Ligaden no. 20

av Finn C. Knudsen

Br. matr. no. 282.
Udgaaet fra Borge no. 23.

1716eier Gunder Hansen
1778eier Anders Karth, brandtakst100Rdl.
30/81806skjøde fra Elise Karth til Christopher Stephensen Engrav50Rdl.
11/121813grundbrev fra Møller til do.
1/71842skjøde fra Chr. Stephensen til Abraham Quisling
1843brandtakst100Spd.
25/61866auk.skjøde til Hans Peder Michelsen868Spd.
12/111868auk.skjøde til Jens Aanesen451Spd.
5/121870ægtepakt mellem Jens Aanesens enke og Peder Christensen
1870skifte skjøde til Johanne Gurine Aanesen1,000Spd.
17/51890auk.skjøde til Severin S. Siljan3,900Kr.
4/111891skjøde fra Sev. S. Siljan til Simon Hansen Høgseth2,600Kr.
28/91894skjøde fra S. H. Høgseth til Alfred Andersen3,500Kr.
16/81907skjøde fra Alfred Andersen til Fredrik Pedersen 11,650Kr.

Gunder Hansen f. 1684 d. 1767
g. m. N. N.
Han er oppført som strandsidder paa Münsterpladsen i 1762. Børn:

  1. Karen Gundersdatter f. 1716 d. 1742.
  2. Anne Gundersdatter f. 1728, i 1750 g. m. Christen Larsen, se Storgaden no. 195 og Ligaden no. 2.

Anders Hansen Karth f. 1734 d. 1783
i 1768 g. m. Else Kirstine Sørensen f. 1748 d. etter 1806, vistnok datter af Søren Rollefsen, Ligaden no. 1. De havde børnene:

  1. Kirstine K. f. 1768,
  2. Hans Andersen f. 1770 - se nedenfor.
  3. Erik Andersen Karth f. 1773,
  4. Ingeborg A. f. 1778, der var hjemme i 1801. I 1830 fik hun præmie fra Porsgrund & Osebakkens Vel for at have vevet i det aar 445 alen dreiel tøier.

Ad. b) Hans Andersen Karth f. 1770 d. 1822
i 1792 g. m. Berthe Kirstine Iversdatter f. 1760 d. 1795, og havde en søn: Anders Hansen Karth f. 1792. Karth var i mandtallet for 1801 opført som sjømand, og boede da i huset hos sin moder, med Sønnen Anders.
I 1803 g. 2 m. Gunhild Isachsdatter Borgersen f. 1776 d. 1844 og eiede Storgaden no. 170, se E. P. side 39, hvor han er omtalt, men som herved suppleres med, at hvad der er anført om sønnen Berthel Karths datter Hanna f. 1835, rettes til at hendes mand Jørgen Olaus Andresen var født i Solum i 1836.
De boede ikke paa Jønholt, og havde to børn: Anne Marie f. 1865 i Vestre Porsgrund og Berthe Rosine A. f. 1868, i 1891 g. m. garver Anders A. Tangvald f. 1860 - se Kjølnesgaden no. 1.

I 1801 boede i huset hos enken Else Karth generalkrigscommisær Bartholomeus Rasch og hustru Else Christine Løvenskjold med to piger Anne Cathrine Smith og Karen, Dorthea Mathiasdatter - nevnt under Storgaden no. 206. Rasch er omtalt i E. P. side 151. Rasch døde i 1805 og blev begravet herfra. Madame Rasch boede her til 1809, da hun flyttede til «Risegaarden» - Storgaden no. 143, hvor hun døde i 1817 og er begravet i kjelderen under kirken her.


Christopher Stephensen Engrav f. 1776 d. 1845
i 1804 g. m. Inger Kirstine Andersen f. 1778 d. 1841.
Christopher var bror til Anders Engrav i Vognmandsgaden no. 14, og begge sønner af Stephen Engrav f. 1751. De havde to børn:

  1. Erich Christophersen f. 1804 d. 1832
  2. Anne Caroline C. f. 1816 t , i 1846 g. m. Jens A. Hauland, se Kjølnesgaden no. 9.

Dyrlæge Abraham Quisling f. 1784 d. 1865
i 1823 g. m. enke Karoline Fr. Hübert f. 1792 d. 1833.
Quisling var født paa gaarden «Baarstad» i Nissedal, son af gaardbruger Nils Rasmussen og Susanne Magdalene Quisling, og nedsatte sig her som «kursmed» - dyrlæge. Fra sin studietid i Kjøbenhavn fortalte han at han gik under navnet af «den sterke nordmand». Han blev Amtsdyrlæge. Hustruen var datter af stiger Niels Bonsak Hübert paa Hytten.
Deres søn: Niels Hagbarth Q. f. 1825 d. 1848 gik tilsjøs og døde som styrmand.
Quisling kjøbte Hallsgd. no. 7 i 1821, og eiede en stor løkke under Borge. Ligaden no. 20 kjøbte han i 1842, og disse to eiendomme blev slaaet sammen, og siden solgt under et, derfor den store salgssum.


Hans Peder Michelsen
kjøbte i 1866 begge eiendomme.


Jens Aanesen og Peder Christensen
er omtalt under Hallsgade no. 5.


Simon Hansen Høgset f. 1866
i 1890 g. m. Anne Gurine Jacobsdatter f. 1869, datter Jacob Christensen Søli.
Høgset er søn af Hans Christensen Sanni, og var i den tid han boede her i tjeneste hos Franklin, Baker & Co. Overtog siden gaarden Høgset.

Utdrag (s. 210-213) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen