Vognmandsgaden no. 8

av F.C. Knudsen

Br. matr. no. 265.
Udgaaet fra Borge no. 10.

I 1800eier Christopher Siversen.
27/61840skjøde fra Chr. Siversens enke til Jens Torkilsen150Spd.
1843brandtakst160Spd.
12/111854skjøde fra Jens Torkilsen til Gullik Hansen100Spd.
1862brandtakst270Spd.
8/41871skjøde fra enke Anne Hansen til Martinius M. Mortensen100Spd.
2/71877auk.skjøde til Johan P. Andersen266Spd.
10/61886skjøde fra Joh. P. Andersen til Porsgr. komm.1,250kr.

Arbeider Christopher Siversen f. 1774 d. 1834
i 1800 g. m. Anne Halvorsdatter f. 1775 d. 1842
Han havde været soldat. Var i mandtallet for 1801 med moder Aslaug Christophersdatter f. 1736 d. der da var enke, og en søster Christence Siversdatter f. 1770. De havde børnene:

  1. Maren C. f. 1801,
  2. Sivert Christophersen f. 1807,
  3. Ellen Dorthea C. f. 1807 d. 1843 i 1834 g. m. Jens Torkilsen f. 1805, der var søn Torkild Simonsen i Storgaden no. 200 a. De havde sønnen Simon Thoresius Jensen f. 1840.
    Torkilsen ble g. 2 m. Ragnhild Marie Olsdatter, og havde hende børnene: Ellen Kirstine Jensdatter f. 18451 og Martine Olida Jensdatter f. 1850.

Gullik Hansen f. 1821
i 1853 g. m. Anne Jørgensdatter f. 1822 paa Eide. Gullik var søn af Hans Peter Olsen i Hallsgade no. 2.

Utdrag (s. 220) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen