Halls gade nr. 7

av Finn C. Knudsen

Br matr. nr. 268,
Udgaaet fra Borge nr. 22.

1797eier Henrich Hamburg
1803eier kursmed Niels Reiersen
23/91821 auk.skjøde til Abraham Quisling122Spd.
1843brandtakst430Spd.
1866auk.skjøde til Hans Peder Michelsen868Spd.
1868skjøde til Jens Aanesen451Spd.
6/121870auk.skjøde til Johanne Gurine Aanesen1,000Spd.
1890auk.skjøde til Jens G. Kihle paa dette og nr. 58,809kr.
9/91929skjøde fra Kihle til Sophie og Helene Kihle18,000kr.

Kobbersmed Henrich Hamburg f. 1761 d. 1808
i 1797 g. m. Anne Marie Lavesdatter f. 1776 d. 1807, datter av seilmager Lave Knudsen Berg i Kjølnesgaden nr. 9. Hamburg var søn af kaptein Hamburg i Storgaden nr. 169. Ingen børn.


Kursmed Niels Reiersen f. 1775 d. 1820
g. m. Inger Hansdatter Horn f. 1780 d. 1821, datter af landsfysikus Hans Iver Horn, og født i Larvik. Reiersen boede først i Larvik, hvor deres eldste barn er født. Børn:

  1. Regine Henriette f. 1803,
  2. Hans Horn R. f. 1805,
  3. Anne Magdalene R. f. 1806, i 1834 g. m. smed Erik Tronsen, se Ligaden nr. 7.
  4. Niels Colstrup R. f. 1808 paa Osebakken.
  5. Maren Margrethe R. f. 1810,
  6. Inger Dorothea R. f. 1814,
  7. Helene R. g. 1817,
  8. Reier R. f. 1819.


Dyrlæge Abraham Quisling
er omtalt under Ligaden nr. 20.


Hans Peder Michelsen
er omtalt under Ligaden nr. 20.

Utdrag (s. 238-239) fra:
F.C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen