Storgaden no. 228

av Finn C. Knudsen

Br. mat. no. 302.
Udgaaet fra Borgestad ved grundbrev no. 98.

28/10 1824 fik Lars Johnsen tillagt Storgaden no. 230 denne tomt som da betalte 3 Spd. i grundleie til Radisch.
23/1 1856 blev tomten igjen udskildt med det hus som Hans Christensen havde bygget,
27/12 1856 skjøde fra malermester Hans Christensen til til tømmermand Ole Hansen for330Spd.
6/2 1857 skjøde fra Ole Hansen til billedhugger Joh. Johannesen for360Spd.
19/8 1858 skjøde fra J. Johansen til M. G. Sørensen300Spd.
1862 brandtakst64Spd.
20/4 1915 auk.skjøde til Albert Monsen3950Kr.


Billedhugger Johannes Johannessen f. 1824,
g. m. Gunhild Marie Reiersdtr. f. 1819, havde fire børn, hvoraf Johan Fidias Johannessen f 1858. Huset brændte for ham i 1858 og han solgte tomten.


Kontorist Mathias Georg Sørensen
g. m. Anne Karine ...
Sørensen byggede nyt hus paa tomten i 1858. De havde 3 børn:

 1. Inger Sørensen f. 1851 g. m. skipper Peder Olaus Iversen f. 1851, der blev skipper i 1877. I 80-årene førte han brig «Spind» 44 c.l. for Erik Rasmussen, og de havde børnene:
  1. Mathias Georg Iversen f. 1880.
  2. Iver Iversen f. 1882.
  3. Anne Karine Sørensen Iversen f. 1885.
  4. Helene Curine Blix I. f. 1888.
 2. Mathilde Cathinka Sørensen f. 1853.
 3. Georg Meyer Sørensen f. 1856.

Albert Monsen f. 1889
g. m. Karen Marie f. 1891 er murermester & entreprenør samt Hypothekbank taksationsmand, søn af muremester Ole Monsen, der ogsaa har sønnen muremester Johannes Monsen. I 1941 kjøbte Albert Monsen Storgaden no. 204.

Utdrag (s. 168-169) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen