Storgaden no. 197

av Finn C. Knudsen

Br. mat. no. 272.
Udgaaet fra Borge no. 8

1750eier Berthel Møller
1755eier Hans E. Bratsberg, verdi340Rd.
1775eier Hans H. Bratsberg (Austad)
1798eier Christian Kruuse
1807brandtakst paa Huset 28 × 10 alen1000Rd.
2/111813skjøde fra Chr. Kruuse til Hans Thuesen400Spd.
8/5 1818skjøde fra H. Thuesen til Constance Kiil400Spd.
23/41829skifte i Constance Kiils bo til Job Kiil
1843brandtakst, huset 30 × 11 alen650Spd.
1863eier Marie Krohn, br.takst1200Spd.
29/111879 skjøde fra Chr. Krohn til Martin C. Austad6000kr.
1895eier Petra Amb. Kiste
1908eier E. M. Sjuve

Berthel Møller d. før 1757.
Om ham vides fortiden kun at der var auksjon i 1755 over hans paa Osebakken for gjeld til canceliraadinde Rasch, og at huset blev solgt til Hans Bratsberg for 340 Rdl. 1/8 1757 var der auksjon i Anders Høegs hus i Porsgrund (Storgaden no. 137) for at bortsælge endel løsøre, som skal have været avgangne Berthel Møller tilhørende, for gjeld til Høegh og hans svigermoder fru Prow, for tilsammen 30 Rdl.


Hans Engebretsen Bratsberg
er omtalt under Storgaden no. 169.
Hans søn Hans Hansen Bratsberg kaldes i mandtallet 1787 «Hans Austad» eiede gaarden Austad, men er muligens efter moderens død i 1775 flyttet til bygaarden, og var siden i mandtallet for Osebakken.


skipper Christian Kruuse
som kjøbte gaarden efter Hans Austads enke i 1796, er omtalt under Storgaden no. 191, som han i 1810 overtog efter sin moder.


Skipper Hans Thuesen,
i 1811 g. m. Anne Kirstine Fischer f. 1789, datter af kjøbmand J. N. Fischer i Storgaden no. 187. Han maa være fraflyttet stedet i 1818. De havde børnene:

  1. Antoinette Cathrine T. f. 1812,
  2. Judit Amalie f. 1815,
  3. Sophie Dorothea T. f. 1816.


Constance Kiill d. 1828
var enke efter kjøbmand Jens Kiill, Storgaden no 176, se E. P. side 104. Hendes søn kjøbmand Job Kiill der boede i Storgaden no. 176 overtog huset, der efter hans død i 1836 beboedes af hans enke
Maren Kiill f. Bruun og efter hendes død i 1863 gik over til hendes datter
Marie Krohn f. Kiill f. 1809 d. 1878 der i 1832 blev g. m. postmester her i 1830-33 Jørgen Chr. Krohn i Skien, f. 1798 d. 1850, se E. P. side 104.
Deres børn: Marie Krohn f. 1835 d. 1861 g. m. Consul Hans Møller, Storgaden no. 222, og candidat Christian Krohn nævnt under Storgaden no. 216. Denne overtog huset efter moderen og solgte det til


slagter Martin Christian Austad f. 1846
g. m. Ingeborg Olsen f. 1846.
Han var søn af Christian Hansen Austad, og drev slagterforretning fra 1879 til han reiste til Amerika. De havde tre børn: Ole Chr. Austad f. 1871, Gusta Mathilde f. 1875, Borghild Marie f. 1887.

Utdrag (s. 191-192) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen