Storgaden no. 207

av Finn C. Knudsen

Br. matr. no. 255.
Udgaaet fra Borge no. 4

I 1805eier Stephen Danielsen
1813eier Jacob Christensen Isegran
1843brandtakst120Spd.
7/61855skjøde fra Jacob Isegrans enke til Chr Jacobsen 100Spd.
1862brandtakst 200Spd.
30/8 1871auk.skjøde til jomfru Didrikke Simonsen225Spd.
26/11 1888skjøde fra Didr. Simonsen til Hans Jørgen Hansen 6,800kr.


Arbeider Stephen Danielsen f. 1750 d. 1810
i 1781 g. m. Anne Andersdatter f. 1750.
De var i mandtallet for 1801 og har rimeligvis boet her siden 1781. Danielsen var søn av Daniel Stephensen f. 1724 d. 1757, i 1746 g. m. Karen Olsdatter, og Daniel var søn af Stephen Engrav.
Daniel Stephensen Engrav og Karen Olsdatter havde følgende børn:

 1. Inger Danielsdatter f. 1752 d. 1808, i 1784 g. m. Solve Gundersen f. 1788, i 1789 g. 2 m. Niels Larsen f. 1750, se Storgaden no. 205.
 2. Lars Danielsen f. 1755 d. 1809, i 1785 g. m. Anne Nielsdatter f. 1755. Han var hugger og boede vistnok i no. 205, er i mandtallet for 1787 og 1801, og havde børnene: Maren Laurine Larsdatter f. 1790 og Anne Karine Larsdatter f. 1794 d. 1821, g. m. Ole Knudsen i Halls gade no. 2.

Stephen Danielsens eneste barn: Anne Marie Stephensen f. 1784, i 1806 g. m. matros Jacob Christensen lsegran, der overtog huset. De havde ni børn:

 1. Anne Helene Jacobsdatter f. 1806, g. m. Christen Christensen der boede i Braatengaden og havde børnene:
  1. Anne Margrethe Christensdatter f. 1830,
  2. Hatis Chr. Christensen f. 1832,
  3. Jacob Christensen f. 1834,
  4. Anne Marie f. 1834
  5. Karen Kirstine f. 1837.
 2. Matros Halvor Christian Jacobsen f. 1811, i 1846 g. m. Anne Pernille Larsdatter f. 1819, datter af Lars Jacobsen i Vestre Porsgrund. De havde 3 børn:
  1. Jacob Petter Halvorsen f. 1847,
  2. Lauritz Martinius H. f. 1849,
  3. Halvor Andreas H. f. 1852.
 3. Karen Jacobsen f. 1813, i 1838 g. m. matros Johan Henrik Pedersen f. 1810 i Helsingør, og havde 2 børn:
  1. Peder Olaus Pedersen f. 1839
  2. Henrik Wilhelm Pedersen f. 1841.
 4. Jacob Jacobsen f. 1815, var matros, i 1845 g. m. Karen Laurine Larsdatter f. 1816, datter af ovennevnte Lars Jacobsen. De havde sønnen:
  d-1) Anders Johan Jacobsen f. 1848.
 5. Stephanus Jacobsen f. 1817 d. 1839.
 6. Gunhild Jacobsen f. 1819.
 7. Anne Marie J. f. 1821.
 8. Christian Jacobsen f. 1823, i 1853 g. m. Ingeborg Christoffersdatter f. 1825 i Hollen. De boede i huset i 1855 og han var matros. Børn:
  1. Christine Marie f. 1853.
  2. Amalie C. f 1855.
  3. Kaja C. f. 1856.
 9. Anette Jacobsdatter f. 1826, i 1853 g m. arbeider Engebret Larsen f. 1823 paa Fossum.


Skipper Hans Jacob Hansen,
om ham se i Vognmandsgaden no. 2. Slægten er omtalt under Ligaden no. 16.

Utdrag (s. 182-184) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen