. 1798 var consumptionsbetjent. Hans hustru kjendes ikke. Børn:

 1. Gotfried Lebrecht Schultz f. 1766.
 2. Georg Gotlob Schultz f. 1768.
 3. Anne Sophie Schultz f. 1770 d. 1779.
 4. Sophie Benedicte Schultz f. 1772 d. 1830 som almisselem. Hun boede i 1801 i huset hos broderen Gotfried, og fik i 1824 af Selskabet for Porsgr. og Osebakken Vel præmie for spind.

ad 1) Gotfried Lebrecht Schultz f. 1766 d. 1814, g. m. Cathrine Schumann f. 1770 d. 1851, datter af trelasthandler Carl Schumann og Anne Sophie f. 1736 som i 1801 boede i huset hos datteren.
Schultz var skipper og førte skibe for Jacob Aall, i 1801 «Seileren» 53 c.l. og for Ulr. Fr. Cappelen. I 1814 førte han «Raskheden» 79 c.l. der det aar forliste og Schultz vistnok omkom. I 1819 flyttede enken til Kjølnæsgaden no. 2. De havde børnene:

 1. Anne Louise Schultz f. 1797 d. 1877 ugift.
 2. Henricka Schultz f. 1799 d. 1872 ugift.
 3. Bertha Helene S. f. 1803 d. 1814.
 4. Gotfred L. Schultz f. 1807 d. 1852 i 1838 g. m. Marie Magdalene Quist f. 1805 d. 1859, datter af skipper Hans Quist som boede i Storgaden no. 204.

Schultz blev skipper i 1838. I 1852 faldt han overbord i Nordsjøen. I 1837 havde han overtaget huset i Kjølnæsgaden no. 2, hvorved det forbeholdtes søstrene frit husvær saa længe de levede ugifte. De havde 3 børn:

 1. Hans Lebrecht Quist Schultz f. 1840 d. 1869 der var handelsbetjent og fik borgerskab i 1869, i 1863 g. m. Augusta Marie Koth f. 1834, datter af skipper Stephen Pedersen Koth som boede i Collingbakken, nu Tordenskjolds gade no. 11.
  Deres datter Stefanie Marie Schultz f. 1864 d. 1911, var g. m. skredder Ouf Monsen Ahlbom f. 1851 d. 1924. Ahlbom eiede og drev sin forretning i Storgaden no. 111.
  Deres børn er: Disponent Ingvald Ahlbom, Oslo, Maria Ahlbom, kjøbmand Gotfred Ahlbom, direktør Christian Ahlbom og Ernst Ahlbom, Oslo.
 2. Anthon Carl Schultz f. 1844 d. 1846.
 3. Marie Schultz f. 1846, g. m. skredder Hammerstedt, se Kjølnæsgaden no. 2.


Niels Mathias Aalborg f. 1793
i 1820 g. m. Kirsten Marie Sølie f. 1798
var skibsfører, førte i 1828 Carl Møllers «Louise» 58½ c.l. og var søn af Jacob Aalborg i Kjølnæsgade no. 9. Hustruen var, som foran nævnt, datter af Halvor Søli. I 1835 flyttede familien til Kragerø. I 1850 førte han derfra «Neptunus» 146 reg, t. og i 1855 skon. «Activ» 40 c.l. for C. H. Blom. I 1863 var han reder for «Louise» 127 reg. t., der i 1876 blev solgt til Porsgrund


Edvard Hald f. 1801 d. 1847
i 1836 g. m. Marie Dorothea Petronelle Flood f. 1800 d. 1880, datter af kjøbmand Peter Flood i Skien.
Hald var født i Christianssand, søn af Joseas Kornbeck Hald, og kom som handelsfullmektig til Paulus Flood, og begynte egen butikhandel i 1838. Efter mandens død solgte enken huset og kjøbte i 1853 Storgaden no. 195 hvor hun boede til sin død, og datteren Else efter hende til 1893.
Deres børn: Else Marie Hald f. 1838 d. 1893 ugift og Peter Jesias Hald f. 1839 d. 1865 som styrmand, da han blev borte i Nordsjøen.


Thobias Petter Wiibe f. 1815 d. 1891
i 1848 g. m. Anette Fredrikke Bendixen f. 1820 d. 1857, datter af Frantz Bendixen. Wiibe var søn af klokker og lærer ved borgerskolen i Skien Fredrik Georg Wiibe, som var søn af kjøbmand i Skien Peder Wiibe f. 1747. Wiibe var først skipper. I 1840 var han handelsfullmægig hos madame Mathiesen paa Vestsiden, og slog seg ned som kjøbmand i 1851. Butikken havde han i en tilbygning til gaden, som kommunen rev ned da den kjøbte huset. I 1854-59 var han ordfører i byen og kæmner til sin død, samt medlem af Sparebankens direktion. Desuden drev han skibsrederi og eiede skibene:
i 1856 brig «Alliance» 70½ c.l. bygget det aar i Porsgr., fører H. Ludvigsen.
1865 «Favour» 107½ c.l. bygget af Schøning i Porsgr., fører Chr. Rafn
1866 «Caleb» bygget i Braaten, fører Rudolf Tillisch.
1870 «Venus» 100 c.l. bygget u Risør 1826, fører H. L. Rørdam.
1872 «Canada» 374 reg. t, bygget i Nantes 1855, fører Niels P. Ludvigsen.
1877 «China» 420 reg.t. indkj. fra Arendal, fører H. L. Rørdam.

De havde kun én datter Anna Fredrikke Wiibe f. 1850, g. m. fabrikeier Anders G. A. Hals der flyttede til Christiania, hvor de har etterkommere. Hals var søn af postmester Iver Andersen, se E. P. side 262. Til huset hørte en stor løkke paa husets vestre side, med 100 meter strandlinje. Over denne er nu regulert den nye Skiensgade, og tildels bebygget, medens Stavdals trælastforretning benytter vandtomten.
Over butikdøren stod et skilt hvorpaa med gule bogstaver paa blaa bund var malt T. P. WIIBE, som gutterne læste slig: Tobak, Pepper, Weiting, Ingefer, Issverte, Blanksverte, Edik.

Utdrag (s. 124-127) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen