Storgaden no. 185

av Finn C. Knudsen

Br. mat. no. 288 b.
(Udgaaet fra Storgaden no. 181),

23/3 1857fik Jørgen Melgaard af svigerfaderen Simon Andersen Bommen skjøde paa tomten for300Spd.
1862brandtakst paa huset1200Spd.
21/31898auk.skjøde til Jens Andreas Melgaard6,350kr.
14/81898skjøde fra Jens Melgaard til kaptein A. Smith for 7,000kr.
13/101906skjøde fra Smith og hustrus bo til fru Marie Nilsen Øvald for7,500kr.
23/91911skifte i Halvor og Marie Nilsen Øvald's dødsbo til P. M. Sivertsen 7,000kr.
12/121915skjøde fra P. M. Sivertsen til fru Sofie Hansen (H. C. Hansen)8,500kr.
1/61928skjøde fra Sofie Hansen til kaptein N. Lied18,500kr.

Jørgen Melgaard f. 1826 d. 1896
1853 g. 1 m. Margrethe Cathrine Bommen f. 1828 d. 1858
i 1861 g. 2 m. Petra Tobine Pedersen f. 1839 d. 1895.
Melgaard var søn af lods Jens Jensen Melgaard i Langesund, og fetter af boghandler Jens Melgaard i Skien. Hans første hustru var datter af Simon Andersen Bommen, og hans anden hustru datter af skipper Anders Pedersen i Brevig. Melgaard var skipperborger fra Langesund i 1860 og førte flere skibe fra fjorden, bl. a. «Vennerne», tilhørende Erik Rasmussen, hvormed han reddede mandskabet paa det engelske skib «Wixen», og for denne daad, fra den engelske regjering, blev overlevert en kikkert, som nu eies af Porsgrunds Sjømandsforening. I syttiaarene blev han dampskibsekspeditør, og samtidig agent for Vauvert & Høegh ved deres kjøb og salg af skibe. I mai 1873 førte han slæpebaaden «Samson» paa 50 N.H.K. hjem fra London. I Sjømandsforeningen var han meget benyttet og i Musikforeningen en populær mester for «punschbollen». I andet ægteskab havde han to børn:
Jens Andreas Melgaard f. 1863 d. 1920 som ekspeditør, og Andreas Melgaard f. 1870 g. m. Sigrid Andresen f. 1876, datter af revisor Sigvart. Andresen her. Melgaard var skibsfører og har siden 1918 drevet egen skibsprovianteringshandel i Kjøbenhavn. 11


Skibsfører Anthon Richard Smith f. 1852 d. 1905
i 1884 g. m. Marie Thronsen f. 1862 d. 1904, datter af Thron Gundersen i Ligaden no. 1. Smith var søn af kjøbmand Magnus Smith i Drammen, og førte bark «Silome» 426 reg. ton, hjemmehørende i Oslo. Deres børn:

 1. Louise Kristine Smith f. 1886 d. 1935 g. m. Direktør Anthon Kjølseth f. 1876.
 2. Marie Smith f. 1888, i 1916 g. m. teknikker Torv. Berntsen, Flekkefjord.
 3. Magnus Trygve Smith f. 1892.
 4. Hans Anthon Smith f. 1894.

g. Skibsfører Halvor Nielsen Øvald f. 1856 d. 1901 i Buenos Aires,
m. Inger Marie Andersen f. 1856 i Stavern d. 1909.
De havde 2 børn: Adolfa Øvald, ansat ved Skiensfjordens kom. Kraftselskab og Nils J. Øvald g. m. Edith Helgesen, ingeniør, maskinmester ved Aarlifos og Grønvoldsfos.
Øvald førte flere skibe, bl. a. Martin Olsens «Coimbatore» 1168 reg. ton, ombord paa hvilken han døde i Buenos Aires.

Ifølge en slægtstavle udarbeidet af presten Holmboe i Eidanger i 1892, nedstammer Øvald-slægten fra Maria Lueretia von Bärsclager d. 9/3 1663. Hendes gravsten staar i indgangen til Eidanger Kirke. Efter sin første mands død, ægtede hun fuldmægtig Peder Jacobsen, der blev udnævnt til toldvicitør i Langesundsfjorden, og boede paa Hvalen i Eidanger. De eiede ogsaa gaardene Aas, Flogstad og Øvald. Døtrene blev gifte med bønder i Eidanger, men en datter blev g. m. sognepresten i EidangerJon Lauritssøn Teiste f. ca. 1617 d. 1670. Han antages at være søn af Lauritz Michelsen, Oslo, og en datter af raadmand i Bergen Jon Andersen, hvis moder var Karen Johnsdtr. Teiste. Teistes datter Sophie blev g. m. skredder Bent fra Skjeberg, og de boede på «Ødewald», som Sophie havde faaet i faddergave af bedstemoderen. Deres søn Jørgen Bentsen Ødewald f. 1693 d. 1772 g. m. Anne Cathrine f. 1703 d. 1782. Bentsen bevidnes af presten Monrad at være husmand under prestegaarden. Disses datter Malene Jørgensdatter blev i 1766 g. m. sjømand Gunder Olsen fra Porsgrund f. 1731 d. 1807. De havde sønnen: Ole Gundersen f. 1775 d. 1860. i 1797 g. m. Karen Halvorsdtr. d. 1851. De fik i 1799 fæsteseddel paa Øvald. Deres datter Johanne Elise Olsdtr. f. 1809 d. 1884 i 1840 g. m. Nils Jensen f. 1812, havde Øvald fra 1846. De havde 3 sønner:

 1. Skibstømmermand Gunder Nilsen Øvald d. 1929, g. m. Marie Andersdtr. fra Herregaardsstrand, bosatt paa Mule i Eidanger. Deres børn er:
  1. Kaptein Anders Martinius Gundersen d. 1905, førte skibet «Askøi», g. m. Inga Larsen f. 1873, datter af skydsskaffer Larsen. De har flere børn.
  2. Nilia Josefine Gundersen f. 1865 d. 1916 g. m. vognmand Ole Olsen, Porsgrund, f. 1857 Deres børn:
   1. Olga g. m. seilmager M. Torkildsen.
   2. kjøbmand Emil Øvald f. 1893.
   3. skatteopkræver Olaf Øvald.
   4. Gunda Marie Olsen f. 1899.
 2. Kaptein Kristian Øvald g. m. Tilla Nielsen.
 3. Kaptein Halvor M. Nilsen Øvald, nævnt ovenfor.

I Johannes og Nils's tid gjestede mange Porsgrundsfolk Øvald hvor man tog ind, naar man om sommeren gjorde ture til Eidanger for at bade eller fiske. Man var altid velkommen hos dem, og Johanne kunde stege fisk som ingen anden. Efter deres død blev eiendommen kjøbt af et selskab, der byggede "Eidanger Bad" paa den gamle hustomt.


Hans Christian (H. C.) Hansen f. 1844 d. 1926
g. m. Sofie Larsen f. 1850 d. 1932, datter af skibsfører Jens Larsen, Brevig.
Hans forfædre gjennem 6 generationer eiede "Kjerringteigen" eller "Graatenmoen" fra 1704 til Hansen solgte den i 1909. Hansen gik tilsjøs i 1860 med «Argo» 68½ c.l. ført af Jørgen Melgaard, blev skipper, og førte skon. «Orion» 500 c.l., derefter «Famillen» 96½ c.l., reder Halvor Eriksen V. P.
i 1873 «Glencairn» 165½ c.l. reder Hans Gregersen.
1874 «Karin» 194½ c.l. reder Edv. Eriksen.
1875 «Paulus» 216 c.l. reder Amund Sørensen, Menstad.
1876 «Disponent» 508 Reg. ton reder Edv. Eriksen.
1879 «Brillant» 537 Reg. ton reder Louis Vauvert.
I 1887 nedsatte han sig som reder og skibsmegler i kompaniskab med skibsfører Isak Petter Abrahamsen og senere sammen med Peder Næss Hermansen. Det første skib han selv eiede var «Brillant». I tidens løb har firmaet eiet over 50 skibe. Han havde 7 børn:

 1. Hans Chr. Hansen, skibsfører, g. m. Augusta Norberg, bosat i Seattle, U.S.A.
 2. D. H. Hansen, apotheker.
 3. Haakon Hansen, ingeniør, Porsgrund.
 4. Waldemar Hansen, bankmand i Seattle.
 5. Nanna Hansen g. m. tandlæge Th. Holby, Oslo.
 6. Magga Hansen g. m. ingeniør Thorolf Røkeberg, Trondhjem.
 7. Victor Hansen, kontorist, Porsgrund.
Utdrag (s. 93-96) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen