Storgaden no. 180

av Finn C. Knudsen

Br. mat. no. 205 e.
Under Borgestad.

Sidst i 1870 aarene, skjødet er ikke tinglæst, overtog Det norske Lloyd det som var igjen af den foran beskrevne eiendom: den søndre sjøbod og vandtomten med kranen, og byggede det hus som nu eies af Handelslaget.

Den søndre del af tomten udgjør vistnok en del af den tomt som havde tilhørt Peder Knudsen. Hans hus maa være brændt eller revet før 1797, da det ikke er medtaget i brandtaksten. I grundbrev af 1804 paa Møllers tomt beskriver Jacob Aall paa Borgestad denne: "som i syd stødende til Job Kiills, forhen Peder Knudsens tomt". Senere har Kiill solgt til Møller et stykke af tomten, som nu udgjør en del af Handelslagets tomt. I 1778 er Peder Knudsens hus brandtakseret for 1000 Rdl


Peder Knudsen f. 1740 d. 1794
i 1769 g. m. Dorthe Nielsdtr. Usler f. 1721 d. 1799, datter af skipper Niels Halvorsen, omtalt under Storgaden no. 176. Han fik borgerskab i 1761 og staar i mandtallet for 1762 opført som borger, og har som saadan drevet handel med korn og trælast. I 1770 kjøbte han Bjerketvedt gaard af Ole Bratsberg for 800 Rdl. - gaarden blev i 1795 solgt til sorenskriver Lucas Nors, paa Tveten, og dennes enke solgte den i 1803 til Job Kiil for 2400 Rdl. I 1769 kjøbte Knudsen paa auktion i Brevig Madame Schiøtts indbo. I 1777 sees han at have eiet en løkke paa Osebakken, strekkende sig langs Hoveng-veien, vistnok løkke no. 18 paa kartet. Han sees ikke at have havt børn.

24/11 1898skjøde fra Det norske Lloyd til Gunnar Knudsen for 27,250kr.
25/5 1899skjøde Gunnar Knudsen paa vandtomt, sjøboder og kran til Nielsen & Backa for 15,000kr.
31/5 1899skjøde fra Knudsen til Handelslaget paa huset og et stykke af søndre ende af vandtomten 20,000kr.
3/6 1909skjøde fra Nielsen & Backa til Fred Th. Bergh 9,500 kr.
4/7 1917skjøde fra Fred Th. Bergh til O. D Hansen sammen med den ovenfor liggende vandtomt
Br. mat. no. 287 e. Første Norskes tidligere for 39,000 kr.
skjøde fra O. D. Hansen til Chr. S. Hanssen
skjøde fra Chr. S. Hanssen til Johan K. Vetlesen paa vandtomten.

Nielsen & Backa benyttede tomten ved kjølhalinger og reparation af seilskibe. Skibsreder Leif Gundersens store seilskibsflaade var de sidste som var oplagte under reparation paa tomten.

Utdrag (s. 104) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen