Teknikergaden nr. 6

av Finn C. Knudsen

Br. matr. nr. 240 b.
Ud.skildt fra Braatengaden nr. 4.

7/61861 skjøde fra Ole Olsen til Ole Pedersen paa hus og tomt300 Spd.
16/91862 skjøde fra Ole Pedersen tl Peder Jacobsen Toldnes550 Spd.
6/111865skjøde fra Peder J. Toldnes til Nicolai N. Lie430 Spd.
5/21879skjøde fra Nicolai N. Lie til Andreas Sørensen2.500 kr.
1/41891skjøde fra Andreas Sørensen til Karl Larsen 2.000 kr.

Ole Olsen
eier av Braatengaden nr. 4, havde bygget huset paa en del av tomten.


Smed Ole Pedersen
opførte i 1862 nyt hus og smie - se Teknikkergaden nr. 1.


Peder Jacobsen Toldnes f. 1834.
se under Storgaden nr. 212 som han ogsaa eiede i 1865.


Nicolai Nielsen Lie
se om ham under Storgaden nr. 210 og om hans avstamning under Storgaden nr. 203 a.


Kaptein Andreas Sørensen
er omtalt under Støperigaden nr. 7.

Utdrag (s. 265-266) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen