Kjølnesgate no. 1

av Finn C. Knudsen

Brand matr. no. 290 a.
Udgaaet fra Borge if. grundbrev no. 39

1778brandtakst paa Isach Jynge250Rdl.
19/71794faar Christian Arweschoug Jynge skjøde 
11/121806skjøde fra Jynge til Jens Pettersen paa hus, hauge og engløkke for1900Rdl. D.C.
1823brandtakst1600Spd.
1843do., sønnen kaptein Jacob Pettersen er eier
huset beskrives som 2 etages 31½ × 10 alen
700Spd.
23/11 1847 faar Anders Stokken auksjonsskjøde paa huset for 200Spd.
og han skjøder samme dag gaarden og løkken til sadelmager Ole Tandberg for500Spd.
24/111848er der skjøde fra Ole Tandberg til Anders Jacobsen Bommen paa haugetomten. 
8/51854skjøde fra Ole Tandberg til Tallak Isaksen paa gaarden og løkken for800Spd.
14/81855skjøde fra Tallak Isaksen til garver Halvor Andersen1115Spd.
27/71857skjøde fra Halvor Andersen til Christoffer Bjelke paa løkken485Spd.
28/31862skjøde fra Ole Tandberg til Halvor Andersen paa et jordstykke100Spd.
1862brandtakst1200Spd.
8/61864skjøde fra Halvor Andersen til Simon Andersen paa tomt no. 290 B. for100Spd.
23/61866Auksjonsskjøde til garver Ingebret Andersen786Spd.
16/101900Auksjonsskjøde til Andersen for7000Kr.

Jynges er nævnt i E. P. side 34, men da der senere er fremkommet nærmere opplysninger om slægten skal her oplyses: Clement Erichsen Jynge g. m. Jacob Hüttes datter, boede i Holden. De havde børnene:

 1. Anne Cathrine Jynge f. 1722. d. 1809, g. m. skindhandler Ernst Chr. Ehlers i Glückstadt.
 2. Isach Jynge f. 1716 d. 1783, i 1747 g. m. Kirstine Jobsdatter Arweschoug f. 1718 d. ca. 1794, datter af skipper Job Christensen Arweschoug, se E. P. side 31.

I 1743 er Jynge i skattelisten for Skien opført som tømmerfoged. I 1760 aarene boede han i Storgaden no. 163, nu Sjømandsforeningens gaard. Af Bjørntvedt gaard leiede han 2 løkker, hvorfor han betalte 14 Rdl. i aarlig leie. Børnene er født i Porsgrund, men de er i 1770 aarene confirmerede i Gjerpen. I mandtal for Osebakken 1780 er han opført som tømmerfoged hos Nic. Benj. Aall, med kone og søn Clement. De havde mange børn, hvoriblandt var som no. 6
Christian Arwescheug Jynge f. 1761 d. 25/6 1823, i 1799 g. m. Maren Quist f. 1776 d. 1812, datter af skipper Simon Quist omtalt under Storgaden no. 204. Han paabyggede huset til 2 etages. I skattemandtallet for 1801 staar han opført som kontorbetjent, vistnok hos Niels Aall, da søsteren Maren Jynge sees at have været i huset hos Aall. I 1804 staar han som eier af en løkke under Borge. Da de i 1806 solgte huset, flyttede de til Storgaden no. 200 B., hvor de boede til hustruens død. Ved skifte efter hende overtog svogeren Jeppe Kopperholt deres hus. Det ser ud til at Jynge og børnene er bleven boende i huset hos Kopperholt, da begge sønner, Simon i 1812 og Isach i 1827 gav afkald paa arv efter faderen (som erstatning for at de blev opdraget hos Kopperholts). Deres 3 børn var:

 1. Isach Kristinius Jynge f. 1800.
 2. Simon Elias Jynge f. 1804 og
 3. Severie Henriette Jynge f. 1806.

Efter mandtallet af 1801 boede kjøbmand Christen Elster tilleie gaarden, hvor han havde butik med 3 betjenter. Han var født i 1763 var ugift og havde handlet der fra sidst i nittiaarene.


Jens Pettersen «Rude» f. 1767 d. 1833 paa Fjære i Solum,
g. m. Fredrica Magdalena Høeg f. 1755, datter af kjøbmand i Porsgrund Anders Høeg, som boede i Storgaden no. 137 (se E. P. side 86. Høeg, døde hos dem paa Osebakken i 1796,
Pettersen var skipperborger og boede først i Storgaden no. 217 som han kjøbte i 1793 og solgte i 1807. I mandtallet for 1801 er han opført som «sygevert paa Sygehuset». Han maa da have fungeret som økonom paa «Radehuset». Efter at have flyttet til Kjølnæsgaden, drev han som «Herberger» - logis for reisende, og eiede et par smaaskibe som for paa England. I 1823 pantsetter han huset til Norges Bank for 400 Spd. mod pant efter 295 Spd. til Zacharias Zachariassen. Omkring 1835 har sønnen Jacob Pettersen overtaget huset. Jens Pettersen er flyttet op til Fjærestrand i 1824 og drev gjestgiveri der efter Christoffer Blom Bomhoff. Et minde fra den tid Pettersen drev gjestgiveri i gaarden har man endnu, idet der i 2den etage stod nogen glasruder, hvori 2 reisende havde indridset sine navne (som omtalt paa side 16). Pierre Bruun og Desiré Bruun fra St. Martin, Isle de Ré var skibsmæglere og var af norsk oprindelse. O.r.sagf. Chr. C. Bruun i Skien fremkom i 1934 med oplysning om disse herrer i anledning en notice i avisen om at hr. arkitekt Swensen havde erhvervet disse ruder for Porgrunds Museum. Børn.

 1. Jacob Pettersen f. 1795,
 2. Anders Pettersen f. 1797,
 3. Edele Pettersen f. 1799.

Ad. a) Jacob Pettersen f. 1795 d. ca. 1846,
g. m. Caroline Augus Kurtzhals f. i Brevik 1809 d. 1892. Hendes moder Marie Sophie Kurtzhals var fra Kjøbenhavn. f. 1772 og d. paa Osebakken i 1855. Pettersen ble skibsfører i 1822, eiede, og førte slup «Osebakken» II co lester, bygget i Risør i 1820, og i 1829 «Norske Helt». I 1834 flytte han til Fjærestrand, som han forpagtede af Niels Aall paa Ulefos. Han forliste og blev borte udenfor Langesund, efterat han i 1841 igjen var flyttet ned til Osebakken og var taget tilsjøs. Børn:

 1. Fredrik Andreas f. 1827,
 2. Anne Marie f. 1829, g. m. dokter Chr. Hasberg fra Kongsberg. Disses datter Lilla d. 1937 var g. m sogneprest i Akerø A. Baartvedt, som enke bosat i Porsgrund med flere børn.
 3. Jens Sigmund f. 1830.
 4. Henrik Ulr. Kurtzhals Pettersen f. 1832, blev skipper og bosatte sig i San Fransisco.
 5. Peter Nielsen 1Pettersen f. 1834 i Solum.
 6. Thorvald Pettersen f. 1835 d. 1913, blev skipper og bosat først i Solum, men efter at han sluttede at fare boede han i Porsgrund. I 1872 blev han g. m. Christiane Marie Ellingsen f. 1852 d. 1889. Deres søn agent C. A. Pettersen eier Storgaden no. 237.
 7. Emilie Margrethe Pettersen f. 1839 g. m. kaptein Carl Ullenæs, se E. P. side 83.
 8. Jacob Pettersen f. 1841 d. 1923, g. 1. m. Mathilde Ellingsen f. 1846 d. 1886, g. 2. i 1890 m. Hanna Stephensen f. 1854 d. 1932, datter af bogholder H. D. Stephensen i Kulhusbakken no. 8.

  Pettersen blev skipper i 1868 og førte i 1869 bark «Bratsberg» 172½ c. l. for B. Condrup. I 1872 eiede og førte han brig «Oreon» 72½ c. l. For Johan Jeremiassen førte han fra 1876 «Mexico» 222½ reg. ton og fra 1881 bark «Dione» 764 reg. ton, til han sluttede sjøen i 1895. I 1873 kjøbte han Storgaden no. 211 for 1500 Spd., solgte huset i 1898 og kjøbte Skolegaden no. 4. I 1895 blev han havnefoged i Porsgrund, og drev skibsrederi, dels alene, dels under firma Pettersen & Ullenæs, idet han i 1904 gik i kompani med kaptein Carl Ullenæs, og efter dennes død, i 1907 med kaptein Ole Abrahamsen. Pettersen bestyrte i 1899 følgende skibe:

  Fredsel871reg.ton.bygget i Glasgow 1868, skipper W. Wiersen
  Frey270reg.ton.i Porsgrunn 1868, skipper Aug. Berg
  Løveid452reg.ton.i Skien 1868, skipper S. B. Halvorsen
  Jessie419reg.ton.i New York 1854, skipper i. P. Pedersen
  Toxa172reg.ton.i Arendal 1875, skipper W. Wiersen
  I 1903 bestyrte han:
  City of Agra908reg.ton.i Hartlepool 1860, skipper Kr. Condrup
  Dagny536reg.ton.i Rotterdam 1839, skipper P. Torstensen
  Fortuna207reg.ton.i Kragerø 1877, skipper E. Andersen
  H. W. Palmer405reg.ton.i Dorchester 1882, skip. A. Zachariassei
  Hamlet259reg.ton.i Larvik 1870, skipper D. Gremertsen
  Firmaet indkjøbte:
  1906 Earlseourt1113reg.ton.i Port Glasgow 1885, skip. Kr. Condrup
  1908 Ellen589reg.ton.i Sunderland 1864, skipper Kr. Knudsen
  1909 Erna1081reg.ton.i Sunderland 1882, skipper E. Andersen
  1909 Fredsel832reg.ton.i Glasgow 1868, skipper W. Wiersen
  1912 Perieles1462reg.ton.i Aberdeen 1877, skipper Kr. Knudsen
  1912 Rjukan1555reg.ton.i Glasgow 1885, skipper L. Larsen
  1914 d/s Nereus425reg.ton.skipper Erik Rasmussen
  1917 Kornmo532reg.ton.i Grimstad 1883, skipper S. Eilertsen.

  Pettersen havde følgende børn:

   Af første ægteskab:
  1. Caroline f. 1873.
  2. August Meder f. 1875, bosat i Sverige.
  3. Sofie f. 1878.
   Af andet ægteskab:
  4. Maria Augusta (Mimmi) f. 1891.
  5. Elisabeth (Ba) f. 1893, g. m. ingeniør Anders Bøhle f. 1882, der overtog Pettersens hus i Skolegaden.
  6. Finn Meder, bosatt i Oslo.

Ole Andersen Tandberg f. 1810 d. 1899,
g. m. Birgithe Marie Møller 1812 d. 1865.
Tandberg var fra Toten, og drev sadelmager og tapetser haandverk. I aarene 1846 til 1862 var han medlem af repræsentantskabet for Porsgrunds sparebank, og fra 1850 til 1896 bibliotekar. Før han kjøbte denne gaard, havde han fra 1844 til 1847 eiet Kjølnæsgaden no. 9. I 1850 aarene eiede han den saakaldte «Radisch» løkke af skyld 3 ort og 12 sk. Han optraadte altid med et vist præg af dannelse og i sort bonjour. Hans kone var ofte med for at hjælpe ham med tapetseringen. Engang han skulde tapetsere et værelse for fru consul. Flood, havde fru Flood udtaget et tapet som hun viste Tandberg. Hans hustru Birgithe tillod sig at kritisere valget, hvorpaa Tandberg irettesatte hende med disse ord: «Ti stille Birgithe, naar smagens dronning taler».
De havde ingen efterkommere.


Tallak Mølback Isaksen f. 1818,
var snekker, i 1844 g. m. Marthe Marie Nielsen f. 1813, datter af blokmager Hans Nielsen Lie, Kjølnæsgaden no. 6, og Isaksen var søn af skomager Isak Nielsen Lie, der boede i Ligaden no. 6 og er omtalt under Storgaden no. 203. Deres datter Talie Karine Isaksen f. 1851 blev i 1876 g. m. styrmand Wraal Andr. Kolberg Henriksen, Storgaden no. 93 - og har flere efterkommere, bl. Hulda, g. m. snedker Harald Løvseth, og Thomas, sjømand.


Anders Jacobsen Bommen f. 1816
i Skien var garver, og søn af Jacob Vallentin Andersen Bommen, se slægten Bommen under Storgaden no. 181.


Garver Halvor Andersen f. 1825
søn af Anders Jacobsen Søli, omtalt under Storgaden no. 181,
g. m. Tilla Jørgensdatter. Deres søn, kjøbmand og garver Anders Tangvald f. 1860, i 1891 g. m. Bertha Rosine Andersen f. 1868, datter af skipper Jørgen Olaus Andersen f. 1836 i Solum og Hanna Karth f. 1835, datter af skipper Berthel Karth, se E. P. side 39 og under Lidgaden no 20. I 1864 udskilte han tomten 290 B. til sin bror garver Simon Andersen f. 1831, i 1869 g. m. Maren Gurine Johnsdtr. f. 1841, datter af John Olsen Bekkevar. De havde børnene:

 1. Anders f. 1873.
 2. Anne Josefine f. 1881.
 3. Simone Marie f. 1887.

Garver Ingebret Andersen f. 1833 d. 1896
g. 1. m. Lava Berthine Larsdatter f. 1832 i Eidanger, d. 1880, i 1882 g. 2. m. Inger Kirstine Jørgensdatter f. 1838 i Søndeled. Han boede først i Risør, kom hid i 1866 da han kjøbte huset. Børn:

 1. Anders Andersen f. 1869.
 2. Lars Andersen f. 1874, d. 1931, var bager og overtog huset i 1900. Han var i nogen aar ordfører i byen og medlem af styret for Kraftselskabet.
 3. Sigrid Bertine Andersen f. 1883.
Utdrag (s. 37-42) fra:
F.C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen