Skiensgade nr. 6

av Finn C. Knudsen

Br. matr. nr. 219.
Udgaaet fra Borgestad nr. 19.

1804eier Halvor Johansen
1/21814 nyt grundbrev til Jacob Ottesen
1843brandtakst paa Lars S. Stubberøds hus 120Spd.
1862brandtakst paa matros Even Christensers hus 160Spd.
31/71880fuldmagt fra Bertha Larsen, Edvard Evensen, Simonine Evensen og Charl. Evensen til Nils Kittilsen.
26/7 1888 skjøde fra Nils Kittilsen til Erik Skogland600Kr.
Eier nu Porsgrund kommune.

Halvor Johannesen
i 1803 g. m. Anne Sophie Christensdatter f. 1779, datter af Christen Torgersen, Osebakken, som i 1776 blev g. m. Anne Marie Christensdatter. I 1801 tjente Anne hos Gotfred Schultz. Halvor Johannesen var vistnok søn af Johannes Halvorsen f. 1758, som var søn af Halvor Johannesen i Storgaden nr. 209. Deres børn:

  1. Marie Halvorsdatter f. 1804.
  2. Christiane H. f. 1806.
  3. Johan Christian Halvorsen f. 1810, der var tømmermand, g. 1 m. Severine Gundersdatter, og i 1868 g. 2 m. Pauline Marie Andersdatter f. 1836 i Fredrikstad. Han havde i 1854 sønnen. Sevrin Halvorsen.
  4. Anne Marie H. f. 1812.
  5. Anne Turine H. f. 1812.

Lars Sørensen Stubberud
nevnes ogsaa som eier af Skiensgade nr. 12.


Sjømand Even Christensen
g. m. Ingeborg Kittilsdatter Riis f. 1822 d. 1888 som enke. Se om dem under Kjølnesgaden nr. 10. Den Berthe Larsen som sammen med børnene solgte huset i 1880 er antagelig datter af deres ældste datter Grethe Berthea E. f. 1849 som da har vært g. m. en Larsen, som fortiden ikke kjendes. Børn: se under Kjølnesgaden nr. 10.

Utdrag (s. 250) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen