Storgaden no. 222

av Finn C. Knudsen

Br. mat no. 237.
Udgaaet fra Borgestad ved grundbrev no. 33. Huset er bygget af apotheker Mülertz efter at han i 1807 kjøbte naboeiendommen.

1/51816faar apotheker Trosdal grundbrev af Aall.
7/51816skjøde fra Mülertz til Trosdal for800 Spd.
14/101826skjøde fra Trosdal til Jacob Ottesen for 3.000 Spd.
for gaarden med brendevinsbrenderi og inventar
1/81829skjøde fra Ottesen til Hans Holmbo Wright paa huset med undtagelse af brendevinsbrenderiet 1400 Spd.
30/101835 skjøde fra Holmbo Wright til T. G. Abelstedt for 1.000 Spd.
I 1843 brandtakst1,350 Spd.
5/101855 skjøde fra Abelstedt til J. C. Ludvigsen 1,150 Spd.
1/51908 skjøde til faglærer Otto Norby

Apothekerne Mülertz og Trosdal er omtalt under respektive Storgaden no. 218 og 216.


Skibsreder Hans Holmbo Wright
er omtalt i E. P. side 138 - . Da han solgte denne gaard flyttede han til Bjørntvedt i Eidanger, som han havde kjøbt i 1834. Som skipper førte han i 1828 «Anne Margrethe» - 58 c.l. for Ottesen.


Løitnant Thomas Gamborg Abelstedt
g. m. Georgine Elise Bryn, søster av Ditlev Møllers hustru se E. P. side 219 . Abelstedt kom hid som lærer ved Borgerskolen var samtidigt veiinspektør (byingeniør). Datteren Marie Susanne f. her 1836.


Johan Christian Ludvigsen f. 1826 d. 1903
g. m. Gurine Laurine Andersen f. 1828 d. 1908 Ludvigsen var søn af skipper Peder Ludvigsen paa Lille Mæla, Skien, blev skipper og førte skibene «Nepoter», «Freia», «Bramar», «Fr. Wilhelm», «Sara Louise» og Kongsberg» 114 c.l. - Skiensskibe for det meste eiede av broderen Ludvig Ludvigsen. Fra 1873 førte han «Hebe» 139 reg. t. for Vauvert og Høegh. De havde børnene:

  1. Ingeborg L. f. 1851, g. m. overlærer Joh. Dyring i Holmestrand, se E. P. side 143.
  2. Karen L. f. 1853 g. m. revisor Melsom, Skien.
  3. Peder Em. Ludvigsen f. 1859, sjømand i Australien.
  4. Herman Pretorius Ludvigsen f. 1859, g m. Alfhild Halvorsen datter af skipper H. A. Halvorsen se E. P. side 156. Han var skipper, stiftede og bestyrte sjømandshjemmet i Shields, slog sig siden ned i Stockholm, hvor han var ansatt ved et Bukserselskap.
  5. Johan Chr. Ludvigsen f. 1861 d. 1929, g. m. Lucia Janette Bowmann f. 1865, var toldbetjent paa Odda. De havde tre barn.
  6. Augusta L. f. 1871, g. m. sløidlærer Berntsen, Gjerpen.
  7. Gustav Ludvigsen f. 1866.


Otto Martinius Norby f. 1862 d. 1935.
g. m. Charlotte Elisabeth Zeterholm f. 1864 var uddannet som instrumentmaker, kom hid som faglærer ved Skiensfjordens mek. Fagskole, og var i mange aar bestyrer av Porsgrunds Telefonforening. Derhos var han en ivrig sangbroder. De har børnene Eigil Norby f. 1895 g. m. Clara Elisabeth Gundersen f. 1905 i Bergen, tidl. bestyrer av Telefonforeningen, Ragnar Norby f. 1900, telefonarbeider, Ragnhild N. g. m. Birger Hveen, Oslo, Rønnaug N., musiklærerinde, Randi N., telefondame paa Herøen.

Utdrag (s. 164-165) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen