Storgaden no. 198

av Finn C. Knudsen

Br. mat. no. 210.
Udgaaet fra Borgestad ved grundbrev no. 12.
1746 (?) eier Christopher Andersen.

1778eier Mads Nielsen Sanne, brandtakst25 Rdl.
14/11 1804grundbrev til Halvor Sølie.
4/1 1808skjøde til svigersønnerne Niels og Jens Aalborg.
21/1 1822skjøde fra Niels Aalborg til Jens Aalborg paa halvparten for50Spd.
1/2 1839skjøde fra Jens Aalborg til apotheker Thygesen for365Spd.
1843brandtakst, huset er 17½ × 28½ al.500Spd.
28./6 1860skjøde fra jomfru Johanne Thygesen til skredder J. J. Berg480Spd.
1862brandtakst830Spd.
20/91864skjøde fra J. J Berg til Anders Olsen Tolleskoven 500Spd.
12/10 1895auktionsskjøde til Wilhelm Tolleskoven 2650kr.
5/11 1899skjøde fra Wilh. Tolleskoven til Siljan & Mindaas 3500kr.
6/9 1900skjøde fra Siljan & Mindaas til Johan Svendsen 4000kr.
8/21908skjøde fra Johan Svendsen til Porsgrunds kommune paa tomten. Huset var da nedbrændt, og der er siden bygget en benzinstation paa tomten.

Huset var en af de faa, der var bygget med gavlen mod gaden; paa langsiden ind mod det lukkede gaardsrum gik en svalgang. Det var rødmalet og saa gammelt ud, men maa vel være paabygget af Aalborg i 1820 aarene, efter taksterne at dømme.


Christopher Andersen
er nævnt under Storgaden no. 191.


Mads Nielsen Sanne f. 1733 d. 1799
g 1 m NN f. 1744 d. 1785
i 1790 g. 2 m. Ingeborg Ellingsdtr. f. 1754
Hun bor i 1801 i huset hos Even Halvorsen, gift med søsteren, Vognmandsgade no. 3. De havde 6 børn, der alle døde unge, naar undtages Ann Carine f. 1784. Da han kalder begge sine første sønner Christopher er det muligens efter hans første hustrus far, som da kan have været Christopher Andersen, som i 1746 solgte Storgaden no. 191 og efter mandtallet i 1762 fremdeles levede paa Osebakken, og at Sanne som svigersøn har overtaget huset efter hans død i 1766.


Halvor Sølie f. 1754 d. 1809
g. m. Anne Marie Jensdtr. f. 1755 d. 1819
Sølie var skomager og garver, og havde sit garveri i gaarden. Ved en senere udgravning fandt man et stort garvekar i jorden der. De havde 2 døtre:

  1. Maren Sølie f. 1794 d. 1836, i 1816 g. m. Jens Aalborg.
  2. Kirsten Marie f. 1798, i 1820 g. m. Niels M. Aalborg.
    Aalborgs er omtalt i E. P. side 29 og 240 og Niels M. Aalborg under Storgt. 196.


Apotheker Thyge Thygesen f. 1803 i Skien d. 1859 paa Gjøvig.
Han var søn af kjøbmand Andreas Thygesen Skien, tog farmaceut examen i 1828 og overtog straks bestyrelsen af Porsgrunds Apothek for Trostad. Fik bevilling i 1830. Ved auktionen samme aar over Trostads Bo, kjøbte han inventar og medikamenter for 1580 Spd. Da Ottesen kjøbte apothekergaarden, Storgaden no. 216, maa Thygesen have leiet hos Ottesen, til han selv kjøbte nærværende gaard i 1839, og flyttede apotheket did. Oprettelsen af Brevigs apothek i 1854 gjorde ham stort afbræk, saa han 22/11 1854 solgte apotheket til Knud Andreas Knudsen for 2200 Spd. kontant og et aarligt livøre til Thygesen for hans livstid paa 210 Spd. Se Knudsen E. P. side 270 og rettelser bag i bogen her. I 1858 flyttede han til Gjøvig og kjøbte apotheket der.
Han var ugift, og det er hans ene søster Johanne Cecilie som i 1860 sælger huset. Hans anden søster var som det senere vil sees, gift med apotheker Trosdal.


Skredder J. J. Berg
er omtalt under Storgaden no. 176.


Andreas Wilhelm Tolleskoven f. 1835 d. 1870
g. m. Inger Kristine Mikkelsen f. 1842 d. 1899.
Han var søn af Ole Larsen Tolleskoven som noen aar eiede Storgaden no. 176. Hustruen var vistnok fra Lerstang i Eidanger. Tolleskoven var handlende og skydsskaffer: som saadan fik han gjennem kommunen et aarligt bidrag paa 200 Spd. Enken fortsatte forretningen efter mandens død.

Deres eneste søn: Wilhelm Tolleskoven f. 1869 d. 1938, i 1898 g. m. Stina Andersen f. 1865 d. 1941, var søster af Amund Rønningen, gaardbruger paa Vallermyrene, og datterdatter af Hans Jacob Hvalen i Eidanger.
Tolleskoven var den flinkeste af sit kuld ved middelskoleeksamen i 1884, gik tilsiøs, blev skipper og førte flere skibe bl. a. «Frey» 296 reg. t. og «Ebenezer» for Nicolai Friis. I aarene 1916-20 var han sekretær i Sjømandsforeningen, kontorist paa Bratsberg Brug og i de senere aar vagtmand ved Hydros anlæg paa Herøen, til han gik af med pension. Paa en parsel af Rønningen havde han bygget eget hus, efterat fædrenegaarden blev solgt,

Utdrag (s. 128-130) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen