Skiensgade nr. 9

av Finn C. Knudsen

Br. matr. nr. 218.
Udgaaet fra Borgestad nr. 18.

1762 eier Engebret Engebretsen
4/4 1804 grundseddel til Sivert Jørgensen
1/11 1823 skjøde fra Halvor Andersen til Gregers Halvorsen paa det halve hus for40Spd.
1862 brandtakst130Spd.
18/1 1873 skjøde fra Gregers Halvorsens enke til Ole Andreas Gresen100Spd.
1/1 1875 skjøde fra O. A. Gresen til Torjus Eriksen Heier150Spd.

Engebret Engebretsen f. 1707 d. 1783
g. 1 m. N. N. f. 1717 d. 1756
i 1759 g. 2 m. Anne Johannesdatter. Han var strandsidder i 1762 og kaldes Engebret Kjølnes. Børn:

  1. Anne Elisabeth E. f. 1748.
  2. Inger E. f. 1750.
  3. Erik E. f. 1751.
  4. Jens E. f. 1754.
  5. Tone Engebretsen f. 1756 d. 1815, g. m. Asle Smed, se Ligaden nr. 7.

Skomager Halvor Andersen
omtales under Storgaden nr. 235. Sønnen Gregers Halvorsen omtales ogsaa der.


Skipper Ole Andreas Gresen
omtales under Kulhusbakken nr. 4.


Muremester Sivert Jørgensen f. 1762 i Porsgr.
i 1784 g. 1 m. Marie Hansdatter f. 1762 d. 1795
i 1795 g. 2. m. enke Anne Marie Christensdatter f. 1750
Hun havde været g. m. Christen Torgersen og disse havde datteren Anne Sophie Christensdatter der blev g. m. Halvor Johannessen i Skiensgade nr. 6. Jørgensen var søn av Jørgen Nielsen som i 1753 var g. m. Ragnhild Erichsdatter f. 1728 paa Osebakken, men de boede i Porsgr., hvor deres 4 børn er fødte. Siden flyttede de til Osebakken, hvor børnene er konfirmeret i 1780 aarene. Børn i første ægteskab:

  1. Ellen Marie Sivertsdatter f. 1787, i 1805 g. m. Thorbjørn Jonssøn der havde datteren Ingeborg Marie Thorbjørnsdatter f. 1807
  2. Jørgen Sivertsen f. 1789
    og yderligere tre børn, som alle døde i 1801.

I mandtallet for 1801 havde han i huset en fosterdatter Maren Nielsdatter f. 1798.


Arbeider Torjus Eriksen Hejer f. 1814 d. 1889
g. m. Birthe Hejer f. 1814 i Eidanger d. 1894.

Utdrag (s. 251-252) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen