Skiensgade nr. 7

av Finn C. Knudsen

Br. matr. nr. 226 d.
Udgaaet fra Borgestad.

25/31882grundseddel til Carl J. Larsen.
28/S1893skjøde fra Carl J. Larsen til Andreas Sørensen4.400kr.


Kaptein Andreas Sørensen f. 1852 d. 1942
g. m. Ingeborg Marie Realfsen f. 1860 paa Molhaugen d. 1941.
Sørensen blev skipper i 1884 og førte b. a. «Frier» 275 reg.t. for Hans Thorsen og «d/s Granit» 249 reg.t. for Nilsen & Backa, drev mæglerforretning sammen med sin søn, og var formand i Redningsselskabets kreds her. Deres børn: Skibsmægler Realf Sørensen og ing. Arthur Sørensen.

Utdrag (s. 259) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen