Kulhusbakken nr. 5

av Finn C. Knudsen

Br. matr. nr. 220.
Udgaaet fra Borgestad nr. 43.

13/11 1813 grunnseddel til Thor Halvorsen paa ny tomt.
1825 eier Thor Halvorsen eller Johannes Taule
1846brandtakst300Spd.
1862 eier Daniel Jensen
26/2 1875 skjøde fra Daniel Jensen til Karen Danielsen300Spd.
20/2 1882 skjøde fra Nils Andersen til Gunnar Knudsen 1,344kr.
13/5 1890 skjøde fra Gunnar Knudsen til Hansine Olsen 1,100kr.
28/1 1919 skjøde fra Maren Olsen til Porsgr. kommune 5,000kr.

Hugger Thor Halvorsen f. 1760 d. 1832
g. m. enke Karen Aslaksdatter f. 1761.
Halvorsen var født i Storgaden nr. 209, hvor familien omtales.


Sjømand Johannes Hansen Taule,
g. m. Anne Dorthea Thorsdatter f. 1797 d. 1828.
Han var vistnok søn af skibsbygmester Hans Taule f. 1751 d. 1796, der kom hid fra Arendal, og har vistnok været mester hos Jacob Aall, Borgestad, og var g. m. Maren Johannesdatter. De havde børnene:

 1. Simonine Johanne f. 1789, i 1809 g. m. høker Herman Meyer, se Storgaden nr. 208.
 2. Johannes Hansen Taule, se ovenfor. De havde tre børn født mellem 1819 og 1827, som alle døde som smaa.
 3. Karen Marie T. f. 1790.
 4. Christen T. f. 1794, g. m. Dorthe Marie Tollefsen f. 1793 d. 1877 paa vestsiden. De boede paa Gjemsø og havde børnene:
  1. Hans d. Taule f. 1813,
  2. Ditlef Taule f. 1814,
  3. Dorthe Marie T. f. 1823, g. m. Johan Johnsen f. 1819 i Skien. De har etterkommere i Skien der fører navnet Taule.

Hugger Daniel Jensen f. 1806 d. 1886
i 1836 g. m. Karen Torgersen f. 1808 d. 1869, datter af Torger Sørensen, Kjølnes.
Daniel var søn af Jens Mortensen, Ballestad, der if. lærer Kr. Lid var født 1773 d. 1826, som igjen var søn af Morten Jensen f. 1730 d. 1802 paa Nordre Ballestad. De havde børnene:

 1. Jens Danielsen f. 1837 d. 1911, g. m. Ingeborg Jacobsdatter f. 1836 d. 1924, fra Teknikkergaden nr. 4. Han var først sjømand, blev skibsbygmester hos H. C. Hansen i Porsgrund, og havde børnene:
  1. Jacob Danielsen f. 1866, g. m. Inger Barlan,d. Han bestyrte og eiede siden Stathelle dampsag og boede paa Stathelle. Børn: Thomas Jensen, Jens Jensen, i Amerika, Arne Jensen, Ingeborg Jensen g. m. kaptein M. Larsen, Stathelle, Ingemar Jensen, reisende.
  2. Karl August Danielsen f. 1868 d. 1938, g. m. Emilie Olsen f. 1869 d. 1935. Han var skipper og førte «Leif» 996 reg. t. for Leif Gundersen, blev senere Porselænsarbeider. De har 5 børn.
  3. Peder Jensen f. 1875 d. 1882
  4. Skredder Daniel Jensen f. 1873. l 1900 g. m. Inga Marie Ellefsen f. 1878, datter af tømmermand Anders Ellefsen Haukeraasen, se Storgaden 233. De bor i Baneveien nr. 8. Deres børn: Dagmar Jensen, sydame. Isadora Aagot J. g. m. Ingvald Ramberg, Gjerpen. Henry Jensen, styrmand. Jens Jensen, skibselektrikker.
  5. Inga Danielsen f. 1879 eier Teknikkergaden nr. 4.
 2. Theodor Danielsen f. 1843 var matros og blev borte i 1860.
 3. Karl Danielsen f. 1845 - se Storgaden nr. 210.
 4. Andreas Danielsen f. 1848, reiste til Amerika.
 5. Karen Danielsen f. 1852, i 1878 g. m. sjømand Nils Andersen f. 1852 i Sverige. De solgte huset og flyttede til Frithjof Nansens gade nr. 1. Børn: Karen g. m. arbeider Peder Pedersen, Adolf Nilsen, Karl Nilsen, Nils Nilsen og Marie Nilsen, alle boende paa Sundejordet.
Utdrag (s. 246-248) fra:
F.C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen