Halls gade no. 3

av Finn C. Knudsen

Br. matr. no. 270 B.
Udgaaet fra Borge no. 19.
Udskilt fra Hallsgade no. 1 da

i 1854 Aslak Pedersen og Marcus Nilsen kjøbte eiendommen og delte den.
12/12 1854 skjøde fra Aslak Pedersen til Knud Andersen Hauland paa ladebygningen med et stykke tomt tillagt Ligaden no. 16.
1862brandtakst450 Spd.
1/3 1913 skjøde fra Berthe Aslaksdatter til Frans O. F. Bengtsen2,200 kr.
1934eier porselensarbeider Lars Gulbrandsen


Styrmand Aslak Pedersen
g. m. Kirsten Olsdatter havde børnene: Lars f. 1841, Anne Marie f. 1844, Berthe Aslaksdtr.

Utdrag (s. 230) fra:
F.C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen