Storgaden no. 215

av Finn C. Knudsen

Br. mat. no. 253 a.
Under Borge no. 55.

5/11775blev, efter anbud, bygningen af Amtets Sygehus overdraget Nic. Benj. Aall for1295Rdl.
Til Sygehuset, det saakaldte Radedhus, hørte en stor tomt hvoraf betaltes 5 Rdl. i gundleie.
1778brandtakst, huset er 24 × 18 al.900 Rdl.
1830blev sygehuset nedlagt og
10/111831solgt til høker Herman Meyer if. skjøde fra amtmand Wedel Jarlsberg for495Spd.
10/131841fra Herman Meyer til sønnerne Hans Eleonardus, Johan Herman og Simon Daniel for400Spd.
1843brandtakst800Spd.
25/101852fra brødrene Meyer til Math. Øvrum700 Spd.
12/11857fra Math. Øvrum til H. Resch1600Spd.
1862brandtakst1260Spd.
1894auk.skjøde til skibsfører K. Evensen10,000 kr.

Sygehuset var specielt anlagt for «radesyke» og aabnedes 27. april 1776. Dr. Møller var Amts-Land-Physieus, havde en løn af 300 Rdl. Kirurg var Dr. Christian Radisch, der efter anbud af april 1778 overtog forpleiningen for 14 skilling pr. patient pr. dag. Chirurgens løn var 100 Rdl. Dertil fik doktoren 8 Rdl. for hver patient han helbredede, og halvt saa meget for den som døde, men maatte derfor holde medicin. Belægget var gjennemsnitlig 80 pr. aar. Jens Pettersen fungerte i nogen aar, som nævnt under Kjølnæsgaden no. 1, som økonom og har vistnok en tid ogsaa boet paa sygehuset.


Herman Meyer
er omtalt under Storgaden no. 208.


Mathias Engebretsen Øvrum f. 1821 d. 1893,
i 1852 g. 1 m. Ingeborg Birgitte Nielsen f. 1833 d. 1870,
datter af sorenskriverfuldmægtig Ebbe Nielsen Stadsholm paa Ballestad og Charlotte Amalie Borse i Brevig, se E. P. side 207. i 1875 g. 2 m. Anne Karine Hansen f. 1840 d. 1877.
M. Øvrum var søn af Engebret Mathiesen Øvrum f. 1785. Da han giftede sig, kjøbte han dette hus og i 1853 kjøbte han løkken, som havde tilhørt Radehuset og byggede Storgaden no. 211, hvor han flyttede ind efter at have solgt nærværende hus. I 1869 flyttede han til Sem i Gjerpen. Han var lærer ved almueskolen her, og klokker i Gjerpen, og var en anseet mand, baade kommunalt og det politiske liv, var ordfører i Gjerpen 1869/86 og paa Stortinget 1871/73. Den løkke han havde kjøbt, opstykkede han til hustomter mod Vognmandsgaden, og drev endel gaardsspekulation sammen med Thorgrim Olsen. Børn af første ægteskab:

  1. Ingebret Øvrum f. 1853 udvandrede til Amerika.
  2. Marie Øvrum f. 1859 g. m. Gunnar Sem paa Rising f. 1857 d. 1906 - der har sønnen Einar Sem.
  3. Oluf Øvrum f. 1865 udvandrede.
  4. Ebbe Øvrum f. 1863
  5. Waldemar Øvrum f. 1868.
    At 2det ægteskab:
  6. Thora Øvrum g. m. Carl Halvorsen paa Hydro.


Hagbarth Resch f. 1817 d. 1893
i 1845 g. m. Hanna Cathrine Bruun f. 1818 d. 1893
datter af kjøbmand Christian Bruun, Storgaden no. 169. Resch var søn af forvalter paa Fossum Henrich Resch og Maren Gasmann, søster af consul Jens Gasmann, Storgaden no. 186 . Forældrene døde da han var ganske ung, og han blev opdraget hos kaptein Rye paa chefgaarden Otterholt i Bø, og senere hos consul Gasmann, indtil han tog navigationseksamen.

Først i 1840 aarene var han styrmand med skibet «Salvator», reder Jac. Müller paa Vestsiden, ført af Johan J. Gasmann. Tømmermanden der ombord Johan E. Kaalstad var da beskjeftiget med at forarbeide den store skibsmodell «Haabet», som nu hænger i Østre Porsgrunds kirke, og Resch var ham behjelpelig med dette arbeide.

Som nygifte boede de tilleie hos kaptein Halvor Arweschoug i Storgaden no. 158. I 1844 førte han briggen «Anne Margrethe», 73 c. l., reder L. C. Bärnholt, Skien. I 1850 førte han «Walhalla» 138 c. l. for Hans Müller, i 1854 skib «Emanuel» 217½ c. l. for Chr. Blom, Skien, i 1857 skib «Baltie» 224½ c. l. for Schaaning, Scheel & Rasch, Skien, i 1871 var han reder af «Sulitjelma» 148½ c. l. fører Carl Ullenæs. Fra 1850 til 1867 bestyrer og medeier af skibsverftet Reform, der eiede den tomt hvorpaa Toldbodbygningen staar samt den foran liggende dampskibsbrygge. Her konstruerte og byggede han 6 seilskibe paa tilsammen 838 c. l. der etterhvert blev solgt. Ligesaa eiede han sammen med B. Condrup, Th. Olsen og N. J. Myhra en tomt i Braaten, hvorpaa der byggedes endel seilskibe.

I 1847 var han blandt stifterne af Sjømandsforeningen og i 1864 blandt stifterne af Det norske Veritas, hvis besigtelsesmand her i Langesundsfjorden har var til sin død.
Om hans børn se E. P. side 68.

Utdrag (s. 178-180) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen