Braatengaden nr. 3

av Finn C. Knudsen

Br. matr. nr. 305.
Udgaaet fra Borgestad nr.

1862brandtakst paa Hans O. Holbecks hus450 Spd.
29/121861grunnseddel til do.
14/31864skjøde fra H. O. Holbeck til maler Mathias Christensen 185Spd.
26/101864skjøde fra Math. Christensen til Edv. Evensen270 Spd.
9/91875Auk.skjøde til Anders Nilsen290 Spd.
1875skjøde fra Anders Nilsen til Nils Pedersen290 Spd.
23/41889skjøde fra Nils Pedersen til Peder P. Ytterbø1.000 Kr.
12/121928skjøde fra Peder Ytterbø og hustru til Gabriel Braaten4.800Kr.


Hans O. Holbeck
er omtalt under Ligaden nr. 4.


Sjømand og slakter Edvard Evensen
g. m. Dorthe Paulsdatter.
De flyttede hid fra Skien og havde børnene: Marie Elise f. 1866 og Andreas Dortheus Edvardsen f. 1868.


Styrmand Peder Pedersen Ytterbø f. 1852 i Hollen d. 1890
i 1890 g. m. Elise Amundsen f. 1864 d. 1928, datter av sagmester Amund Amundsen i Huken.
Ytterbø var søn av snedker Peder Ytterbø i Hollen, f. 1823 d. 1911 i Porsgrund. Deres datter Petra Elisabeth Ytterbø f. 1890.

Utdrag (s. 271-272) fra:
F.C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen