Hallsgade no. 2.

av Finn C. Knudsen

Br. matr. no. 258 og 259.
Udgaaet fra Borge no. 17 og 18.
Dette gade nummer var oprindelig to tomter, som i 1856 af Ole O. Wiersen blev slaaet sammen, og han byggede det nuværende hus gr.nr. 18, br.nr. no. 258.

 1790eier Ole Evensen. 
 1813eier Ole Evensens enke Gunhild 
 1825sønnen Hans Peder Olsen 
 1832eier Jacob Rasmussen 
 1844eier H. J. Bjelke, der rev bygningen 
 1847kjøber Ole O. Wiersen tomten for 25 Spd. Gr. no. 17. Br. m. no. 259 
 
 1777eier Rasmus Nielsen Rytter «Bjønnes», brandtakst 50 Rdl.
 1805eier Simon Rollefsen 
 1810eier Anne Marie Olsdatter 
 1825eier Hans Ellefsen 
 1832eier A. H. Haugen 
 1833eier Andreas Antonisen 
14/101836eier Ole Knudsen Holmen 
17/51838eier Johan Holm, Brevig 
8/61845eier Christen Jørgensens enke Aase Marie 
 1853eier Sophie Christensdatter til jørgen Christensen 
9/71856skjøde fra Jørgen Christensen til Ole O. Wiersen, huset bestod af stue og kjøkken50Spd.
 1862brandtakst150Spd.
23/71881skjøde fra Wiersen til Anton Martin Hansen1,500 kr.
29/51936skjøde fra Wilhelmine Hansen til Louise Amalie Paust7,000kr.

Matros Ole Evensen f. 1748, levede i 1805
g. m. Gunhild Marie Michelsdatter f. 1754 d. 1819 som enke datter af seilmager Michel Olsen, Storgaden no. 156, se E P. side 65. De er i mandtallet for 1801 og i 1806 pantsetter han huset til Løvenskiold for 50 Rdl. Børn:

 1. Aase Kirstine Olsdatter f. 1785 d. 1849 (opkaldt efter sin oldermoder f. 1676), i 1809 g. m. Anders Hansen Buer, se Braatengaden nr. 8.
 2. Marthe Marie Olsdatter f. 1793
 3. Hans Peder Olsen f. 1797 d. 1860 g. 1 m. Marthe Kristine Jensdatter f. 1797 d. 1826, g. 2 m. Margit Iversdatter f. 1797 d. 1869, datter af Iver Hansen i Storgaden nr. 237. Deres børn:
  1. Gullik Hansen f. 1821, se Vognmandsgaden nr. 8.
  2. Ole Hansen f. 1837,
  3. Iver Hansen f. 1831, se Storgaden nr. 237.

Arbeider Rasmus Nielsen Rytter f. 1749 d. 1804,
i 1777 g. m. Anne Marie Jonsdatter f. 1749 d. 1804, datter af Jon Saavesen, se Storgaden no. 217. Han er i mandtal for 1786 opført som «betjent». Barn: Even Rasmussen f. 1777.


Simon Rollefsen f. 1757 d. før 1809,
i 1805 g. 2 m. Hedvig Hansdatter f. 1764 d. 1809 som enke.
I mandtallet for 1801 var han opført som tjener hos Michael Kruuse, var da enkemand og boede hos Kruuses. Barn: Christoffer Simonsen f. 1806.


Anne Marie Olsdatter f. 1732 d. 1810
er vistnok Svend Borgs enke, se Storgaden nr. 204.


Hans Ellefsen f. 1790,
i 1818 g. m. Andrea Fredrikke Storm f. 1793, datter af Arvid Christian Storm, se Storgaden no. 199.


Matros Ole Knudsen Holmen f. 1796,
g. m. Anne Karine Larsdatter f. 1794 d. 1821.
Ole var søn af Knud Nielsen f. 1756, som var i mandtal for 1801 i Braaten, Skiensgaden no. 12, og hustruen var datter af bjelkehugger Lars Danielsen f. 1755 d. 1809, der var i mandtallet for 1787 og 1801 under Borge.


Kjøbmand Johan Holm,
fra Brevig, eiede senere Storgaden no. 226 og omtales under Storgaden no. 196.


Arbeider Christen Jørgensen f. 1787 d. 1842
g. m. Anne Marie Levorsdatter f. 1799 d. 1848. Børn:

 1. Sofie Christensen f. 1831. Hun skjødede i 1853 huset til broderen
 2. Jørgen Christensen f. 1828, der i 1856 solgte det til Wiersen.
 3. Ingeborg Marie C. f. 1826 d. 1852.
 4. Christine C. f. 1836.

Skipper Ole O. Wiersen
er omtalt under Storgaden no. 203. Han byggede paa de to tomter nyt hus, som han i 1881 overdrog til sin datter Wilhelmine Wiersen f. 1854 d. 1938 g. m. skipper Anthon Martin Hansen f. 1844 d. 1936.
Hansen kom hid fra Tønsberg og førte i mange aar bottelnosefangeren «Fairy» 92 reg. t. som han bestyrte. I 1876 havde han ført og bestyrt «Andrea» 66 reg. t. bygget i Grimstad i 1841. I 1900 blev han indrulleringsbetjent efter H. S. Rasmussen og indehavde denne stilling til 1/7 28. Deres børn:

 1. Thorvald M. Borgir g. m. Debora Grønlund, bor paa Breidablik.
 2. Nanna H. g. m. kjøbmand R. Ording Helgesen.
 3. Louise Amalie H. g. m. toldkontrollør Arne Paust.
Utdrag (s. 227-230) fra:
F.C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen