Teknikkergaden nr. 2

av Finn C. Knudsen

Br. matr. nr. 242.
Udgaaet fra Borgestad nr. 41.

1796 eier Christen Larsen Lie.
14/111804 grundseddel til do. paa en stor vandtomt med sjøbod.
24/21823skjøde fra Didrik Cappelen til Ole H. Skaugen
1843brandtakst 150Spd.
27/11 1851 skjøde fra Ole H. Skaugen til Ole Andersen Bakken med forbehold om føderaad i 5 aar100Spd.
1864 brandtakst300Spd.
20/101864grundseddel fra Ole Bakken til B. Condrup, Th. Olsen, H. Resch og Nils J. Myra paa et stykke fjære, leie15Spd.
18/71870O. A. Bakkens enke til Edvard Olsen 200 Spd.
14/91872skjøde paa et stykke tomt til Dorthe Olsen, mod 1 Spd. grundleie til B. Condrup 50Spd.
14/12 1876 skjøde fra Jens Arvesen og Dorthe Olsen til B. Condrup paa tomt 60Spd.
13/91876skjøde fra Marie Andersen til B. Condrup paa vandtomt250Spd.
24/91917skjøde fra B. Condrups arvinger til Kristoffer Condrup5000 kr.

Christen Larsen Lie f. 1745
er i mandtal for 1801 flyttet hid fra Storgaden nr. 206.


Sjømand Ole Hansen Skaugen f. 1777 d. 1851,
i 1824 g. m. Johanne Marie Christensen f. 1788 d. 1869, datter af tidligere eier Christen L. Lie. Deres søn: Magnus Christian, Olsen f. 1825.


Matros Ole Andersen Bakken f. 1797 d. 1869,
i 1826 g. m. Anne Marie Andersdatter f. 1802 d. 1886. De kom hid fra Braatengaden nr. 6. Deres børn:

  1. Halvor Olsen f. 1829, 1853 g. m. Gurine Gundersdatter f. 1823 d. 1887 som enke, fra Skiensgade nr. 8 a. De havde børnene:
    1. Olefine Halvorsen f. 1855 d. 1940, mangeårig bestyrerinde i klubben «Humanitas» og i Sjømandsforeningen.
    2. Hanna Kirstine H. f. 1858
  2. Dorthe Olsen f. 1830 d. 1913. Se under Ligaden nr. 5.
  3. Karen O. f. 1831.
  4. Ingeborg Marie O. f. 1833.
  5. sjømand Edvard Olsen f. 1843 d. 1917, ugift. Boede fra 1876 hos søsteren Dorthe i Ligaden.

Det skibsbygningsselskab som i 1864 leiede vandtomten, bestod av B. Condrup, Hagbarth Resch, Thorgrim Olsen og Niels J. Myhren, byggede flere skibe, med Resch som konstruktør og Myhren som bygmester. Det første skib var «Aurora» 155 ½ c. l. Det ble ført av kaptein Carl Norberg og bestyrtes av B. Condrup og H. Resch. I 1867 byggedes «Scardinav» 85 ½ e. l., det blev solgt. I 1869 byggedes «Bratsberg» 172 c. l. og i 1871 «Sulitjelma» 148 c. l. I 1876 kjøbte Condrup tomten, der benyttedes som reparasjonsverft. Kristoffer Condrup har fortsatt denne bedrift og har anlagt en ophalingslip for mindre fartøier.

Utdrag (s. 267-268) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen