Storgaden no. 200 b

av Finn C. Knudsen

Br. mat. no. 212.
Udgaaet fra Borgestad ved grundbrev no. 14

I 1778eier Søren Waller, brandtakst75Rdl.
1804eier Isak Sanne
1807-12 eier Christian Arweschoug Jynge
1813eier Jeppe Kopperholt.
6/6 1835skjøde fra Kopperholts enke til Nils Jørgen Hansen for150Spd.
1843brandtakst paa Anne Andersens hus260Spd.
26/5 1850skifteskjøde til Amulid Andersen150Spd.
8/3 1860skjøde fra Am. Andersen til O. J. Tollefsen200Spd.
1862brandtakst350Spd.
13/3 1863skjøde fra O. J. Tollefsen til G. Simonsen200Spd.
28/9 1873auk.skjøde til Gregorius Iversen201Spd.
30/9 1873skjøde fra G. Iversen til emisær A. Nielsen600Spd.
10/9 1907skifte skjøde til Sara, Maren og Maria Nielsen3900kr.

Søren Olsen Waller
g. m. N. N. var strandsidder i 1762 med kone, som var fadder i 1762 (Søren Wallers kone).


Isak Larsen Sanne f. 1758
nedstammer fra Isak Solvesen Søli f. 1695 d. 1770.
I 1721 g. 1 m. Martie Halvorsdtr. f. 1697 d. 1752
i 1755 g. 2 m. Kirsten Amundsdtr. f. 1723 der havde sønnen Lars Isaksen Sanne f. 1724 d. 1788. i 1754 g. 2 m. Anne Jonsdtr. f. 1721 d. 1301, enke efter Vetle Engeretsen Sanne d. 1753. Lars giftede sig saaledes til gaarden Sanne, en eiede samtidig Storgaden no. 218, hvor han boede. De havde børnene:

 1. Vetle Larsen Sanne f. 1755, se Halls gd. no. 5.
 2. Johan Larsen Sanne f. 1760, se Storgaden no. 212.
 3. Ole Larsen f. 1762.
 4. Isak Larsen Sanne f. 1758 d. 1814
  g. 1 m. Inger Christensdtr. f. 1751, levede i 1801.
  g. 2 m. Ingeborg Larsdtr. f. 1750 d. 1831. Han var bjelkehugger og havde børnene:
  1. Anne Isaksdtr. f. 1784.
  2. Christen Isaksen f. 1786.
  3. Anne Christine f. 1788, g. m. arbeider Mads Eriksen, Ballestad, f. 1783 d. 1839. De boede i nedre Porsgrund og flyttede til Osebakken i 1816, og havde børnene:
   1. Isine Alette Madsdtr. f 1817 d. 1837.
   2. Erika Marie Madsdtr. f. 1819, i 1846 g. m. matros Lars Jacobsen Lie f. 1811 d. 1860 ved skib «Favorits» forlis, og havde søn: Eleonardus Martinius Larsen f. 1847 paa Osebakken.
   3. Ingeborg Laurine Madsdtr. f. 1821.
  4. Hans Carl Isaksen f. 1789.
  5. Lars Isaksen f. 1792.
  6. Ove Carine f. 1795.
 5. Gunhild Cathrine Larsdtr. Sanne, i 1792 g. m. Thomas Frantzen.

Christian Arweschoug Jynge
er omtalt under Kjølnæsgaden no. 1, hvor han først boede.


Skipper Jeppe Kopperholt Cusom
er omtalt i E. P. side 79 overtog huset for 1838 Rdl. Dansk Curant, eller eller 360 Rdl. sølvverdi. Kopperholt døde i 1813 og enken solgte huset i 1835, straks før hun døde det aar


Niels Jørgen Hansen f. 1810
i 1835 g. m. Inger Turine Tollefsdtr. f. 1806
Hansen var skibstømmermand og søn af blokmager Hans Nielsen Lie i Kjølnæsgaden no. 6. Han maa være flyttet fra stedet og have solgt huset til Amund Andersen før 1843. Børn: Hans Carl Nielsen f. 1836. Adriette Thomasine Nielsen f. 1838


Amund Andersen f. 1817 d. 1903
i 1841 g. i m. Gunhild Oline Nielsdtr, f. 1815 d. 1850, datter af Niels Hansen, Storgaden no. 226.
i 1852 g. 2 m, Anne Elisu Halvorsen f. 1821 d. 1888, datter af politibetjent Anders Halvorsen, Skiensgade no. 14,
Andersen blev skipper i 1851. I 1852 førte han «Bolivar» 168½ c.l. for J. Schaanning, jagt «Ganymedes» 9 c.l. for Knud Skjelsvig. I 1860 aarene førte han brig «Farvel» 95½ c.l. for Jens J. Pedersen paa Vestsiden og bark «St. Olaf» samt det tidligere engelske emigrantskib «Margareth» for Joh. Schaanning. I 1860 kjøbte han Skiensgade no. 14. Han havde børnene:

 1. Kirsten Andrea Andersen f. 1842, i 1867 g. m. skipper Carl Torjussen, Skiensgade no. 14.
 2. Anne Nicoline Andersen f. 1844, husbestyrerinde hos P. M. Petersen.
 3. Anette Andersen. f, 1847, g. m. skipper Olaus Nilsen, Tønsberg.
 4. Gustav Adolf Andersen f. 1859.

Andersen var en staut sjømand. Paa sine gamle dage seilte han hid, for Første Norske, en havarist fra udlandet. Andersen fortalte: Som liden gut var han gjeter hos B. ved Skien. Han maatte ofte springe ærinder med bud og breve. En dag han kom hjem fra gjetningen bad hans herre ham sprinte med et brev til Brevig. Ja, han lagde ivei, men da han var paa hjemveien blev han saa trett, at han satte sig ved veikanten, og maatte nave sovnet af, saa det var mørkt da nan endelig naaede tilbage til gaards. Her, mødte hans herre ham og gav ham nogen slag med ridepisken, fordi han havde været saa længe underveis.

Da han skulde tage styrmandseksamen, maatte han reise til Christianssand for at aflægge denne. Han tog da sin kjelke og drog afsted. Da isen laa langs kysten, gikk han lange stykker paa isen.

Som skipper maatte han sørge for proviantering af skibet for reisen. Da blev kone og børn sat i sving med at bage skibsbrød i mange dage, og brygge øl, og skaffe tilveie kjød som saltedes ned. Salt sild og annet maatte ogsaa skaffes tilveie. I den tid var her ingen bagere eller slagtere. Man kunde ikke gaa til skibshandler og be om at faa sendt ombord det som trengtes En maatte selv skaffe tilveie det fornødne, poteter var en luksus som ikke hørte med til skibskosten, dem maatte man selv tage med, om man dertil havde anledning.

En matros havde 7-8 daler for reisen, enten denne varte en eller flere maaneder. Laste og losse-arbeidet maatte mandskabet selv udf øre.

Han var søn af: Anders Amundsen «Aakra» f. 1788 i Bø, d. 1863 paa Osebakken, kaldtes Anders Aakre fordi han havde tjent paa Aakre. g. 1 m. Maren Halvorsdtr. d. ca. 1826, g. 2 m. Elen Marie Isaksdtr. f. 1801 d. 1887.
Amundsen var vægter her, og nævnes ofte i brandforhørene. Han boede paa Osebakken, men kan ikke sees at have eiet hus indenfor byen. Han havde 7 børn:

 1. Amund Andersen f. 1817 i Bø, nævnt foran.
 2. Halvor Andersen Aakre f. 1821, var sjømand og boede i Vestre Porsgrund, var gift og havde datteren Johanne Marie f. 1852, der i 1873 blev g. m. kobbersmed Lauritz Edv. Larsen f. 1834 i Vestre Porsgrund.
 3. Inger Marie Andersen f. 1827, i 1851 g. m. Samuel Fr. Steffensen f. 1822 i Larvig.
 4. Kristian Andersen Aakre f. 1831 d. 1874. matros, i 1856 g. 1 m. Nicoline Nielsdtr. f. 1828 d. 1862, datter af Niels Johnsen Traaholt, Halls gade no. 6. i 1864 g. 2 m. Margit Halvorsdtr. f. 1834 i Seljord, og havde børnene:
  1. Niels Albert Andersen f. 1856.
  2. Christian A. f. 1860.
 5. Maren Andersen f. 1835.
 6. Isak Andersen f. 1838.
 7. Anne Elise Andersen f. 1841, i 1866 g. m. matros Johan Jørgen Johannessen f. 1841, søn af Johan Chr. Halvorsen. De havde: Johanne Marie f. 1867. Alfred Johannessen f. 1869.
 8. Andreas Andersen f. 1844.

Emisær Anders Nielsen f. 1832 d. 1906
g. m. Karen Eriksen f. 1824 i Holmestrand d. 1888. Nielsen kom hid fra Holmestrand i 1873. Børn:

 1. Johanne Marie f. 1858 d. 1940, i 1884 g. 1 m. styrmand Ole Martin Jensen f. 1855 paa Utsira, d. 1890. I 1893 g. 2 m. politibetjent Hans Olafsen Folkestad f. 1860 i Bø. Deres datter Ingeborg Karene f. 1894,
 2. Magdalene Nielsen f. 1866.
 3. Abreham Nielsen f. 1863.
Utdrag (s. 130-134) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen