Teknikkergaden nr. 8

av Finn C. Knudsen

Br. matr. nr. 238
Udgaaet fra Borgestad nr. 37

14/111804grundseddel til Jan Olsen paa nytomt.
26/71822skjøde fra Jan Olsen til Ole Jansen50 Spd.
23/31850skjøde fra Ole Jansens enke til Andreas Andersen70 Spd.
1/41862skjøde fra A. Andersen til Isak Gundersen Skauen150 Spd.
1/71863skjøde fra Isak Skauen til Lars Abrahamsen150 Spd.
4/51874skjøde fra Lars Abrahamsen til B. Condrup paa et stykke tomt15kr.
17/111903auk.skjøde til Ole Hansen Bøle 700kr.
19/41926skjøde til Augusta Larsen.

Snedker Jan Olsen, f. 1749 d. 1830,
g. m. Karen Eriksdatter f. 1763 d. 1835.
Olsen flyttede hid fra Porsgr. i 1795 og har muligens allerede da bygget huset. Deres børn.:

 1. Ole Jansen f. 1789 d. før 1843 g. m. Anne Eidorf f. 1793 d. 1866 , datter av Claus Eidorf paa Fossum. De havde børnene:
  1. Jan Olsen f. 1820 d. 1851.
  2. Karen O. f. 1828.
  3. Grete Caroline O. f. 1823.
  4. Clara Olsen f. 1830 g. m. skipper Jan Ulrichsen, Storgaden nr. 107 - se E. P., side 148.
  5. Birgitte O. f. 1832.
 2. Gunhild Marie Jansen f. 1794.
 3. Erik Jansen, f. 1797.

Isak Gundersen Skauen
er omtalt under Borgeslægten.


Lars Abrahamsen f. 1836,
i 1863 g. m. Jacobine Rasmusdatter f. 1834, datter av Rasmus Tønnesen, Porsgr.
Lars var søn av Abraham Olsen, Gjerpen. Han for i mange aar som matros og stuert med Louis Vauverts skibe og blev borte med skibet «Skien», tilh. Nils P. Høyer. Deres børn:

 1. Abraham Julius Larsen f. 1864.
 2. Augusta Larsen f. 1868, g. m. Ole Larsen, der for til sjøs som donkymand.
Utdrag (s. 265) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen