Teknikkergaden nr. 5

av Finn C. Knudsen

Br. matr. nr. 306
Udgaaet fra Borgestad nr. 306

31.12.1858grundseddel til lods Hans Engebretsen paa en byggetomt paa Doktorløkken paa 1254 kv. alen.
2/51861skjøde fra H. Engebretsen til Rasmus M. Larsen400 Spd.
1862brandtakst660 Spd.
21/11867skjøde fra R, M, Larsen til B. Condrup750 Spd.
28/71920skjøde fra B. Condrup til Kristoffer Condrup 10 000Kr.

Lods Hans Engebretsen
boede i og er omtalt under Teknikkergaden nr. 10.


Bartholomeus Condrup (1821-1903)
i 1865 g. m. Sophie Marie Olsen f. 1835 d. 1920, datter av Søren Olsen - se Ligaden nr. 18. Angaaende Condrups forældre, se Storgaden nr. 194. Han blev skipperborger i 1862 og førte "Avance" 126 c.l. hjemmehørende i Kragerø, og forliste i Atlanterhavet i 1862. Derefter førte han "Activ" c.l. fra Kragerø, der forliste i 1876. I 1873 kjøpte han "Fredsæl" 238 reg.t. bygget i Porsgrund af Hans Gregersen. I 1877 byggede han selv paa Borgestadholmen "Haavund" 543 reg.t. ført av Carl Norberg. Foruten de skibe han bestyrte sammen med besigtigtelsesmand H. Resch, bestyrte han "Caleb" 120 reg.t. og Verftet i Braaten.
Deres børn

  1. Søren Condrup - bosat i London.
  2. Maren Margrethe C. f. 1893, g. m. Hans Ingvald Jensen i Larvik.
  3. Kristoffer Condrup - se Skiensgade nr. 16
  4. Sophie C. f. 1874 d. 1945, i 1905 g. m. kjøbm. N. L. Hagerup Hansen f. 1862 i Fr.stad, bosat i Skien.
Utdrag (s. 263) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen