Storgaden no. 224

av Finn C. Knudsen

Br. matr. no. 247.
Udgaaet fra Borgestad ved grundbrev no. 34.

14/11 1804 Aalls grundbrev paa ny tomt til Isak Christensen.
1843Brandtakst paa Christen Isaksens hus50 Spd.
3/9 1859 skjøde fra Borgestad gaards eier til J. C. Ludvigsen for 60 Spd.
3/21873skjøde fra J. C. Ludvigsen til Lars Ellefsen400 Spd.

Isak Christensen f. 1768 d. 1831
g. m. Marthe Christensdatter f. 1774 d. 1842. Han var arbeider og er vist tilflyttet i 1804. Børn:

 1. Christen Isaksen solgte huset i 1859 og er antagelig fraflyttet.
 2. Anders Isaksen f. 1810.
 3. Halvor Isaksen f. 1816.

Tømmermand Lars Ellefsen f. 1844 d.
i 1868 g. m. Anne Marie Henriksen f. 1848 paa Eker. Han arbeidede i mange aar paa Chr. Knudsens Verft paa Frednes skibsbyggeriet, ophørte sidst i ottiårene. Derefter var han hustømermand. Han tilhørte en kraftig slækt der nedstammer fra Hølje Buer som i aarene 1787 til 1812 eiede Haukeraasen og Buer i Bjerkedalen og havde to sønner:

 1. Ellef Helgesen f. 1800 og
 2. Lars Helgesen Buer f 1792.

Lars overtog Buer og Ellef-gaarden Haukeraasen og havde 7 sønner og to døtre:

 1. Rasmus Ellefsen boede i Nyorkgaden udenfor byen.
 2. Torgrim Ellefsen boede i Braaten. Hans søn Ellef Ellefsen er reisende for firmaet Beck i Skien og bor paa «Doktorløkken» g. m. Margit Andersen, datter af slakter Anders Andersen, Storgaden no. 205, og den anden søn: kaptein Hans Ellefsen bor paa Sundjordet.
 3. Hans Ellefsen f. 1833 d. 1900, g. m. Anne Helene Mikkelsen f. 1827 i Kjose d. 1912, boede i Sommerbakken no. 7, som han kjøpte i 1877, var vognmand og havde døtrene:
  1. Karen g. m. typograf Jacob Christensen, som overtok huset.
  2. Marianne g. m. skredder Halquist.
  3. Jacobine paa Skotfos.
  4. Hilda ug.
  5. Ellen Gurine, som tjente hos Dyring.
 4. Jacob Ellefsen boede i Skaugens gade. Ingen barn
 5. Anders Ellefsen se Storgaden 233.
 6. Lars Ellefsen, - ovenfor.
 7. Edvard Ellefsen f. 1852 d. 1942, g. m. Sofie Grønli f 1856 d. 1917, var tømmermand og senere Vognmand, boede i Crøgerlien og forpagtede Prestegaardens jorder. Deres eneste barn Marie Ellefsen g. arbeider Sevrin Hansen, bor i eget hus paa Mule, Eidanger.

Flere av disse brødre havde været skibstømmermend, de gik gierne under navnet «Haukeraasanne». Lars og Rasmus var med paa bygning av det sidste treskib som er sat paa vandet her, nemlig «Høgaas» der byggedes paa Molhaugen i slutten av første verdenskrig. Lars Ellefsen f. 1844 har børnene:

 1. Elise Marie f. 1870 i 1889 g. m. stasjonsmester Anders Johansen Bryn f. 1861.
 2. Lilly g. 1 m. Chr. Stalsberg, Gjerpen g. 2 m. bogholder Sigv. Sveningsen, Sverresgade no. 34. Deres søn Kaare Stalsberg er bosat i Chr.sand.
 3. Anders Larsen f. 1876 stasjonsmester paa Nylende, Skien.
 4. Edvarda g. m. stasjonsmester Ellefsen paa Borgestad Stasjon.
Utdrag (s. 165-166) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen