Teknikkergade nr. 1

av Finn C. Knudsen

Br. matr. nr. 310.
Udgaaet fra Borgestad nr. 60.

30/121862grundseddel til smed Ole Pedersen paa tomt paa Doktorløkken. 884 kv. alen.
1864kjøber styrm. Ole Wiersen en del af tomten.
15/11874 skjøde fra Ole A. Olsen til Sevrin H. Riis400 Spd.
31/31884 auk.skjøde til Jonas Aasoldsen1 000 Kr.
28/71915 skjøde til Hans Joh. Aasoldsen1 400 Kr.
1/111930 skjøde fra H. Joh. Aasoldsen til Jacob Halvorsen4 000 Kr.

Smed Ole Pedersen
havde i 1858 kjøbt en del af Teknikkergaden nr. 4, hvorpaa han opsatte en smiebygning. Tomten blev senere Skiensgade nr. 20. Han kjendes for tiden ikke.


Ole Wiersen
er omtalt under Storgaden nr. 203 a.


Severin Hansen Riis
er omtalt under Storgaden nr. 235.


Skipper Jonas Nicolai Aasoldsen f. 1855
g. m. Hansine Gurine Hansen f. 1857 d. 1932, datter af formand Marcus Hansen. Deres børn:

  1. Kjøbmand Hans Johan Aasoldsen f. 1883.
  2. Jacob Aasoldsen f. 1893.
  3. Martha Antonie Aa. f. 1895.
Utdrag (s. 261-262) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen