Storgaden. no. 167

av Finn C. Knudsen

Brand Mat. no. 301.
Udgaaet fra Borge ved grund-brev no. 37.

1690eier Halvor Tamburslager.
1692grundbrev fra Hans C. Borge til Erik Andersen
1713eier Hans Eriksen Duus
1762eier Anders Hansen Duus
1778eier do. brandtakst
Til denne eiendom laa en vandtomt til Lilleelv nævnt under Kjølnæsgaden no. 7, hvorpaa Bendixen i 1816 oppførte en sjøbod.
50Rdl.
1805eier Bendix Andersen, brandtakst
huset er 13 x 8½ alen, har 4 værelser med 2 kakelovne.
800Rdl.
1815kjøper Frantz Bendixen af Kjølnæsgaden no. 1 en vandtomt.
1829kjøper do. en vandtomt ifølge grundbrev no. 41 fra Borge, af Jørgen Larsen - se nedenfor - endel af denne solgte Bendixen igjen i 1831 til kaptein Thomas Ludvigsen Kjølnæsgaden no. 3
1843brandtakst, huset er 27 × 19½ alen i 3 etager, takst3,500Spd.
5/31849auktionsskjøde til Thoresius Arweschoug for1,066 Spd.
11/61853 skjøde fra Carl Bendixen til Jens Riis paa en løkke og hauge200Spd.
1863 brandtakst4,600Spd.
29/41874 auktionsskjøde til enkefru Hilda Arweschoug2,000Spd.
18/101878 skjøde fra Hilda Arweschoug til Berthel Andersen for10,000kr.
28/31914skjøde fra B. Andersen til Anders og Anne Tomine Andersen for12,000kr.
3/61921testamente fra Anders A. til Anne Tomine A. paa hans halvdel.

Vedrørende ovenfor nævnte tomt if. grundbrev fra Borge no. 41 kjøbt af Bendixen i 1829 kan oplyses: Paa denne tomt mellem Kjølnæsgaden og Lilleelv stod et lidet hus som Bendixen kjøbte og rev ned, da han bygget sit store nye hus. Endel af tomten solgte han i 1831 til Thomas Ludvigsen.

Eiere:

i 1748 eier Sivert Kjølnæs
1762 eier Knud Hansen Kjølnæs
1778 eier Hans Knudsen Kjølnæs
1780 eier Hans Simonsen Bruun
1826 eier Bruuns enke.
1829 eier Jørgen Larsen, der solgte til Frantz Bendixen.


Sivert Kjølnæs f. 1673 d. 1760
g. m. Christense .... f. 1695 d. 1740. Deres datter Margrethe Sivertsdatter f. 1730 d. 1790, i 1748 g. m. Knud Hansen Kjølnæs d. 1779. Han havde før været gift og havde 2 børn:

 1. Amund Knudsen f. 1743 d. 1773 paa Kjølnæs.
 2. Christense Knudsdatter f. 1744.
  I ægteskabet med Margrethe havde han:
 3. Ingeborg f. 1749.
 4. Hans Knudsen Kjølnæs f. 1753 d. 1789, g. m. Maren Thomasdatter f. 1745 d. 1819. Hun eiede i 1805 en tomt under Borge, no. 50, der siden eiedes af Chr. Paus og Bendixen, som havde en sjøbod paa tomten. Hans og Maren havde 2 børn:
  1. Thomas Hansen f. 1781 og
  2. Anne Hansdatter f. 1785.
 5. Anne Sibylle Knudsdatter f. 1755.
 6. Knud Knudsen f. 1757, der blev sjømand.
 7. Sivert Knudsen f. 1759.

Sjøfarende Halvor Simonsen Bruun f. 1752
i 1780 g. 2 m. Anne Marie Buckwald f. 1755 levede i 1825 og var datter af Christen Gude Nielsen Buckwald - se Storgaden no. 210. Bruun havde børnene:

 1. Christense Halvorsdatter Bruun f. 1770 d. før 1798 g. m. Arne Fredriksen Usler - se E. P. side 164. Usler har boet paa Osebakken, da deres første søn Vincent er døbt i Gjerpen i 1798.
 2. Christiane Halvorsdatter Bruun f. 1776, i 1796 g. m. matros Lars Jørgensen f. 1774 d. 1806. Hun fik i 1824 præmie av Selskabet for Porsgrund og Osebakkens Vel for spind. De havde børnene:
  1. Jørgen Larsen (Bruun) f. 1798 levedede i 1845, g. m. Gunhild Jonsdatter. De overtog huset i 1829, solgte det til Bendixen og kjøbte Kjølnæsgaden no. 7, og flyttede derefter til Skien. Der var 4 børn:
   1. Lars Christian f. 1823,
   2. Johan Magnus f. 1826,
   3. Maren Christiane f. 1828,
   4. Halvor Bruun Jørgensen f. 1830.
  2. Karen Marie Larsdatter f. 1797 d. 1885, i 1817 g. m. Johan Knudsen Sømoe f. 1784 d. 1855. (Han skrev sig ogsaa Jon Sørensen). Sømoe var skreddermester, med borgerskap fra 1824. Han eiede Kjølnæsgaden no. 7 a. De havde børnene:
   1. Caroline Mathea Sømoe f. 1819.
   2. Halvor Bruun Sømoe f. 1822 d. 1907, var handelsborger fra 1847, kjøbmand og skibsreder - se E. P. side 54. I 1847 g. m. Maren Christine Moe f. 1827 d. 1885, datter af Ole Thorsen Moe i Halls gd. no. 6. Sømoe eiede følgende skibe:

    I 1870 «Frithjof» 97½ c.l. bygget i Gefle 1831, skipper L. Gundersen.
    1873 brig «Amanda» 51 c.l. indkjøbt, skipper Godtfred Boydler.
    1873 brig «O. Hanneborg» 133½ c.l. indkjøbt, skipper N. P. Moe.
    1873 brig «Triton» 184½ c.l. indkjøbt, skipper Godtfred Boydler.
    1876 bark «Nidelven» 279 reg. ton bygget i Grimstad 1863, skipper G. Norberg.
    1876 bark «Nordlyset» 248 reg. ton skipper Søren Lund.
    1880 bark «Ti søskende» 211 reg. ton bygget i Nantes 1856, skipper Carl Lorentzen.

  3. Anne Marie Larsdatter f. 1802
  4. Halvor Bruun Larsen f. 1805.

Den første kjendte eier af Storgaden no. 167 er: Halvor Tambur-Slager som det fremgaar af her gjengivne grundbrev af 12te februar 1692:

«Jeg undertegnende og forseglede Hans Christensen, boende paa Borge Østre och at jeg med min hustru Pernille Christensdatter villige och samtøcke haver afstaaet fra min gaard Østre Borge en plads och hafve, som Halvor Tamburslager paaboede och til min kjære værsøster Margrethe Christensdatter at hun och hendes mand herefter dag skall det nyde och beholde unanseet i alle maader dette bekrefter jeg med mit ziegel och haand under taget til vitterlighed om bedet Christen Hansen och Baltzer Løvig at underskrifve».
Actum Osebachen den 12te febr. 1692.

Den heri nævnte værsøster Margerthe Christensdatter f. 1650 d. 1710 var g. m. Erich Andersen f. 1641 d. 1712. De er i skattemandtallet for 1683 og holdt da 1 ku, 1 svin og 1 gjetebuk. Han var muremester og fik i 1702 borgerskab som «Kjøbmandsherberger» og handel til lands og til vands i Porsgrund». I 1686 havde han taget borgerskab som skipper og førte omkring 1700 tallet skibet «St. Johannes» 56 lester for Rasmus Malling.


Deres søn Hans Erichsen Duus f. 1682
g. 1 m. Inger f. 1683 d. 1707
i 1712 g. 2 m. Dorthe Villadsdatter f. 1680 d. 1759 som enke.
Han var sjømand. I 1712 udkommanderet til orlogs ombord paa brig «Fyen». Betalte i 1712 1 Rd. 3 ort og 15 sk. i skat. Dorthe reiste i 1712 med sønnen Andreas til Kjøbenhavn og kom tilbage aaret efter. Om tilnavnet Duus er familienavn eller gaardsnavn vides ikke. Et sted nævnes «gaarden Duus i Porsgrund». I skattemandtallet for 1712 over Kgl. Inrullerede sjøfolk i Langesund findes en Peder Andersen Duus, som muligens er en bror eller brorsøn af ovenfor omtalte Erich Andersen, der ikke kan sees at have brugt tilnavnet.
Sønnen Andreas Hansen Duus f. 1712 d. 1794 (I kirkebøgerne kaldes han Andreas Duus) var snedker eller tømmermand. Strandsidder i mandtal for 1762 g. m. Anne Bendixdatter d. 1782. De havde børnene:

 1. Anne Margrethe Duus f 1738 d. 1803 ugift.
 2. Mette Marie f. 1742, conf. 1759,
 3. Wilhelm f. 1743 conf. 1760,
 4. Bendix Andersen f. 1746, se nedenfor,
 5. Karen f. 1749,
 6. Isak og Anders Andersen f. 1750.

De fire første børn var i mandtallet for 1762, alder over 12 aar, undtagen Wilhelm der muligens var tilsjøs.

ad 4) Bendix Andersen f. 1746 d. 1799
i 1777 g. m. Birgithe Frantzdatter f. 1755 d. 1828.
Han var sjømand, udkommandert til orlogs og var en tid i Kjøbenhavn. I 1787 var han røiert ved Toldboden her. I 1798 skylder han til presten Hagerup 99 Rdl., som overtoges af sorenskriver Nors. De er vistnok gifte i Larvik og deres første børn født der. Konen er i mandtallet i 1801 som enke og hendes moder Ingeborg Andersdatter f. 1738 bor i huset, død 1809 her, som enke efter Frantz Bendixen i Larvik. Bendix og Birgithe havde 11 børn:

 1. Karen Pernille Storm Bendixen f. 1778 d. 1853, i 1804 g. m. Erik Arnesen paa Foss i Gjerpen. Han var søn af Arne Eriksen, som i 1773 var stiger ved hytten paa Fossum, og bror af kjøbmand Ole Arnesen, se Storgaden no. 199. Erik Arnesen blev forvalter ved jernverket paa Vold, og i 1842 høker og traktør i vestre Porsgrund, men boede ved sin død i Østre Porsgrund. De havde 4 børn:
  1. Benedicte Berntine f. 1807 i Solum, g. 1 m. Holst, i 1845 g. 2 m. Vincent Stoltenberg f. 1814 d. 1899 i Oslo, lærer ved Latinskolen i Skien.
  2. Ellen Caroline f. 1808, i 1850 g. m. kjøbmand Kragerø Anders Eriksen f. 1814.
  3. Marie Anne f. 1810, g. m. Otto Ottesen, f. 1806 d. 1868, klokker i Vestre Porsgrund. Deres søn Christian Holst Ottesen f. 1842 d. 1874 blev skipper og forliste med skib «H. Møller» i 1871 g. m. Clara Mathilde Joh. Halvorsen f. 1848, datter af skipper Sevrin Halvorsen i Vestre Porsgrund. De havde en datter: Johanne Ottesen f. 1872, i 1895 g. m. ingeniør David Jamvold f. 1860 i Larvik, bor paa Horten.
  4. Arnoldus f. 1813.
 2. Anne Ulriche Bendixen f. 1778 d. 1803, i 1802 g. m. Ole Bratterud.
 3. Carl Bendixen f. 1779 d. 1852, under Borge. I 1817 g. m. Birthe Marie Jørgensdatter f. 1778, datter af Jørgen Christoffersen f. 1756 g. m. Anne Sørensdatter f. 1746, d. 1794, der var datter af Søren Rollefsen - se Ligaden no. 1.
  Børn: Anne Bendixen f. 1818 og Karen Jørgine Bendixen f. 1820.
 4. Frantz Bendixen f. 1782 - se nedenfor.
 5. Mette Marie Bendixen f. 1784 paa Osebakken, i 1813 g. m. Ole Olsen - se Ligaden no. 22.
 6. Andreas Bendixen f. 1786.
 7. Ingeborg Gurine Bendixen f. 1787, i 1812 g. m. Jens Tollefsen - se Storgaden no. 206.
 8. Andrea Bendixen f. 1789 d. 1859, g. m. gartner Peder Paus, se E. P. side 130.
 9. Anne Elisabeth Møller Bendixen f. 1792, flyttede i 1830 til Kongsberg og blev i 1832 g. 1 m. Helge Reiersen fra Holden f. 1806 og i 1841 g. 2 m. enkemand, høker Hans Jensen paa Fossum f. 1792.
 10. Benedicte Wilhelmine Birgitte B. f. 1796, tjente paa Fossum da hun i 1833 blev g. m. skomager Tollef Pedersen fra Rafnes, f. 1807. Deres søn Herman Pedersen f. 1834 er døbt i Gjerpen.
 11. Susanne Marie B. f. 1798.

Ad 4). Frantz Bendixen f. 1782 d. 1847
g. 1 m. Benedicte Paus d. 1804, datter af presten Hans Paus i Kviteseid.
i 1804 g. 2 m. Anne Clausdatter f. 1783 d. 1836.
Han var høker fra 1805, og maa ha bygget paa farens gaard straks han overtog den, siden taksten i 1843 kom op i 3500 Rd. Efter i 1815 at have tilkjøbt et stykke af Kjølnæsgaden no. 1, og i 1829 nabotomten gr. no. 41 har han yderligere paabygget gaarden, slig som den nu er. I 1820 bygget han ogsaa for kommunen ny bro over Lille-elv, og fik for det arbeide 1050 Spd. I 1816 havde han taget borgerskab som kjøbmand, og har som saadan handlet med korn, salt og trælast, og eiede et par sjøboder. Desuden drev han lidt skibsrederi, eiede i 1807 «Emanuel» og i 1809 «Prøvestenen», begge bygget i Porsgrund, og den sidste samme aar «taget af fienden» (engelskmendene). I 1819 eiede han briggen «Marthe Helene» paa 51 cl., bygget i Kjøbenhavn i 1803, som han i 1831 solgte til Hans Cappelen for 1305 Spd. I 1840 tog han borgerskab som «Traktør og Spisevert». Han paatog sig ogsaa at holde raak paa Frierfjorden om vinteren og fik derfor en afgift af 60 skilling pr. cl. af skibe som gik ud gjennem raaken om våren. Til skjæring af raaken anvendtes ofte op til 100 mand.
Efterkommere er, ved indgifte, Tillisches og Ludvigsens, se E. P. side 131.


Thoresius Arveschoug f. 1822 d. 1871
i 1851 g. m. Hilda Heyerdahl f. 1831 d. 1909 datter af byfoged Chr. Heyerdahl, se E. P. side 122.
Arveschoug var søn af skipper Christian Hansen Arveschoug se E. P. side 62 - blev kjøbmand og kjøbte Bendixens gaard og forretning i 1849, drev korn og trælastforretning og eiede skibene:
«Johanne Marie» 229½ c.l. skipper Hans Chr. Arweschoug.
«Hilda» nybygget i 1855, 99 com.lest, skipper Johan S. Jensen.
«Svea» bygget i Skellefteaa i 1840, 129½ c.l., skipper Halvor Arveschoug.
«Frieda» bygget i U.S.A., 39½ c.l., skipper Boldinius Jensen.
D/s «Porsgrund» bygget i Christiania i 1867, skipper Thorvald Arweschoug, der gik i passagerfart paa fjorden mellem Skien og Herre.

Arweschoug var en mand med mange interesser bl. a. arbeidet han med beplantning af trær langs landeveien over Vallermyrene og bekostet selv mange af trærne. Nogen af disse staar endnu igjen, men de fleste er ryddet bort af grundeiere og telegrafvesenet. Efter hans død fortsatte enken handelen indtil hun overdrog den sammen med gaarden til Berthel Andersen, og familien flyttet til Oslo. 5 børn:

 1. Mary, i 1879 g. m. lærer, senere prest, Haagen Johan Haagensen.
 2. Agnes Sofie f. 1860.
 3. Mathilde f. 1862.
 4. Christopher f. 1865.
 5. Hans Jørgen Flood f. 1867.

Kjøbmand Berthel Andersen f. 1837 d. 1883
i 1869 g. m. Kirsten Andrea Sørensen fra Bamble f. 1844 d. 1916. Andersen tog handelsborgerskab i 1868. I 1878 kjøbte han gaarden og forretningen for kr. 10,000 og drev krambodhandel, som enken fortsatte under navnet «Berthel Andersens Enke». Deres børn:

 1. Anne Andersen f. 1869, handlende.
 2. Anders A. 1872.
 3. Sofie Karen f. 1875, g. m. agent Anthon Johansen f. 1874 d. 1945, søn af baandfabrikant O. C. Johansen, se Storgt. 214.
 4. Martha f. 1879.
 5. Berthel f. 1883.

Andersen nedstammer fra: Jacob Andersen Søli f. 1753 d. 1837 g. m. Marie Nielsdatter f. 1763 d. 1829.
Deres sønner Lars Jacobsen Søli f. 1800, se Kjølnesgt. no. 10 og Anders Jacobsen Søli f. 1785 d. 1867, i 1818 g m. Anne Jacobsdatter Siljan f. 1792, datter af Jacob Simonsen Bommen - se under Storgd. no. 181.

Utdrag (s. 64-70) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen