Skiensgade nr. 16

av Finn C. Knudsen

Br. matr. nr. 226 c.
Udgaaet fra Borgetsad nr. 63.

14/11880ved grundseddel til Martin Olsen.
9/111883ved grundseddel paa vandtomten nr. 226 e for1.000Kr.
8/121908skjøde fra Martin Olsen til Ingv. Jellum12.500Kr.
16/31915skjøde fra Jellum til Jens Christiansen14.000Kr.
3/7 1917skjøde fra Jens Christiansen til C. M. Karlsrud paa vandtomt nr. 226 e for2.500Kr.
31/81917skjøde fra do. til Anders Thorsen18.000Kr.
13/121919skjøde fra Anders Thorsen til Alma Berntsen 27.000Kr.
2/11937skjøde fra Alma Berntsen til fru Edle Hald15.000Kr.


Kaptein og skibsreder Martin Olsen f. 1849 d. 1921
i 1876 g. m. Elise Marie Kløcker f. 1854 d. 1888.
De nedstammer begge fra sorenskriver Hans Holst von Kløcker f. 1754 i Aalborg d. 1820 paa Meen, og blev sorenskriver her i 1803.
Olsen blev skipper i 1875. Fra 1880 førte han brig «Agnes» 330 reg.t. og fra 1886 førte han sit eget skib «Rondo» 798 d. reg.t. I 1893 kjøbte han brig «Kronprins Carl» 246 reg.t., i 1896 «Sunbeam» 1167 reg.t. og etterhvert: «City of Agra» 987 d. reg.t., «Høvding 1689 reg.t., «Queen of Scots» 1296 reg.t. «Rajore» 1945 reg.t., og «Sofie» 1567 reg.t.
Gjennem sit virke paa sjøen havde han erhvervet sig et fond av praktisk erfaring, som han forstod at udnytte. Han havde sin egen mening om mangt og meget, og disse meninger likte han at forfekte i en frisk diskusjon, og blev anseet som lidt av en original. Han var et meget interessert medlem av Sjømandsforeningen, i mange aar styrets formand, og delegeret til Fellesforeningens møde.
Deres eneste gjenlevende datter Marie (Mimmi) Kløcker Olsen blev g. m. Kaptein Kristoffer Condrup, se Teknikkergaden nr. 5.

Utdrag (s. 258-259) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen