Skiensgade nr. 10

av Finn C. Knudsen

Br. matr. nr. 225.
Udgaaet fra Borgestad nr. 45.

Er en del av Anders T. Ramsaasens tomt.

13/11 1813Grundseddel til Tron Aanesen
15/4 1820skjøde fra Tron Aanesen til Gunder Hansen, med forbehold av husvær for Madame Thue50Spd.
22/6 1836auk.skjøde til Gunder A. Tufte100Spd.
1843 brandtakst440Spd.
29/12 1855skjøde fra Gunder Tufte til Johan Bjelke600Spd.
12/11856skjøde fra Johan Bjelke til Carl Tronsen700Spd.
22/6 1866skjøde fra Carl Tronsen til Engebret Hansen400Spd.
17/2 1909skjøde fra enke Maren Hansen til Marie Rasmussen4.000Kr.
24/10 1910skjøde fra Marie Rasmussen til kapt. T. A. Gjertsen5.500Kr.

Muremester Tron Aanesen f. 1788 d. 1858
g. m. Anne Katrine Pedersdatter f. 1794 d. 1864.
Han fik borgerskab her i 1825. I 1833 attesterer han, at han har bygget dette hus, som han har opsat av nogle, av kjøbmand Chr. Bruun (Storgaden nr. 169) kjøbte huse, der før stod paa Borgestad grund, og hvilke han nedrev i 1812. Han maatte samtidigt overtage Bruuns forpligtelse til at skaffe husvær til Madame Thue, som havde eiet Storgaden nr. 169. Tron var bror av Nils Aanesen - Halls gade nr. 5. Deres børn:

 1. Anne Marie Thronsen f. 1812, i 1832 g. m. Gunder Andersen Tufte f. 1802 der ogsaa var muremester og overtog huset - se Storgaden nr. 171.
 2. Anne T. f. 1814.
 3. Maren Pauline T. f. 1817.
 4. Peder T. f. 1819.
 5. Maren Petronelle T. f. 1822.
 6. Niels Chr. Tronsen f. 1825, i 1849 g. m. Emilie Marie Sørensen f. 1825, datter av guldsmed Sørensen - se Ligaden nr. 4. Tronsen var, som faderen muremester, og boede i Vestre Porsgr. De havde børnene:
  1. Andrea Tronsen f. 1851, i 1873 g. m. tømmermand Gunder Nielsen f. 1845 i Vestre Porsgr.
  2. Anne Nicoline Tronsen f. 1856, i 1876 g. m. Edvard Marens Martinsen f. 1849 i Fr.stad. - De boede i Vestre Porsgr.
 7. Amborline Benedicte Tronsen f. 1828, i 1847 g. m. smedemester Peder Olaus Weberg i Skien, f. 1821, søn av Tollef Olsen Solum.
 8. Andreas Tronsen f. 1830.
 9. Anne Margrethe Tronsen f. 1833, i 1853 g. m. skomager Jens Chr. Nilsen f. 1825 i Larvig. De havde børnene:
  1. Hedvig Alvilde Nilsen f. 1854.
  2. Anne Claudine f. 1855.
  3. Jenny Marie f. 1857.
  4. Alvilde Nilsen f. 1858.

Skipper Carl Tronsen f. 1822
g. m. Kirsten Larsdatter f. 1825. Han var søn av Erik Tronsen i Ligaden nr. 7. I 1864 førte han «Aurora» 155 c.l. for selskabet «Reform». Reiste til Amerika i 1866. Børn.

 1. Ludvig T. f. 1852.
 2. Erik T. f. 1854.
 3. Christian T. f. 1856.
 4. Bartholomeus T. f. 1858.
 5. Didrik T. f. 1861.
 6. Carl T. f. 1862.

Skipper Engebreth Hansen f. 1827 d. 1893
i 1857 g. m. Anne Martine Christensen f. 1829 d. 1909 datter av Christen Christensen i Porsgr.
Hansen nedstammer fra Hans Olsen Riis i Ligaden nr. 16, blev skipperborger i 1861. Blandt andre skibe førte han i 1874 «Cleia» 169 c.l. for Chr. Flørenes, i 1879 «Ørnen» 503 reg.t. for Erik Rasmussen og fra 1886 den store fuldrigger d. «Friedrich» 1571 reg.t. for E. Rasmussen. Deres børn:

 1. skipper Hans Hansen f. 1858 d. 1901, i 1885 g. m. Mathilde Sørensen f. 1357 datter av Lods Lars Sørensen i Stavern Han førte «Bayard» 1313 reg.t. for Leif Gundersen og i 1899 «Ophir» 416 reg.t , for Nils Realfsen. I 1900 «Realf» 247 reg.t. for brødrene Realfsen. Deres datter Alice Christopha H. f. 1888.
 2. Christopha Hansen f. 1859
 3. Marie Hansen f, 1861, i 1889 g. m. kaptein Johan Rasmussen f. 1862 d. søn av Erik Rasmussen. De flyttede til Christiania.
 4. Skipper Engebreth Hansen f. 1864 d. 1892, ugift.
 5. Carl Hansen f. 1865.

Kaptein Tron Andreas Gjertsen f. 1852 d. 1940.
g. m. Olivia Bonnerud f. 1855
Han var søn av skipper Gjert Christensen f. 1822 paa Molhaugen d. 1887. Gjertsen blev skipperborger i 1881 og flyttede i 1882 fra Solum. I 1883 førte han «Iris» 301 reg.t. for Louis Vauvert og «Protector» 1715 reg.t. for Leif Gundersen. Fra 1913 til 1916 var han medeier i firmaet Gundersen & Gjertsen der disponere flere store jernskibe. Gjertsen var meget benyttet som sjøkyndig skjønsman. Deres børn:

 1. Olga Marie Gjertsen f. 1881, i 1900 g. m. bager Hans Chr. Juul i Vestre Porsgr.
 2. Alfred Gj. f. 1883.
 3. Hj. Fr. Gjertsen f. 1885. Løitnant i Marinen, var med paa den 2den «Fram ekspedisjon».
 4. Gunder Gj. f. 1887.
 5. Dagny Gjertsen f. 1890.
Utdrag (s. 253-255) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen