Storgaden no. 217

av Finn C. Knudsen

Br. matr. no. 252 a.
Under Borgen o. 1 og 2.

i 1750eier Jon Saavesen  
1778brandtakst 25Rdl.
1780laante Saavesen af Aall, der overtog huset og i 
1793solgte det til Jens Pettersen for120 Rdl.
18/41801kjøber Pettersen «Langemyrløkken» 
1806laaner Pettersen paa huset800Rdl.
2/11807skjøde fra Pettersen til Constantius Rasch paa gaarden som er forsikret for 1,100 Rdl. samt anpart i «Langemyrløkken» for1,600Rdl.
3/41832skjøde fra C. Rasch til Jean Borelly Erboe paa huset for1,000Spd.
1843brandtakst paa huset: 2 etager 22 × 15½ alen2,300 Spd.
11/21845auktionsskjøde til Oberstløitnant Jebe for500 Spd.
19/111851skjøde fra Rasch til do. paa 2 engløkker200 Spd.
1862brandtakst2,900Spd.
22/10 1873skjøde fra Jebe til Ole Hanneborg paa gaard mrd løkker for2,500Spd.
61/111880 skjøde til pastor C. G. Holter12000 Kr.
21/I. 1881 brandt huset ned 
 skjøde fra enkefru Holter til O.R. sagf. H. E. Møller. 

Nuværende eier Direktør J. Aall Møller.


Jon Saavesen f. 1715 d. 1793
i 1746 g. m. Johanne Christoffersdatter f. 1713 d. 1793. De var i mandtallet for 1762 som strandsiddere. Børn:

  1. Anne Marie Jonsdtr. f. 1749 d. 1804 i 1777 g. m. Rasmus Nielsen Rytter, der etter mandtallet for 1801 boede 1. Halls gade no. 2.
  2. Bodil Marie Jonsdtr. f. 1757 d. 1796 g. m. Hans Hansen Bratsberg f. 1756. se under Storgaden no. 169.

Jens Pettersen
er omtalt under Kjølnesgaden no. 1. Efter taksten at dømme har han bygget den 2 etages gaard som brendte i 1881.


Constantius Rasch f. 1777 d. 1855
i 1807 g. m. Dorothea Reiersen f. 1780 d. 1851, datter at kommandør Jens Reiersen. Rasch var søn af toldkasserer Chr. Rasch, se E. P. side 173. Han blev kadet i 1788, premierløitnant i 1804, og i 1808 chef paa «Birgitha» og «Hermes». I 1811 førte han kanonbaaden «Samsø» . under slaget ved Lyngør. I 1811 kjøbte han «Borgeaasen» av skyld 4 skind for 2,551 Rdl. og samme aar av kommandør Rosenkrantz en engløkke (no. 15) under Borge Østre for 350 Rdl. I 1814 blev han Lodsoldermand i Fredrikstad hvor han boede til sin død. Var ridder av Danebrog. Maren Fransisea nævner i sin dagbog ofte dette ægtepar som omgangsvenner paa Borgestad.


Jean Borelly Erboe f. 1796 d. 1843
i 1833 g. m. Maren Margrethe Bull f. 1808 d. 1840.
Erboe var født i Langesund, søn af skipper Henrik Erboe og enke Gunhild Marie Borelly f. Aschildsen. Hans oldefar var kjøbmand i Skien Jan Erboe, broder af tolder Jørgen Erboe paa Jønholt, se E. P. side 209. Af hans søskende var Mette Borelly g. m. Jørgen Linaae paa Vestsiden, se E. P. side 99. Anne Sommer Erboe var g. m. kjøbmand Guttorm Riise se E. P. side 72 og Anne Susanne Erboe g. m. skipper Christian Kruuse, se Storgaden no. 191.

Erboe var skipper og forte en tid bark «Georg» 128½ c.l. for svogeren Linaae og i 1828 jagt «Agerø» 10½ c.l. for Mme Halvorsen paa Vestsiden. I 1823 foretog Paul Linaae en reise herfra til Hull med briggen «Haabet» 86 c.l. tilhørende Jørgen Aall, skipper Erboe, og førte dagbog, hvori han omtaler skipper Erboe, og siger: «J. Erboe er alt hvad jeg kan ønske mig af en kraftig livfuld og munter Søemand». De gik ud fra Langesund 28. mars og var allerede 2den april opunder England, men fik der en storm af modvind som drev skibet nordover saa de først 7de april ankom til Hull. Ved afseilingen fra Langesund gik mange skibe ud samtidigt. Linaae nævner hans brors skib «Georg», kaptein Trane med Hans Møllers smukke skib «Europa», kapteinerne Extorm, Monrad og Lieungh med Cappelens og Plesners skibe, alle kom i den peneste orden under fulde seil i en rekke seilende ud af havnen. Om aftenen var alle, undtagen tvende smaa skibe som seilede slettere end «Haabet» passert os forbi.»
Erboe havde en søn,: Henrik Otto Erboe f. 1834.


Gabriel Engelhart Jebe f. 1788 d. 1873
g. m. Bolette Helene Krefting f. d.
Jebe var Oberstløitnant og veiinspektør, tog afsked 1839 og flyttede fra Skien hid i 1840. Som gammel militær holdt han ridehest ogsaa da han boede her, og man kan endnu rundt gaardspladsen se spor efter at han har redet i ring i gaarden. De havde tre børn:

  1. Carl Werner Jebe f. 1829 i Skien d. 1893 g. m. Fanny Henriette Sparre f. 1835 d. 1921. Jebe var skipper fra 1858. I 1862 førte han eget skib «Europa» 97½ c.l., bygget i Aalesund i 1823, og i 1870 «Vennerne» 99 c.l. bygget i Kragerø i 1831 - den forliste i 1870. I 1871 kjøbte han brig «Frigg» 119 c.l. I 1873 byggede han hus i Hovengen no. 2 og solgte det l 1882, hvoretter han flyttede paa Vestlandet som fyrvokter. De havde en datter Henriette Bolette Jebe f. 1869.
  2. Herman G. Jebe f. 1816 læge ved Ness Jernverk g. m. Talie Marie Teiste f. 1821, datter af toldkasserer i Skien Jens Magnus Aalborg Teiste, og søster af telegrafist Magnus Teiste her i byen.
  3. Laurence Caroline Jebe f. 1824 d. 1897 i Kristiania i 1844 g. m. jernverkseier paa Ness Nic. Benj. Aall f. 1805 d. 1888. Deres søn var Jørgen Engelharl Aall f. 1846 paa Næss d. 1923 i Oslo. l 1871 g. m. Anne Marie Schneider f. 1850. Aall var i mange aar bestyrer af Knapfabrikken her i byen. Deres datter Laura Aall g. m. professor Hjalmar Falk, Oslo, og søn Nic. Benj. Aall er bosatt i Seatle.


Casper Georg Holter f. 1812 d. 1880
i 1840 g. 1 m. Karoline Teodora Børresen f.
i 1859 g. 2m. Sofie Rasch f. 1828 d. 1901, datter af sogneprest Rasch paa Eker. Holter var født i Drammen, søn af overtoldbetjent Iver Andreas Holter, var sogneprest i Gjerpen fra 1861 til 1872 og derefter paa Eker. Efter at have taget afsked flyttede han til Porsgrund hvor hans ældste datter af første ægteskab, Caspara, var gift med consul Hans Møller. Komponisten Ivar Holter er hans søn af første ægteskab. Det eneste barn i andet ægteskab var Marie Holter f. 1867 d. 1916, i 1892 g. m. o.r.sagfører Hans El. Møller f. 1862 d. 1933, søn af Jacob Aall Møller paa Borge og Malla Hald. Møller overtog huset efter svigermoderen, og hans søn Direktør Jacob Aall Møller g. m. Ellen Reim, datter af verkseier Chr. J. Reim og Dick Engelhart eier nu huset.
Den gamle gaard nedbrændte i 1881, og Louis Vauvert forestod opførelsen af den nuværende gaard. d. 1857 paa Eker

Utdrag (s. 175-178) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen