Ligaden no. 1

av Finn C. Knudsen

Br. mat. no. 285.
Udgaaet fra Borge no. 36.

1720eier Christen Andersen
1772eier Søren Rolfsen Oxum, brandtakst25Rd.
1794eier Rollef Sørensen
21/8 1824 skjøde fra R. Sørensens enke til børnene Søren, Anders, Ingeborg og Marie Rollefsen for 50Spd.
11/11 1843 skjøde fra Søren Rollefsen til Anders R. for
mod husvær paa livstid
20Spd.
17/71862skjøde fra Anders Rollefsen til Thron Gundersen60Spd.
1862 brandtakst200Spd.
23/3 1905skjøde efter Thron Gundersen til Karen Thronsen3,800kr.
18/7 1919skjøde fra Karen Thronsen til Augusta Thronsen3,400kr.

Sjømand Christen Andersen d. før 1746
g. m. N. N.
var i mandtallel for 1726 som «enrulleret», i 1727 er han opført som brændevinsbrænder, med kone og 3 børn under 12 aar. I 1733 nævnes at han «handler øl». I 1747 opføres han med 7 børn, har husnæring og en hest. En af døtrene driver næring sammen med Abraham Andersen og hans datter i Ligaden no. 2.
Børn: Agnete f. 1723, Hedvig f. 1724, Anders Christensen f. 1725 se Storgaden no. 191 og Halvor f. 1725.

Magister Kaare Svalastoga oplyser i sin bog «Byer i emning», om ladestedernes kamp mod Skiens privilegier:

Hvorfor skulde korn til Langesund losses i Skien? Formedelst det til Skien var vanskeligt at komme frem i flomtiden. Strømmen var sterkere i de dage end notildags. Og hvorfor skulde ikke en dygtig skomager slaa seg ned i Porsgrund og lage sko til strandsidderne der? Beboerne vilde ikke til Skien, de vilde selv bo i by, og da maatte kongen i Danmark gi dem byrettigheder det forlangte de baade i skrift og tale. Og kornet vilde de have losset paa sine hjemsteder, slig at de slap at sulte, naar strømmen var for sterk, slig at skuta ikke kunde gaa til Skien. De samlede sig om opgaven og protesterte. I 1736 var saaledes budstikken gaaet i de ytre distrikter, og med brendevinshandlerne paa Osebakken, under anførsel af Christian Andersen togede disse op til Skien, og samlede sig udenfor apoteket - og der maatte forhandles. Protestantene vandt den gang og senere». I 1737 tillodes det «Forstædernes innbyggere» at til-forhandle sig en tredjedel af ladningerne fra de skibe som kom hid med kornlaster.


Søren Rollefsen Oxum f. 1712 d. 1793
g.m. N.N. f. 1712 d. 1785
Opført som strandsidder i 1762. Deres børn:

 1. Anne Sørensdatter f. 1746 d. 1794 g. m. Jørgen Christoffersen f. 1756, der var arbeider og i mandtallet for 1786 med kone. Børn:
  1. Berthe Marie Jørgensdatter f. 1778, i 1817 g. m. Carl Bendiksen - se Storgaden no. 167.
  2. Christopher Jørgensen f. 1792.
 2. Else Sørensdatter f. 1748, vistnok g. m. Anders Hansen Karth - Ligaden no. 20.
 3. Rollef Sørensen f. 1754, i 1781 g. m. Ingeborg Olsdatter f. 1753 d. 1831 som enke. Sørensen var matros, overtog huset og er i mandtall for 1801. Deres børn:
  1. Ole Rollefsen f. 1782,
  2. Søren Rollefsen f. 1783 d. 1854, var sjømand, overtog hus efter moderen.
  3. Anders Rollefsen f. 1798 d. 1854, g. m. Anne Marie Andersdatter f. 1789 d. 1862, datter av Anders Johannesen og Anne Marie Mortensdatter fra Storgaden no. 202. 1832 fik Anders R. Selskabet for Osebakkens Vels præmie for 11 aars tjeneste hos Paus paa Kjølnes. Deres børn:
   1. Regine R. f. 1823 d. 1886,
   2. Anne Kirstine R. f. 1828 se nedenfor.
   3. Else Kirstine R. f. 1834.

Tron Gundersen f. 1834 i Hollen d. 1900,
i 1859 g. m. Anne Kirstine Rollefsen f. 1828
Tron var arbeider, senere i mange aar ansat som bud for Første Norske Assuranseforening, og overtog huset i 1864. Deres børn:

 1. Hans Andreas Tronsen f. 1860, i 1881 g. m. Hanna Koth f. 1859 havde børnene:
  1. Josefine Tronsen f. 1882,
  2. Thorvald Ant. Peder Koth T. f. 1883,
  3. Hans Andreas T. f. 1886.
  Som enke ble Hanna Tronsen f. Koth i 1892 g. m. boghandler Hans Jensen f. 1863, søn af kjedelsmed, senere Samlagsbestyrer paa Vestsiden Jens Hansen f. 1833 og Else Halvorsen. Jensen var i en lang aarrekke hos boktrykker Dyring og siden hos J. A. Krogh, Skien. Hustruen kjøbte gaarden KjøInes og byggede det hus som nu staar paa den gamle tomt. Hun drev der pensjonat.
  Deres børn: Magnus Koth Jensen f. 1893. Bjarne Koth Jensen f. 1894 og Fredrik Jensen f. 1895.
 2. Marie Tronsen f. 1862 d. 1904, i 1884 g. m. kaptein A. R. Smith se Storgaden no. 185.
 3. Karen Kirstine T. f. 1864 d. 1919.
 4. Elise T. f. 1871 og
 5. August T. f. 1874. Disse bor nu i huset.
Utdrag (s. 194-196) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen