Halls gade no. 4

av Finn C. Knudsen

Br. matr. no. 260.
Udgaaet fra Borge no. 16.

1786 eier Niels Olsen Hørta
25/21802skjøde fra Hørta til Halvor Nielsen80 Rdl.
16/51813grundbrev til Halvor Nielsen
1843brandtakst paa Halvor N. Hørtas enkes hus100 Spd.
1852skjøde fra enke Marthe Jensdatter til Thomas Halvorsen
2/91923skjøde fra Halvor Thomassen og hustrus arvinger til Thomas Thomassen for 4,000 kr.

Snedker Niels Olsen Hørta f. 1744 d. 1808
g. m. Anne Halvorsdatter f. 1749 d. 1795
De er i mandtall for 1786 og han i 1801. Han stammer vel fra gaarden «Hørta» under Buer i Gjerpen. Deres børn:

 1. Ole Nielsen Hørta f. 1770 d. 1838, g. m. Anne Olsdatter f. 1771, der havde datteren Anne Katarine Olsdatter f. 1801 d. 1873, i 1830 g. m. matros Georg Halvorsen, se Storgaden no. 235.
 2. Niels Nielsen. Hørta, i 1794 g. m. enke Inger Nielsdatter
 3. Halvor Nielsen Hørta f. 1779 d. 1830, g. m. Marthe Jensdatter f. 1783 d. 1852. Han var tømmermand, og havde børnene:
  1. Niels Halvorsen f. 1815.
  2. Anne Sevrine H. f. 1818,
  3. Jens Halvorsen f. 1823, i 1847 g. m. Anne Susanne Sørensen f. 1811, datter af skomager Søren Hansen Søli, Storgaden no. 237. Jens var tømmermand og eiede Storgaden no. 237 og 241. Børn: Halvor Jensen f. 1849 og Marianne J. f. 1853. Familien reiste til Amerika.
  4. Maren Kirstine H. f. 1826.
  5. Thomas Halvorsen f. 1821 d. 1892 i 1845 g. m. Oste Klarine Larsdatter f. 1810 i Skien d. 1888. Thomas var matros og havde sønnen: Halvor Thomassen f. 1855 d. 1900, i 1888 g. m. Ellen Marie Haagensen f. 1857 i Fr.værn. Han var dreier og fabrikkmaskinist.
   Deres søn: Montør Thomas Thomassen f. 1897 g. m. Bergliot eier nu huset, der har været i samme families eie i over 150 aar.
Utdrag (s. 230-231) fra:
F.C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen