Skiensgade nr. 24

av F.C. Knudsen

Br. matr. nr. 245 b.
Udgaaet fra Borgestad nr. 36.

21/91850skjøde fra eieren av Skiensgade nr. 22, Thomas Johansens enke til Knud Eriksen Riis paa ladebygning300Spd.
1862brandtakst50Spd.
15/3 1896skjøde fra Jens Chr. Andersen til Ole Tollefsen150Spd.
16/5 1899grundseddel fra Gurder Knudsen til O. Tollefsen
5/31914skjøde fra Ole Tollefsens enke til Martin Kylstrøm2 300Kr.
5/S1915skjøde fra M. Kylstrøm til Anders Gundersen2 550 Kr.
5/81915skjøde fra A. Gundersen til Oluf Holdorff4 200Kr.

Ang. Thomas Johnsen og Eriksen Riis se Skiensgade nr. 22.

Utdrag (s. 261) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen