Storgaden no. 209

av Finn C. Knudsen

Br. mat. no. 254.
Udgaaet fra Borge no. 3.

I 1727eier Thor «Osebak»
1762/78 eier Halvor Johannessen, brandtakst50 Rdl.
til 1805 eier Tor Halvorsen.
1806/10eier Amund Waller.
12/51813 grundseddel til Ole Halvorsen Bø, kjøbtl huset for155 Rdl.
1843brandtakst paa Halvorsens hus: 10 × 7 al.80 Spd.
19/31845skjøde fra Ole Halvorsen til Anders Olsen70Spd.
1862brandtakst720 Spd.
1882skjøde fra Anders Olsen til Jens Jørgen Olsen.
1895attest at lærer Olen er Anders Olsens enearving
Det gamle hus, der flere gange hadde været paabygget, blev revet i
1890 og det nuværende 2 etages hus opført

Thor Olsen Sande f. 1689 d. 1729
kaldet Thor Osebak, er i mandtallet for 1726 som ringe arbeider, gift og med 2 børn. Børn: Karen f. 1720, Marie f. 1722 d. ung og Guri Thorsdatter f. 1726, i 1748 m. Johannes Pedersen, Osebak, f. 1720 d. 1749, de havde sønnen Johannes f. 1749.
I 1757 g. 2 m. Halvor Johannessen, da enkemand, opført som strandsidder i 1762. Deres børn:

  1. Johannes Halvorsen f. 1758, se Skiens gd. no 6.
  2. Thor Halvorsen f. 1760, se nedenfor.
  3. Hans Halvorsen f. 1762, matros i 1801, da han logerte hos Daniel Gundersen, Kjølnesgaden no. 5.
  4. Gunhild Halvorsdtr. f. 1764.

ad b) Thor Halvorsen f. 1760 d. 1832, g. m. enke Karen Aslaksdtr. f. 1761, var hugger. De er i mandtallet for 1801 og boede fra 1813 i Kulhusbakken no. 5. Han fik i 1830 Selskabet for Porsgrund og Osebakkens Vels præmie for havedyrkning - se selskabets virksomhed indtaget foran. De havde 2 børn: Anne Dorthea Thorsdtr. f. 1797 og Halvor Thorsen f. 1804.


Ole Halvorsen Bø
g. m. N. N.
havde sønnen skredder Anders Olsen f. 1818 d. 1862
i 1843 g. m. Anne Jensdtr. f. 1819 d. 1886 datter af smed og snedker Jens Jensen, Ligaden no. 12. De havde 8 børn, hvoriblandt:
Jens Jørgen Olsen f. 1848 d. 1917, g. m. Caroline Christine Nielsen f. 1853 d. 1927, datter af skipper og navigationslærer Lauritz Winfield Nielsen f. 1824 d. 1896
i 1849 g. m. Dorthe Hansine Augusta Kløcker f. 1830 d. 1916. Nielsen blev skipper i 1852, førte bark «Grenmar» 214½ c. l. for J. & E. M. Flood, og var lærer paa Sjømandsskolen her fra 1854 til 1895, derunder bestyrer i 1872/74. Han var søn af sorenskriverfuldmægtig Ebbe Stadsholm Nielsen og Charlotte Amalie Borse d. 1877. De boede paa Ballestad, og hustruen Charlotte var datter af skipper Joachim Borse f. 1750 d. 1823, der eiede Toldbodgaarden i Brevig og i 1797 førte Nic. Benj. Aalls skib «Enigheden» 183½ c. l. og i 1801 slup «Enigheden» 183½ c. l. for Jacob Aall. Borseslægten nedstammer fra amtbergmester Halvor Borse 1701 paa Fjære. Se E. P. s. 206.
Dorthe Kløcker var datter af Abraham Kløcker paa Hauen f. 1794 d. 1852, søn af sorenskriver i Gjerpen Hans Holst von Kløcker f. 1754 d. 1820 paa Meen - se Dansk Adelsaarbog. Jens Jørgen Olsen gik som ung tilsjøs, tog styrmandseksamen i 1866, og derefter eksamen paa lærerseminariet. Han underviste i navigation i Brevig og Porsgrund og var lærer paa Folkeskolen.
Han rev ned det gamle énetages hus, som viste sig at have været paabygget mange gange, og byggede det nuværende hus. De har 2 døtre: Anne Olsen, lærerinde, og Dora Olsen. Disse har flere vakre gjenstande fra Borse og Kløcker-slægten.

Utdrag (s. 181-182) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen