Storgaden no. 212

av Finn C. Knudsen

Br. mat. no. 232.
Udgaaet fra Borgestad ved grundbrev no. 29.

i 1762eier Fredrik Storm - da i mandtallet.
1788eier do., brandtakst, hus paa 2 stuer & kjøkken, stald, fæhus, skjul og gaardsrum, takst25Rdl.
29/6 1789skjøde fra Fr. Storm til svigersøn Johan Larsen Sanne paa huset, med engløkke under Borge for499Rdl.
14/111804fæsteseddel til Johan L. Sanne
1825eier Johan L. Sannes enke
1843eier jomfru Sanne, takst420Spd.
25/9 1865 skjøde fra Laurenze Sanne til Peder Jacobsen Toldnes 700Spd.
8/101866auk. skjøde til Rasmus Thue 667Spd.
1871 skjøde fra Rasmus Thue til Anders Ellefsen500 Spd.
1874skjøde fra Anders Ellefsen til Halvor Halvorsen1050Spd.
31/81882skjøde fra H. Halvorsen til H. L. H. Funnemark 4200kr.
1883skjøde fra Funnemark til Gunnar Knudsen5000 kr.
1/4 1891skjøde fra Gunnar Knudsen til Isak M. Lunde4,400kr.
16/51894skjøde fra I. M. Lunde til Hans Folkestad5,000kr.

Friedrich Storm f. 1727
er omtalt under Storgaden no. 199.


Johan Larsen Sanne f. 1760 d. 1817
i 1783 g. m. Elisabeth Marie Friedrichsdtr. Storm f. 1754 d. 1839 datter af tidligere eier. Sanne var søn af Lars Isaksen Sanne, nævnt under Storgaden no. 200 b, drev gjestgiveri og var prestens medhjelper. De havde børnene:

  1. Johan Andreas Sanne f. 1784.
  2. Anne Pernille Sanne f. 1786 d. 1863.
  3. Inger Margrethe S. f. 1788 d. 1839.
  4. Sofie Laurenze S. f. 1792 d. 1880. Søstrene drev gjestgiveri og øludsalg til 1865.

Jens Peder Jacobsen Toldnes f. 1834 i Solum
havde eiet Teknikkergaden no. 6 fra 1862. Han flyttede til Langesund. I 1861 g. m. Mathilde Magnusdtr. f. 1833 paa Nøterø.


Rasmus Thue
kjendes ikke fra andet enn registret - er formodentlig en skrivefeil for

Karenius Thue f. 1836
der var skipper her i aarene 1866 til 1876
g. m. Marthe Halstensdtr.
De havde datteren Alette Karine f. 1857.
Thues moder Alette Karine Thue f. 1805 havde handelsborgerskab her i aarene 1864-69. Hun flyttede hid fra Langesund i 1864 med 2 døtre: Margrethe Olette f. 1833 og Christiane Mathilde f. 1841.


Vognmand Anders Ellefsen, Haukeraasen f. 1849,
1872 g. m. Oline Nielsdtr. f. 1850 i Skien. Se Storgaden no. 233.


Henrik Lauritz Holt Funnemark f. 1839,
g. m. Marie Gooding f. 1858
var søn af Ellef Hansen Funnemark, Storgaden no. 191. Han var skipper fra 1866 og førte skibene:
i 1866 «Særhimner» 148 c.l. for Niels Funnemark,
1870 «Ratatäskur» 187 c.l. for do.
1873 «Robert» 88 c.l. for Edv. Funnemark. 1875 «Svadilfare» 334 reg. t. for do.


Isak Mathias Lunde
se Storgaden no. 203 a og 216.


Hans Folkestad f. 1870 i Bø,
i 1893 g. m. Johanne Marie Nielsen f. 1858.
Se Storgaden no. 200 b. Folkestad var i flere aar i Den norske Garde i Stockholm, og blev politibetjent her.

Utdrag (s. 149-150) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen