Storgaden no. 216

av Finn C. Knudsen

Br mat. no. 234.
Udgaaet fra Borgestad ved grundbrev no. 31.

i 1751eier Jens Karhoff.
1768sælger madame Karhoff sin gaard paa Münsterpladsen til Christen Bergh for 560 Rdl.
13/121769 faar Chr. Bergh grundbrev af Barth. Løvenskiold paa tomt 1764 kv.alen og løkke 2254 kv.alen samt bryggestø.
1778 og 1797brandtakst paa Berghs hus resp. 500 og 700
1808 og 1816 er forvalter Abraham Bruun eier, if. et grundbrev af 1/5 1816 til admiral Fabricius.
25/10 1817auk. skjøde til Christian Paus paa hus med tilliggende hauge og sjøbod.
11/12 1818skjøde fra Chr. Paus til Erik Knudsen paa huset 400Spd.
17/91823skjøde fra Erik Knudsen til Jacob Ottesen pa huset, tilligemed den ret han if. fæsteseddel af 24/2 1823 har over et stykke fjære for1500 Spd.
14/101826skjøde fra J. Ottesen til apotheker Trosdal1500
21/121830auk. skjøde fra Trosdals stervbo til Jacub Ottesen paa hus, løkke og sjøbod (i 1862 taxeret for 200) 500Spd.
14/61836skjøde fra J. Ottesen til Chr. K. Flørenes paa tomt, løsøre, hauge m. m. 350Spd.
1843brandtakt paa huset, 34 × 16 alen1050 Spd.
1862do.1700Spd.
21/101872skjøde fra Flørenes til Chr. Krohn1500 Spd.
31/111898skjøde fra Krohn til Anne Lunde
7/71913skjøde fra Mathias Lunde til Isak Lunde10,000kr.

Jens Karhoff f. 1713 d. 1763
g m. Margrethe Nielsdtr. f. 1714 d. 1786 paa Osebakken. Karhoff var søn af barber Wellurn Karhoff i Skien, var forvalter paa Wold Jernverk mellem 1743 og 1753, og fra omkring 1751 bosatt her. Børnene, undtagen det sidste, er født paa Wold men confirmeret i Gjerpen. I 1751 var han commissær for toldboden i Porsgrund. Samme aar var der auktion i hans hus for at bortsælge endel varer, sandsyngvis for toldvæsenet. Børn:

 1. Jens Boye Karholf t. 1738 d. 1790, skoleholder i Gjerpen. g 1 m. N. N. f. 1720 d. 1764. i 1767 g. 2 m. Anne Andersdtr., 2 børn i første ægteskab døde som smaa.
 2. Wellum Karhoff f. 1744 d. 1798 i Skien.
 3. Margrethe Karhoff f. 1746 d. 1765.
 4. Barbara Karhoff f. 1747 conf. 176
 5. Anne Antoinette Karhoff f. 1748 g. m. Jens Nicolai Fischer, Storgade. no. 187.
 6. Kiren Karhoff f. 1750 d. 1770.
 7. Gjert Karhoff f. 1753 paa Osebro.

Den første Karhoff som nævnes her i distriktet er barber og feltskjær Wellum Karhoff f. 1673 d. 1743 i Solum. Han var borger af Skien, nævnes i 1715 som svoger af raadmand Gjert Hansen i Skien, saaledes muligens g. 1 m. Hansens søster. g. 2 m. enke Karen Trinnepol f. Madsdtr., f. 1685 d. 1755 i Solum. Børnene er vistnok af første ægteskab. Den ældste datter

 1. Elisabeth Karhoff f. 1696 blev i 1732 i Solum g. m. smed Hans Christian Arweschoug, se E. P. side 61.
 2. Gjert Wellumsen Karhoff i 1728 g. m. Idde Kristine Hickmann d. 1735. Gjert var student, lærer og klokker i Kragerø og prest i Gjerstad 1736. Hustruen var datter af byskriver i Skien og Kragerø Ove Daniel Hickmann, hvis sønnesøn Nils Hickmann har skrevet en selvbiografi, gjengivet i Schneiders «Fra det gamle Skien» B. 1 side 155.
 3. Just Karhoff, var paa Haugemøllen ved Solum, og havde i 1730 en søn Erik Karhoff.
 4. en datter N. N g. m. Søren Christensen, Solum, som i 1737 havde en søn Wellum Karhoff Sørensen, som Jens Karhoff var fadder til.
 5. Jens Karhoff f. 1713, omtalt ovenfor.
 6. Rasmus Wellumsen Karhoff f. 1718 d. 1741 i Vestre Porsgrund.

Christen Bergh f. 1740 d. 1818,
i 1765 g. m. Petronelle Jacobsdtr. Post f. 1728 d. 1803, omtalt i E.P. side 109. Han førte bl. a. skibet «Gratis» bygget paa Toldbodøen af Didrik Cappelen i 1783, og var efter at have sluttet paa sjøen, paa kontoret hos Ulr. Fr. Cappelen og boede da i Cappelens gaard «Raschenborg», som Cappelen havde kjøbt af toldkasserer Rasch. Han benævnes i Didrica Cappelens breve som «Fader Bergh». I Eidanger-Porsgrund opføres Søren Bergh som hans søn, hvilket er feilagtig.

Søren Hansen Berg f. 1765 d. 1841 g. m. Anne Maria f. 1754 d. 1828. Søren blev skipperborger i 1800 og førte fra 1800-1814 skibet «Caroline Mathilde» 222½ c.l. for Jacob Aall, og nævnes ofte i Maren Fransisea Paus' dagbok. Han flytede senere til Skien og eiede en 2 etages gaard i Taterbakken, som i 1832 blev solgt til Skiens kommune til Brandvagt (se Borchsenius «Skien før branden 1888»).


Abraham Bruun f. 1775,
i 1812 g. m. Judith Cathrine Høst. Se Storgaden no. 204.


Jacob Grubbe Ottesen.
Om ham se E. P. side 60 og under Storgaden no. 187.


Christian Paus
er omtalt under gaarden Kjølnæs foran.


Erik Knudsen
er omtalt under Storgaden no. 204.


Marcus Trosdal f. 1793 i Vaage d. 1828
i 1816 g. m. Anne Marie Thygesen f. 1797 i Skien d. ca. 1850 i Amerika. Hun var søster af apotheker Thygesen og datter af kjøbmand Anders Thygesen i Skien. Trosdal var søn af lensmand Knud Trostal. Fra 1815 bestyrte han Mülertz apothek her, reiste i 1816 til Christiania og var den første som tok norsk farm.examen. I 1816 kjøbte han Mülertz apothek og fik bevilling 7/2 1818. Apotheket var i Storgaden no. 222 og Trosdal betalte «for gaarden med derudi værende apothek med alt udi samme befindende» 800 Spd. I 1826 flyttede apotheket til nærværende gaard, som efter hans død i 1830 blev solgt til Ottesen, medens hans svoger apotheker Thygesen kjøbte inventar og medisiner for 1530 Spd og leiede gaarden til han i 1836 flyttede ned i Storgaden no. 198.

Trosdal sees i 1823 at have eiet matr. no. 94 i Vestre Porgrund. De havde 7 børn: Andreas Cornelius f. 1817. Knud Fredrik f. 1818, Juljus f. 1820, Marcus Christian f. 1821, Johanne Fredrikke f. 1823, Maren Christine f. 1824. Hanne f. 1826.


Christian Krogh Fleurenes f. 1804 d. 1892
g. m. Maren Dorthea Hansen f. 1811 d. 1876.
Flørenes var fra Vestre Moland ved Arendal, blev skipper og førte i 1845 brig «Caroline» 70½ c.l. for Jac. Müller paa Vestsiden. I 1857 tog han handelsborcgerskab og drev trælastforretning. I 1859 begyndte han eget skibsrederi og indkjøbte etterhvert:
I 1859bark «Heimdal» 166½ c.l. bygget paa Reform i Porsgrund, fører Carl Norberg.
1872sk. «Alliance» 70½ c.l., bygget i Porsgrund 1856, fører Rudolf Tillisch.
1872slup «Hugen» 22½ c.l. bygget i Vadsø 1833 fører H. O. Wiersen.
1866bygget han paa eget verft i Braaten skib «Hirundo» 140½ c.l., fører H. A. Halvorsen.
1868bygget han paa Moldhaugen
1872kjøbte han skib «Constantin» 321 c.l., fører S. Sørensen.
«Immanuel» 214½ c.l., fører F. T. Ludvigsen.
1870kjøbte han «Salvator» 356 reg. t. bygget af Jac. Müller i 1839, fører S. Halvorsen.
1873brig «Ørnen» 74½ c.l., fører Chr. Arweschoug.
1874kjøbte han skib «Cleia» 169½ c.l., fører E. Hansen.
1874kjøbte han skib «Protector» 333 c.l. bygget i Rotterdam 1864, fører Leif Gundersen.
I 1872 byggede han «Breidablik» paa Borgeaasen og boede der til sin død. De havde 4 børn, hvoraf kun ét lev2de op: Marie Kristine Flørenes f. 1840, i 1864 g. m. Christian Boe i Arendal, der har mange etterkommere.


Candidat Christian Krohn f. 1838 d. 1904
g. m. Marie Bugge f. 1844 d. i Oslo.
datter af professor Sophus Bugge og hustru Anne Marie Magelsen f. 1811 d. 1874 i Porsgrund. Krohn var søn af postmester Krohn i Skien, se E. P. side 104, var ansatt i Første Norske og i Lloyds. Han var en flittig medarbeider i avisen «Grenmar», skrev let, var en flink taler og en jovial selskabsmand. Krohns moder Marie, var datter af kjøbmand Job Kiil og boede som enke i Storgaden no. 197 til sin død i 1878. De havde 5 børn, hvoraf: Bergliot gift og bor i Oslo, Margit, ugift, i Oslo, og Sigrid g. m. dr. Fingal Klem paa Vestsiden Deres søn: Dr. Krohn Klem og datter Ruth Klem, formaceut.


Anne Lunde f. 1836 d. 1913 paa Aannerød, Solum,
g. m. Amund A. Lunde f. ... d. i Amerika. Se Lunde-slægten under omtale af Isak Lunde, Storgaden no. 203a. Deres søn Mathias Lunde i. 1868 d. 1942 i 1891 g. m. Anna Pedersdtr. Klyve f. 1871 d. 1942. De har sønnen Erik, der har overtaget Aannerød og 3 døtre. Lunde kjøbte Aannerød i Solum on byggede nye hus. Hustruen er sønnedatter af Anders Olsen Klyve Øvre f. 1802 t g. m. Borte f. 1802 t 1881, datter af Isak Olsen Lunde.


Paa en vandtomt som tilhørte eiendommen og hvor Flørenes byggede skibe, byggede senere bygmester Knud A. Haugland lægtere. Tomten benyttes nu af Porsgrunds Jernstøberi, indehaver ingeniør Anders Bøle.

Utdrag (s. 153-157) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen