Storgaden no. 230

av Finn C. Knudsen

Br. mat no. 249.
Udgaaet fra Borgestad ved grundbrev no. 49

28/10 1824 grundbrev til Lars Johnsen.
5/31828 skjøde fra Lars Johnsen til Georg Stribolt for400 Spd.
1/111832 skjøde fra Georg Stribolt til styrmand Christian Kruuse400Spd.
1843brandtakst paa Kruuses hus280Spd.
20/81845auk.skjøde til Jac. Müller200Spd.
25/8 1845skjøde fra Jac. C. Müller til Peder Chr. Monrad250Spd.
15/11859skjøde fra Peder Chr. Monrad til J. F. Monrad850Spd.
1862brandtakst1000Spd.
8/21870skjøde fra J. F. Monrad til Jens Aanesens enke600Spd.
17/111872skifteforv.skjøde til Johannes Borgersen1100Spd.
11/71877skjøde fra Johs. Borgersen til Hans Larsen4120Kr.
8/111908skjøde fra H. Larsens enke til A. N Saxegaard4500Kr.

Lars Johnsen
er omtalt under Storgaden no. 226.


Snedker Georg Stribolt
g. m. Christine Ellefsen kom hid fra Skien, og fik borgerbrev i 1827. De havde børnene:

 1. Ernst Wilhelm Stribolt f. 1822 i Skien d. 1882 i Porsgrund. I 1854 g. m. Karen Marie Augestad, Ødegaarden f. 1824 d. 1868, blev skipperborger i 1854 og i 1865 handelsborger her. Deres børn:
  1. August Bernhard Stribolt f. 1856 d. 1935, g. m. Maren Pedersen fra Sandsvær. Han var sadelmaker og opholdt sig i mange aar i Sandsvær og Laardal. Flyttede til Porsgrund i 1920 og kjøpte Jønholtgaden no. 13, hvor han boede til sin død. De havde 5 børn hvoriblandt: Martha S. g. m. Jon Berg der overtok huset og Wilhelmine S. sykepleierske.
  2. Anthon Stribolt, Sanna, f. 1855, d. 1941, g. m. Kirsten Sanna paa Myrene, eiede Ligaden no. 10.
  3. Mette Marie f. 1855.
  4. Ludvig Amindor Stribolt f. 1857. udvandret til Amerika.
  5. Hanna Gurine Dorthea S. f. 1859 d. 1936 paa Lillehammer.
  6. Carl Wilhelm Stribolt f. 1862.
 2. Emil Carl Karhoff Stribolt f. 1818 d. i 1847 g. m. Laurence Dorthea Meyer f. 1811, d., se Storgata 215. Han var politibetjent.

Stribolts nedstammer vistnok fra den Hans Boysen Stribolt der i 1720/30 aarene eiede Storgaden no. 128. I 1726 var han «enrulleret», var formodentlig skipper og nævnes enkelte ganger med tilnavnet «Faabur», hvoraf formodes at han er kommet hid derfra. Fra 1738 «postbud» for Toldboden og andre og kasserer for den private indsamling til understøttelse for trengende i byen. Se E.P. side 114. Han flyttede herfra til Gjerpen hvor treffes en Lars Hansen Stribolt f. 1728, der i 1749 blev g. m. Anne Pedersdatter Bue, Georg Stribolt kan være en sønneønn av dem.


Christian Kruuse
er omtalt under Storgaden no. 191. Jac. Müller er hans fetter.


Peder Chr. Monrad
var snedker og handlende. I 1845/46 var han Bibliotekar. Sønnen Johan Jørgen M. er f. her 1841.


Skipper Johan Fredrik Monrad f. 1830 i Solum
g. m. Christiane Jørgensen f. 1835 paa Kongsberg
Han var søn af skipper Christian Wilhelm Monrad, Kjølnesgaden no. 1, kom hid i 1859 og flyttede i 1881 til Langesund, førte i 1860 aarene sk. brig «Lloyds» for Chr. Schønning, blev toldbetjent her, og var i 1867/69 med i Sjømandsforeningens direksjon.
Børn: Johan Chr. M. f. 1863, Gustav Sevrin M. f. 1866 og Bianca Marie f. 1868.


Jens Aanesens Enke,
Johanne Jensine f. Tollefsen omtales under Halls gade no. 5.


Johannes Borgersen f. 1841
g. m. Gunhild Halvorsdatter f. 1847 t var en anseet billedskiærer og lærer ved Sløidskolen her, som i 1880 aarene havde sine lokaler i den søndre fløi i «Floodegaarden». Familien kom hid fra Amerika i 1873 og flyttede siden til Christiania. Børn:

 1. Caroline f. 1869 i U.S.A.
 2. Ingeborg Marie f. 1873 i U.S.A.
 3. Borger Borgersen f. er treskjærer i Oslo.


Skipper Anton Nilsen Saxegaard f. 1856 i Tune d. 1904
i 1884 g. m. Julie Svendsen f. 1859. De kom hid fra Fredrikstad i 1901. Børn: Sofus Nicolai S. f. 1884, Ragna f. 1888, Andreas S. f. 1890, Josef S. f. 1893, alle i Fredrikstad.

Utdrag (s. 169-171) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen