Storgaden no. 205

av Finn C. Knudsen

Br. mtr. no. 256.
Udgaaet Borge no. 5.

1778eier Engebret Sanne, takst50Rdl.
1787eier Niels Larsen
14/41810skjøte til smed Jens Sørensen
24/51820skjøde fra Jens Sørensen til Anders J. Meyer50Spd.
15/41825skjøde fra Anders J. Meyer til Johan G. Boydler200Spd.
14/101838skjøde fra Johan G. Boydler til Gotfried S. Boydler150Spd.
1862 brandtakst880Spd.
12/111895skjøde fra Karen Boydler til A. Andersen5 600kr.
21/61913skjøde fra enke Ida Andersen til AIexander Skoglund6 800kr.

Engebret Vetlesen Sanne
er omtalt under Storgaden no. 169.


Niels Larsen, Ulefoss f. 1750 d. 1808
i 1789 g. m. Inger Danielsdatter f. 1752 d. 1808 som enke. Hun var datter av Daniel Stephensen, se Storgaden no. 207. Larsen var hugger. De havde sønnen Lars Nilsen f. 1789.


Smed Jens Sørensen f. 1788 d. 1820
g. m. Margrete Marthe Hansdatter f. 1782 d. 1819, datter af Hans Andersen, Kjølnæs. Under Storgaden no. 167 omtales Knud Hansen, Kjølnæs, dennes bror.
Anders Hansen Kjølnæs f. 1707 d. 1747 har, som navnet viser boet i Kjølnæsgaden, han er i mandtallet for 1740 og er i 1742 «enrulleret» - til orlogs. Han havde børnene:

 1. Christence Andersdatter f. 1745 d. 1775, i 1767 g. m. Thomas Pedersen paa Osebakken, og havde børnene:
  1. Peder Thomesen f. 1769.
  2. Marthe Thomesdatter f. 1771, vistnok g. m. Ole Brynilsen, Storgaden no. 206.
  3. Margrethe Thomesdatter f. 1779.
 2. Hans Andersen Kjølnæs, nævnt ovenfor.

Sørensen kan ikke sees at have etterkommere.


Johan Gotfried Boydler
g. m. Anne Christine Dahl f. 1777 d. 1858
Boydler var bygmester og muremester. Han var først paa Fossum under opførelsen av «Lille Fossum» og har muligens ogsaa været med paa oppførelsen af Niels Aalls store hus pa «Brekke» i 1810/13. Han tog borgerskab her da han flyttede hid i 1825. Muligens er den Gotfried Gotfriedsen Boydler som døde paa Osebakken i 1727, 56 år gl., hans Oldefar. De havde børnene:

 1. Anne Marie Boydler f. 1804 i Kjøbenhavn, i 1834 g. m. skomager Christen Halvorsen f. 1803 fra Bratsbergkleven.
 2. Gotfried Sevrin Boydler f. 1813 paa Fosum d. 1886, g. m. Karen Moe f. 1817 d. 1896, datter af lods Ole Fredriksen Moe. Se E. P. side 81. Boydler blev skipper i 1848 og førte i 1870 «Amanda» 51 c. 1. for Sømoe og i 1873 «Marie» 116 c. l. for sin søn Marthin Thoresius Boydler f. 1849. Han blev handelsborger her i 1872 og reiste til Frankrige, hvor slog seg ned i Havre, og har efterkommere der.

Slagter Anders Andersen f. 1860 d. 1910
g. m. Ida
var søn af slagter Petter Andersen se E. P. side 140. De har børnene

 1. Ingrid A. g. m. kaptein Svanberg.
 2. Margit A. g. m. Elle Ellefsen.
 3. Andvord Andersen bosat i Oslo.
 4. Gunvor A.
Utdrag (s. 184-186) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen